Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krystyna Dynowska- Chmielewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krystyna Dynowska- Chmielewska"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT
Krystyna Dynowska- Chmielewska Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako ponadnarodowy projekt innowacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Partnerzy projektu lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele projektu wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki podniesienie jakości procesu kształcenia zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Rezultaty Głównym rezultatem projektu są systemowe rozwiązania programowe i organizacyjne oraz zasoby ludzkie służące wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Rezultaty REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH system diagnozy uzdolnień uczniów program nauczania z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (matematyka, informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Rezultaty REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, cd. programy e-learningowych kół naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych programy Letniej Szkoły Młodych Talentów programy szkoleń dla różnych podmiotów środowiska oświatowego (edukatorzy, nauczyciele, kadra kierownicza, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadzór pedagogiczny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rezultaty zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym
II. REGIONALNA SIEĆ LIDERÓW PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM, PRZYGOTOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym edukatorzy - specjaliści projektu z zakresu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rezultaty PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA DO REALIZACJI PROGRAMU 1076 nauczycieli prowadzących programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w obszarze kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości ok.1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia ( 70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) 1850 nauczycieli przygotowanych do indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego( 70% nauczycieli od klasy 4 SP w województwie) ok.2500 dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wdrażających założenia systemu pracy z uczniem zdolnym w POWUZ i w szkołach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Rezultaty IV. WDROŻONY SYSTEM DIAGNOZOWANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
zdiagnozowana populacja dzieci i młodzieży wszystkich etapów kształcenia pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych objętych projektem, z wykorzystaniem nominacji nauczycielskich ok uczniów (ok. 10 % populacji uczniów w województwie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Rezultaty V. ZORGANIZOWANA I SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCA SIEĆ TERENOWYCH OŚRODKÓW PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 186 ośrodków zajęć pozaszkolnych (POWUZ) utworzonych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego 1076 grup uczniów uruchomionych w POWUZ ukończenie zajęć w POWUZ przez ≤ i ≥ uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie) godzin dydaktycznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w l. szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 (5 projektów rocznie x 10godz.dyd.na projekt) 20 konkursów powiatowych podsumowujących pracę POWUZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rezultaty ZAJĘCIA NAUKOWYCH KÓŁ E-LEARNINGOWYCH I LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW 640 godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych 320 godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach dwóch edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 SPRAWDZONE W PRAKTYCE MATERIAŁY METODYCZNE DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
Rezultaty SPRAWDZONE W PRAKTYCE MATERIAŁY METODYCZNE DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Rezultaty WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI PROGRAMU, REKOMENDACJE DO DALSZYCH DZIAŁAŃ raporty: - z ewaluacji szkoleń realizowanych w ramach projektu - z ewaluacji wdrożenia programów pracy z uczniem zdolnym całościowy raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym wraz z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zadania projektu 1. Przygotowanie części programowej projektu
2. Przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 3. Przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji kluczowych w szkołach 4. Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Zadania projektu 5. Ewaluacja projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu i obudowy metodycznej 6. Promocja projektu i upowszechnianie rezultatów 7. Monitoring projektu przez Radę Programową 8. Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Skład Rady Programowej
Przewodniczący Rady Programowej Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Członkowie Rady Programowej Pan Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty Pani Teresa Starmach Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Skład Rady Programowej-cd.
Członkowie Rady Programowej Pani dr hab. Danuta Waloszek Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Janusz Gęsicki Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Pani Halina Wesołowska Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Zespół zarządzający projektu
Kierownik projektu Krystyna Dynowska- Chmielewska Asystent kierownika projektu Magdalena Furmanek-Kopiec Biuro Merytoryczne Projektu Kierownik ds. merytorycznych Anna Podbielska Koordynator ds. promocji Janusz Staszek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Zespół zarządzający projektu
Biuro Administracyjne Projektu Kierownik ds. administracyjnych Magdalena Wolska Główny specjalista ds. obsługi finansowej Renata Siuciak Biuro Projektu WSB-NLU Koordynator projektu WSB-NLU Dr Krzysztof Głuc Koordynator Projektu NLU Dr Tina Nolan Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Strona internetowa projektu: www.diament.edu.pl
Kontakt Biuro Merytoryczne Projektu Biuro Administracyjne Projektu Biuro Projektu WSB-NLU Strona internetowa projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Krystyna Dynowska- Chmielewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google