Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w Gminie Miejskiej Mielec Mielec, 11.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w Gminie Miejskiej Mielec Mielec, 11.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata w Gminie Miejskiej Mielec Mielec,

2 Regionalne Programy Operacyjne są to programy stworzone odrębnie dla każdego województwa. W całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i rekreacji, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, rozwoju miast, a także przyczyniających się do lepszego rozwoju przedsiębiorstw. Mielec,

3 DOTYCHCZAS UZYSKANE PRZEZ MIASTO FUNDUSZE UNIJNE UMOŻLIWIŁY: Mielec, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Mielca i Gminy Mielec; - wyrównanie poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarach mieszkaniowych i inwestycyjnych miasta Mielca; - poprawę powiązań drogowych miasta Mielca z regionalnym i krajowym układem komunikacyjnym; - poprawę atrakcyjności i rozbudowę bazy sportowej miasta Mielca; - zwiększenie efektywności energetycznej wybranych budynków Przedszkoli Miejskich.

4 Zrealizowane inwestycje: Mielec,

5 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,70 zł Procent dofinansowania z EFRR85% Kwota dotacji ,74 zł

6 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,14 zł Procent dofinansowania z EFRR70% Kwota dotacji ,71 zł

7 Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,38 zł Procent dofinansowania z EFRR58,53% Kwota dotacji ,50 zł

8 Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,47 zł Procent dofinansowania z EFRR54,63% Kwota dotacji ,06 zł

9 Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,37 zł Procent dofinansowania z EFRR85% Kwota dotacji ,90 zł

10 Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,06 zł Procent dofinansowania z EFRR85% Kwota dotacji ,03 zł

11 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,45 zł Procent dofinansowania z EFRR 70% Kwota dotacji ,20 zł

12 Przebudowa ulic: Czecha Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,35 zł Procent dofinansowania z EFRR65,88% Kwota dotacji ,33 zł

13 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,83 zł Procent dofinansowania z EFRR70% Kwota dotacji ,12 zł

14 Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,38 zł Procent dofinansowania z EFRR85% Kwota dotacji ,82 zł

15 Obecnie realizowane inwestycje: Mielec,

16 Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,15 zł Procent dofinansowania z EFRR85% Kwota dotacji ,27 zł

17 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza. Mielec, Całkowita wartość inwestycji ,38 zł Procent dofinansowania z EFRR84,74% Kwota dotacji ,43 zł


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w Gminie Miejskiej Mielec Mielec, 11.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google