Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM PROGRAM ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM PROGRAM ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM PROGRAM ZPORR

2 ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizowany jest z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006. W ramach ZPORR wyróżniamy cztery główne priorytety: Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Priorytet II. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach; Priorytet III. Rozwój lokalny. Priorytet IV. Pomoc techniczna

3 Droga od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie: - 30 czerwca 2004 – złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim - Koniec sierpnia 2004– zakończenie oceny formalno-prawnej wniosku - Koniec września 2004 – zakończenie oceny merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów - 13 październik 2004 – posiedzenie i rekomendacja wniosku przez RKS (Regionalny Komitet Sterujący) - 19 październik 2004 – posiedzenie i decyzja Zarządu Województwa - 12 styczeń 2005 – podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Podkarpackim

4 Przedmiotem niniejszego Projektu jest sześć inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej o znaczeniu regionalnym w rejonie Mielca, połączonych w jedno przedsięwzięcie : 1.Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego; 2.Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego; 3.Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej; 4.Budowa ul. Św. Kingi, łączącej ul. Wolności z ul. Powstańców Warszawy; 5.Budowa ul. Nowoprojektowanej, oznaczonej symbolem KD1, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego; 6.Budowa dwóch dróg dojazdowych – łączników do ul. Powstańców Warszawy, ul. Witosa oraz planowanej ul. Korczaka wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

5

6

7 WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 698 514,79 zł Środki z EFRR: 8 631 011,09 zł Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec: 3 067 503,70 zł Realizacja inwestycji: lata 2004-2006

8 ZADANIE 1 Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego

9 OD UL. SZAFERA DO UL. DŁUGIEJ i AL. KWIATKOWSKIEGO

10 OD DO UL. DŁUGIEJ

11 ZADANIE 2 Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego

12 DO UL. WITOSA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY

13 OD UL. WITOSA DO UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY

14 ZADANIE 3 Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej

15 UL. SZAFERA

16 ZADANIE 4 Budowa ul. Św. Kingi, łączącej ul. Wolności z ul. Powstańców Warszawy

17 DO UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY DO UL. WOLNOŚCI

18 OD UL. WOLNOŚCI DO UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY

19 ZADANIE 5 Budowa ul. Nowoprojektowanej oznaczonej symbolem KD 1, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego

20 OD UL. WYSZYŃSKIEGO DO UL. ŚW. KINGI

21 ZADANIE 6 Budowa dwóch dróg dojazdowych – łączników do ul. Powstańców Warszawy i ul. Witosa oraz planowanej ul. Korczaka wraz z towarzyszącą infrastrukturą

22 BUDOWA ŁĄCZNIKÓW OD UL. WITOSA DO UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY

23 W wyniku realizacji inwestycji powstanie: - 4,67 km wybudowanej / zmodernizowanej drogi - 800 m ciągów pieszo-rowerowych - 28 wybudowanych / zmodernizowanych skrzyżowań -34 wybudowane miejsca postojowe - 6 zatok autobusowych - 5,85 km chodników - 1,28 km ścieżek rowerowych - 173 punkty oświetleniowe - 3,52 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej


Pobierz ppt "ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM PROGRAM ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google