Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne.

Коpie: 1
PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2009 rok (z autopoprawką)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok

2 Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne itp. Dochody uzupełniające są to udziały w dochodach budżetu państwa tj. subwencje ogólne, dotacje celowe DOCHODY

3 Dochody majątkowe - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

4 WYDATKI Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta, funkcjonowaniem szkół, zakładów budżetowych Dotacje udzielane z budżetu dla zakładów budżetowych i innych instytucji Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach

5 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2009 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 8,0 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 2,0%

6 DOCHODY Wg. projektu budżetu z r Autopoprawka Razem

7 WYDATKI Wg. projektu budżetu z r Autopoprawka Razem

8 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2009 r. Plan na początek 2008 r.Plan na 2009 r. DOCHODY zł zł116,9 % WYDATKI zł zł120,2 %

9 Dochody na 2009 rok

10 Struktura dochodów przewidywane wykonanie za 2008 rok i w planie na 2009 rok

11 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

12 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

13 Wydatki budżetu Miasta Mielca na 2009 r.

14 Wydatki bieżące w budżecie na 2009r. w porównaniu do roku przewidywanego wykonania za 2008r.

15 Wydatki bieżące w budżecie na 2009r. w porównaniu do roku 2008r. Wg. ważniejszych grup Przewidywane wykonanie za 2008 Plan na 2009 % Wynagrodzenia i pochodne % Pozostałe wydatki bieżące % w tym remonty % RAZEM %

16 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2008r. i w projekcie na 2009 rok

17 Wydatki na oświatę w roku 2008r. i w planie na 2009r.

18 Utrzymanie szkół 2008/ Subwencja oświatowa Środki z budżetu miasta Liczba uczniów

19 Wydatki na utrzymanie szkół –w latach

20 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach

21 Opieka społeczna w latach r.

22 INWESTYCJE 2009

23 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2009 r.

24 Inwestycje 1 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym:

25 Inwestycje 2 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK Oś.WITOSA sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drogi - podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK Oś.WITOSA sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drogi - podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ SMOCZKA – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta – sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ SMOCZKA – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta – sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, podbudowa

26 Inwestycje 3 PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW

27

28 Inwestycje 4 KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ BOROWICZAN –MICHALINA – kanalizacja deszczowa + podbudowa BOROWICZAN –MICHALINA – kanalizacja deszczowa + podbudowa

29

30 Inwestycje 5 PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ UL SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z 2 PRZEPUSTAMI ORAZ WYKONANIE PODBUDOWY DROGI I JEDNEGO PRZEPUSTU PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ UL SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z 2 PRZEPUSTAMI ORAZ WYKONANIE PODBUDOWY DROGI I JEDNEGO PRZEPUSTU

31

32 Inwestycje 6 PRZEBUDOWA UL. STASZICA ( odcinek od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego)– ulica która przejęła funkcję drogi zbiorczej. Skierowany cały ruch ciężarowy w kierunku do mostu spowodował, że ulica nadaje się do kapitalnego remontu.

33 Inwestycje 7 DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO OS. DZIUBKÓW DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO OS. DZIUBKÓW Zakres rzeczowy 0.99 km ( od ul.Długiej do Okrężnej i połączenie z ul. Metalowców )– w roku 2008 wykonano roboty ziemne i podbudowę na całym zakresie oraz nawierzchni na odcinku od ul. Długiej do końca ogrodzenia ZS. Do wykonania w roku 2009 nawierzchnia na pozostałym odcinku łącznie z zagospodarowaniem zieleni.

34 Inwestycje 8 PROJEKT I BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA PROJEKT I BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA Przewidywany zakres to opracowanie projektu i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jagiellończyka od ul. Żeromskiego do wysokości ul. P. Skargi.Połączenie ścieżki z już istniejącą na dalszym odcinku – biegnącą do ul. Padykuły oraz w przyszłości połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Wolności.

35 Inwestycje 9 PROJEKTY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PROJEKTY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Projekty ścieżek - Wojska Polskiego ( brama Główna do ronda na strefie), połączenie istniejącego przejścia przez tory pod wiaduktem Głowackiego Obr. Pokoju ( obok Ruchu) do ul. Sienkiewicza, ul. Staszica od ul. Sienkiewicza do połączenia z istniejącą ścieżką w Al. Jana Pawła II

36

37 Inwestycje 10 CIĄG PIESZO- JEZDNY PRZY SP 11 - Projekt i wykonanie podbudowy CIĄG PIESZO- JEZDNY PRZY SP 11 - Projekt i wykonanie podbudowy Do wykonania odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Dąbrówki – wykonanie podbudowy.

38 Inwestycje 11 II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO Nr 1 – ciągi piesze II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO Nr 1 – ciągi piesze W ramach I etapu wykonano : boisko ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki (siatkówki), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej,4 boiska do tenisa stołowego, trybuny terenowe, górka saneczkowa,siłownia, place rekreacyjne ze stolikami. Do wykonania w II etapie pozostały ciągi piesze wzdłuż Al. Ducha Św. i zieleń.

39 Inwestycje 12 PRZEBUDOWA RYNKU STAREGO MIASTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICKIEWICZA PRZEBUDOWA RYNKU STAREGO MIASTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICKIEWICZA Rozpoczęcie robót przy remoncie rynku. Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: wymianę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę nawierzchni Rynku wraz z budową małej architektury, przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od Rynku do ul. Sienkiewicza.

40 Inwestycje 13 MODERNIZACJE DRÓG

41 Inwestycje 14 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – projekt + stan surowy BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – projekt + stan surowy Zakres rzeczowy obejmuje zespół budynków o powierzchni około 600 m² w którym znajdą pomieszczenia dworca autobusowego (poczekalnia, kasa, zaplecze, pomieszczenia dla kierowców, sanitariaty), pomieszczenia pod usługi,handel i gastronomię oraz drogi dojazdowe i parkingi.

42 Inwestycje 15 WYKUPY GRUNTÓW

43 Inwestycje 16 BUDYNKI SOCJALNE - PROJEKT PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA

44 Inwestycje 17 ZAKUPY INWESTYCYJNE - UM ZAKUPY INWESTYCYJNE – PROMOCJA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PROMOCJA

45 Inwestycje 18 ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY zabezpieczenie terenów przyszkolnych INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY zabezpieczenie terenów przyszkolnych

46 Inwestycje 19 Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA

47 Inwestycje 20 ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR

48 Inwestycje 21 OŚWIETLENIE ULIC OŚWIETLENIE ULIC PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH

49 Inwestycje 22 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIA BASENOWĄ – MOSIR Przy ul. Solskiego w Mielcu PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIA BASENOWĄ – MOSIR Przy ul. Solskiego w Mielcu

50 Inwestycje 23 ROZBUDOWA BASENU OTWARTEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZATNI BASENOWYCH ROZBUDOWA BASENU OTWARTEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZATNI BASENOWYCH Rozpoczęcie realizacji rozbudowy basenów otwartych. Całość zadania obejmuje układ basenów o łącznej powierzchni 600 m² o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym w tym : basen rekreacyjny o powierzchni 439,5 m²,basen cichy o powierzchni 149,2 m² oraz budowę pawilonu technologicznego, którego stropodach stanowił będzie jednocześnie platformę startową dla zjeżdżalni, komorę technologiczną, plac zabaw,2 boiska dla siatkówki plażowej, chodniki i ciągi spacerowe, trawniki do rozkładania koców i opalania się, ogrodzenie terenu.

51 Inwestycje 24 BANER INFORMACYJNY MOSIR

52 Inwestycje 25 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU - MOSIR BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU - MOSIR MOSiR – zakupy inwestycyjne MOSiR – zakupy inwestycyjne

53 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

54 Inwestycje 26 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (Projekt został zakwalifikowany) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (Projekt został zakwalifikowany) (w tym środki UM ) (w tym środki UM ) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Al. Ducha Świętego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika - wzdłuż Hali Targowej do połączenia z Wolności przy Szpitalu.

55 Inwestycje 27 Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego- WiMAX

56 Inwestycje 28 PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego do UM) PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego do UM) Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu - dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu - dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13,

57 Inwestycje 29 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: a)Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 a)Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 b) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca dotyczy: 1.Szkoły Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr Żłobka Miejskiego nr 3, 7 b) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca dotyczy: 1.Szkoły Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr Żłobka Miejskiego nr 3, 7

58 Inwestycje 30 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

59 Inwestycje 31 Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

60 PROJEKTY ZŁOŻONE O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMOWANIA NA LATA

61 Wnioski złożone w maju 2008

62 Tytuł projektu: REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 4.Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i zapobieganie zagrożeniom Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Partner: Gmina Mielec Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec zł Środki z EFRR (85%) zł

63 Zakres projektu Przebudowa (modernizacja) i budowa następujących urządzeń wodnych i podczyszczających: Rów Złotnicko-Berdechowski w km i , Rów Kisiel w km , Rów Złotnicko-Mielecki w km i oraz od km do

64

65 Tytuł projektu: USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIELCA I JEGO POWIĄZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 1192 R, 1193 R I 1195 R W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2.Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B - drogi powiatowe Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec zł Maksymalny udział środków EFRR70%

66 Zakres projektu Przebudowa odcinków 4 ulic o łącznej długości 2 325,97 m, stanowiących fragmenty trzech ciągów dróg powiatowych: Nr 1192 R (Al. Ducha Świętego) w km , tj. o długości m Nr 1193 R (ul. Jadernych) w km , tj. o długości m Nr 1195 R (ul. Mickiewicza i ul. Wolności) w km , tj. o długości m (ul. Mickiewicza) oraz w km , tj. o długości m (ul. Wolności).

67 Tytuł projektu: BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ, STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ, ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓWNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2.Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec zł Maksymalny udział środków EFRR70%

68 Zakres projektu budowa ul. Nowoprojektowanej (Sportowa) - połączenie ul. Padykuły ( ) z ul. Baczyńskiego ( ), o dług m., przebudowa ul. Baczyńskiego (połączonej z Nowoprojektowaną) od , przebudowa ul. Nowy Rynek ( ), Lelewela ( ) i Wąskiej ( ), przebudowa ul. Zagrody ( ) i Flisaków ( ), remont ul Staszica ( ) wraz z budową ekranów akustycznych na dług m, remont ul. Reja ( ), remont ul. Kasprzaka ( ), remont ul. Moniuszki na odcinkch : pierwszy , drugi ), remont ul. Kolejowej ( ), remont ul. Długiej ( ) przebudowa ul. Traugutta ( ), przebudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju.

69 Wnioski złożone we wrześniu 2008

70 Tytuł projektu: POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec zł Maksymalny udział środków EFRR 70%

71 Zakres projektu modernizacja 11 placówek przedszkolnych, tj.: Przedszkola Miejskie Nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 kompleksowe wyposażenie 11 placówek przedszkolnych, tj. Przedszkola Miejskiego Nr:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16.

72 Tytuł projektu: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACYJNEJ BAZY SPORTOWEJ W MIELCU POPRZEZ BUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem wg harmonogramu złożonego wniosku zł Maksymalny udział środków EFRR 70%

73 Zakres projektu Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mielcu.

74 Tytuł projektu: BUDOWA BIBLIOTEKI Z CENTRUM WIEDZY LOTNICZEJ I TECHNICZNEJ W MIELCU W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Wniosek będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania Całkowita wartość projektu: zł Koszty kwalifikowane inwestycji zł Koszty niekwalifikowane (VAT) zł Środki z EFRR (85%) zł Wkład Gminy Miejskiej Mielec (15%) zł

75 Zakres projektu budowa budynku Biblioteki z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanie przyłączy: cieplnego, teletechnicznego, wody, energetycznego zapewniających dostawę mediów zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączy. wykonanie instalacji: grzewczej, chłodu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej wewn. i zewn., teletechnicznej (sieci komputerowej i telefonicznej), wod.-kan., C.O. wyposażenie budynku w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu biblioteki polegające na wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, wybudowaniu parkingu oraz włączeniu go do ulicy Długosza, wykonaniu oświetlenia Biblioteki i terenu zewnętrznego.

76 Wnioski przewidywane do złożenia luty/marzec 2009 r - wg najbliższego harmonogramu

77 Tytuł projektu: RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec zł Maksymalny udział środków EFRR 85%

78 Zakres projektu Wyposażenie w kolektory słoneczne zespołu basenów z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Solskiego 1 oraz budowanej obecnie krytej pływalni przy ul. Powstańców Warszawy.

79 Tytuł projektu: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA MIELCA W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Środki na 2009 r ogółem wg planowanego harmonogramu do wniosku zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR85%

80 Zakres projektu Termomodernizacja obiektów: Żłobek nr 3, ul. Pisarka 9; Żłobek nr 7, ul. Botaniczna 6; Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Solskiego 8; Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Drzewieckiego 11; Zespół Szkół Nr 2, ul. Łąkowa 6; ZSO Nr 1, ul. Tańskiego 3

81 Tytuł projektu: Remont żłobków w Mielcu W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

82 Zakres projektu Remont obiektów: Żłobek nr 3, ul. Pisarka 9; Żłobek nr 7, ul. Botaniczna 6;

83 Tytuł projektu: REMONT JADERNÓWKI: FILII MUZEUM SCK W MIELCU W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura Działanie 6. Turystyka i kultura Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Kwota dofinansowania z EFRR zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR85%

84 Zakres projektu Remont i modernizacja budynku Jadernówki wraz z wyposażeniem.

85 Tytuł projektu: ROZBUDOWA ODKRYTEGO BASENU W MIELCU W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

86 Zakres projektu Rozbudowa basenu o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym w tym: basen rekreacyjny basen cichy budowa pawilonu technologicznego, komory technologicznej, placu zabaw,2 boisk dla siatkówki plażowej, chodnika i ciągów spacerowych, trawników do rozkładania koców i opalania się, ogrodzenia terenu.

87 Tytuł projektu: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJĘ OBIEKTU MOPS W MIELCU W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej-schemat B - pomoc społeczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Przewidywana kwota dofinansowania z EFRR zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

88 Zakres projektu Remont budynku MOPS przy ul. Łukaszewicza Utworzenie klubu Integracji Społecznej w budynku przy ul. Pogodnej (Mościska)


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google