Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM."— Zapis prezentacji:

1 ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM

2 ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizowany jest z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006. W ramach ZPORR wyróżniamy cztery główne priorytety: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Rozwój lokalny Pomoc techniczna I. II. III. IV.

3 Droga od złożenia wniosku do zakończenia robót: 30 czerwca 2004 – złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Koniec sierpnia 2004– zakończenie oceny formalno-prawnej wniosku Koniec września 2004 – zakończenie oceny merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów 13 październik 2004 – posiedzenie i rekomendacja wniosku przez RKS (Regionalny Komitet Sterujący) 19 październik 2004 – posiedzenie i decyzja Zarządu Województwa 12 styczeń 2005 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Podkarpackim 11 kwietnia 2005 r. – przetarg 24 maja 2005 r. – podpisanie umowy z wykonawcą 18 lipca 2005 r. – rozpoczęcie robót 12 czerwca 2006 r. – zakończenie robót (zadania 1 i 3)

4 Przedmiotem niniejszego Projektu jest sześć inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej o znaczeniu regionalnym w rejonie Mielca, połączonych w jedno przedsięwzięcie pod wspólną nazwą: Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem: Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej Budowa ul. Św. Kingi, łączącej ul. Wolności z ul. Powstańców Warszawy Budowa ul. Nowoprojektowanej, oznaczonej symbolem KD1, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego Budowa dwóch dróg dojazdowych – łączników do ul. Powstańców Warszawy, ul. Witosa wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5 WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 698 514,79 zł Środki z EFRR: 8 631 011,09 zł Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec: 3 067 503,70 zł Realizacja inwestycji: lata 2004-2006 zakończenie projektu: 30.09.2006 r.

6

7 OD UL. SZAFERA DO UL. DŁUGIEJ i AL. KWIATKOWSKIEGO OD AL. KWIATKOWSKIEGO DO UL. DŁUGIEJ ZADANIE 1 Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego WARTOŚĆ ZADANIA 1.983.549,87 ROBOTY DROGOWE 1.546.687,13 ROBOTY SANITARNE 308.636,99 ROBOTY ELEKTRYCZNO- TECHNICZNE 128.225,75 PRZED REALIZACJĄ

8 ZADANIE 1 Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego W TRAKCIE REALIZACJI

9 ZADANIE 1 Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego PO REALIZACJI

10 ZADANIE 3 Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej WARTOŚĆ ZADANIA 642.910,19 ROBOTY DROGOWE 510.562,09 ŚCIEŻKA ROWEROWA 132.348,10 PRZED REALIZACJĄ

11 ZADANIE 3 Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej W TRAKCIE REALIZACJI

12 ZADANIE 3 Remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej PO REALIZACJI

13 ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ 1 i 3 2.626.460,06 W WYNIKU REALIZACJI TYCH ZADAŃ POWSTAŁO: ZADANIE 1 – 695 m nowej drogi ZADANIE 3 – 522 m zmodernizowanej drogi


Pobierz ppt "ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google