Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Przyimki z celownikiem.
Lekcja 27 Die Präpositionen mit dem Dativ. Przyimki z celownikiem.

3 W celowniku rodzaj męski i rodzaj nijaki jest taki sam.
1. N. der D. dem 1. N. die D. der 1. N. das D. dem Liczba mnoga 1. N. die D. den

4 Z trzecim przypadkiem łączą się przyimki: nach - po, do, aus- z bei - u, koło, przy mit- z seit- od, o, z, zu- do von- od , o , z

5 Mein Schmuckanhänger ist aus Gold.- Mój wisiorek jest ze złota.
Przy przyimkach nach i aus czasami opuszczamy rodzajnik Mein Schmuckanhänger ist aus Gold.- Mój wisiorek jest ze złota.

6 Ich komme ....zurück.- Wracam.....
nach Polen- do Polski nach Hause- do domu

7 bei dem Vater- u ojca Er wohnt...- On mieszka....
bei der Mutter- u mamy

8 mit den Bekannten - ze znajomymi mit der Schwester- z siostrą
Ich bin Jestem..... mit den Bekannten - ze znajomymi mit der Schwester- z siostrą

9 seit dem Monat auf dem Weg- od miesiąca w drodze
Wir sind....- My jesteśmy.... seit dem Monat auf dem Weg- od miesiąca w drodze seit der Woche- auf dem Fluss od tygodnia na rzece

10 zu dem Stadion- na stadion zu der Schule- do szkoły
Wir fahren....My jedziemy.... zu dem Stadion- na stadion zu der Schule- do szkoły

11 von der Freundschaft- o przyjaźni von dem Fliegen- o lataniu
Er schreibt...- On pisze o... von der Freundschaft- o przyjaźni von dem Fliegen- o lataniu

12 von den Zwergen- o krasnoludkach von dem Frost- o mrozie
Sie erzählte uns .....Ona opowiadała nam.... von den Zwergen- o krasnoludkach von dem Frost- o mrozie

13 von den Pfadfindern- o harcerzach
Du redest so viel...- Ty mówisz tak dużo.... von den Pfadfindern- o harcerzach von der Müdigkeit- o zmęczeniu

14 den Apfel aus dem Korb- jabłko z koszyka
Gib mir...- Daj mi..... den Pfannkuchen aus dem Teller- naleśnik z talerza den Apfel aus dem Korb- jabłko z koszyka

15 aus der Kleinstadt- z małego miasta
Ich komme...- Pochodzę.... aus der Kleinstadt- z małego miasta aus dem Bergdorf- z wioski górskiej

16 nach der Landstraße- szosy nach den Schuhen- butów
Ich suche Szukam..... nach der Landstraße- szosy nach den Schuhen- butów

17 aus den Athen- z Aten aus dem Nürnberg- z Norymbergii
Ich schicke dir die Grüße.…- Przesyłam tobie pozdrowienia.... aus dem Nürnberg- z Norymbergii aus den Athen- z Aten

18 bei der Nachbarin- u sąsiadki bei dem Kumpel- u kumpla
Er sitzt immer...- On przesiaduje wciąż ..... bei der Nachbarin- u sąsiadki bei dem Kumpel- u kumpla

19 Seit einer Stunde bin ich....- Od godziny jestem....
hungrig- głodna auf dem Schiff- na statku

20 so allein- taki samotny
Seit einem Jahr bin ich...- Od roku jestem... so allein- taki samotny im Gebirge- w górach

21 Ich erhole mich....- Odpoczywam.... nach der Wanderung- po wędrówce
seit dem Mai- od maja


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google