Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 27 Die Präpositionen mit dem Dativ. Przyimki z celownikiem.

3 W celowniku rodzaj męski i rodzaj nijaki jest taki sam. 1. N. der 3. D. dem 1. N. die 3. D. der 1. N. das 3. D. dem 1. N. der 3. D. dem 1. N. die 3. D. der 1. N. das 3. D. dem Liczba mnoga 1. N. die 3. D. den

4 Z trzecim przypadkiem łączą się przyimki: nach - po, do, aus- z bei - u, koło, przy mit- z seit- od, o, z, zu- do von- od, o, z

5 Przy przyimkach nach i aus czasami opuszczamy rodzajnik Mein Schmuckanhänger ist aus Gold.- Mój wisiorek jest ze złota.

6 Ich komme....zurück.- Wracam..... nach Hause- do domu nach Polen- do Polski

7 Er wohnt...- On mieszka.... bei dem Vater- u ojca bei der Mutter- u mamy

8 Ich bin.....- Jestem..... mit den Bekannten - ze znajomymi mit der Schwester- z siostrą

9 Wir sind....- My jesteśmy.... seit dem Monat auf dem Weg- od miesiąca w drodze seit der Woche- auf dem Fluss od tygodnia na rzece

10 Wir fahren....My jedziemy.... zu dem Stadion- na stadion zu der Schule- do szkoły

11 Er schreibt...- On pisze o... von dem Fliegen- o lataniu von der Freundschaft- o przyjaźni

12 Sie erzählte uns.....Ona opowiadała nam.... von den Zwergen- o krasnoludkach von dem Frost- o mrozie

13 Du redest so viel...- Ty mówisz tak dużo.... von der Müdigkeit- o zmęczeniu von den Pfadfindern- o harcerzach

14 Gib mir...- Daj mi..... den Apfel aus dem Korb- jabłko z koszyka den Pfannkuchen aus dem Teller- naleśnik z talerza

15 Ich komme...- Pochodzę.... aus der Kleinstadt- z małego miasta aus dem Bergdorf- z wioski górskiej

16 Ich suche.....- Szukam..... nach den Schuhen- butów nach der Landstraße- szosy

17 Ich schicke dir die Grüße.…- Przesyłam tobie pozdrowienia.... aus dem Nürnberg- z Norymbergii aus den Athen- z Aten

18 Er sitzt immer...- On przesiaduje wciąż..... bei der bei der Nachbarin- u sąsiadki bei dem Kumpel- u kumpla

19 Seit einer Stunde bin ich....- Od godziny jestem.... hungrig- głodna auf dem Schiff- na statku

20 Seit einem Jahr bin ich...- Od roku jestem... so allein- taki samotny im Gebirge- w górach

21 Ich erhole mich....- Odpoczywam.... nach der Wanderung- po wędrówce seit dem Mai- od maja


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google