Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Mieszane okresy warunkowe Mixed conditionals

3 Podstawowe Informacje Mieszane okresy warunkowe tworzymy poprzez łączenie podstawowych okresów warunkowych. Mieszane okresy warunkowe to takie, w których czas członu warunkowego jest inny niż czas członu wynikowego. Dzieje się tak, ponieważ wydarzenia z przeszłości mogą mieć wpływ na teraźniejszość, bądź przyszłość. Wydarzenia teraźniejsze mogą również mieć wpływ na przeszłość.

4 Najczęstsze mieszane okresy warunkowe Najczęstsze mieszane okresy warunkowe to: kombinacja III-ciego i II-giego okresu warunkowego przykład If you had phoned her, she would be there by now. Gdybyś do niej (wtedy) zadzwonił, byłaby tutaj do tej pory. kombinacja II-giego i III-ciego okresu warunkowego przykład If we liked shellfish, we would have eaten the lobster. Gdybyśmy lubili skorupiaki (teraz), zjedlibyśmy (wtedy) homara.

5 Trzeci i Drugi okres warunkowy kombinacja Sytuacja z przeszłości mogłaby mieć wpływ na sytuację teraźniejszą lub przyszłą

6 Znaczenie III-ci okres warunkowy w kombinacji z II-gim okresem warunkowym wyraża sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w teraźniejszości lub przyszłości gdyby w przeszłości został spełniony określony warunek. Człon warunkowy odnosi się do nierealnej sytuacji z przeszłości (nie można cofnąć czasu). Człon wynikowy odnosi się niemożliwej sytuacji teraźniejszej lub przyszej (warunek z członu warunkowego nie ma szans na spełnienie) Przykład If he hadn't bought the car, he wouldn't be short of money now. Gdyby nie kupił (wtedy) tego samochodu, nie brakowałoby mu teraz pieniędzy.

7 konstrukcja Człon warunkowy (III-ci okres warunkowy) Człon wynikowy (II-gi okres warunkowy) IfI had worked harder,I would get a bonus. Ifhe hadnt bought a car,he wouldnt borrow money from me. Ifyou had travelled that plane, would you be dead now? IfPast Perfect (had +III forma)Tryb Przypuszczający (would+ bezokolicznik)

8 Konstrukcja komentarz Człon warunkowy powyższego mieszanego okresu warunkowego odnosi się do przeszłości i jest taki jak w III-cim okresie warunkowym. Jest wyrażony przy użyciu czasu Past Perfect (HAD + III F). Jest to czas zaprzeszły, który w tym przypadku podkreśla nierealność sytuacji z przeszłości. Człon wynikowy powyższego mieszanego okresu warunkowego odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości i jest taki sam jak w II-gim okresie warunkowym. Jest wyrażony przy użyciu trybu przypuszczającego odnoszącego się do teraźniejszości (WOULD + BEZOKOLICZNIK)) Przykład If we had looked at the map, we wouldn't be lost. Gdybyśmy (wtedy) spojrzeli na mapę, nie zgubilibyśmy się (teraz).

9 Przykłady If I had married him, I would be much happier. Gdybym (wtedy) wyszła za niego za mąż, byłabym o wiele szczęśliwsza. If they hadnt trusted me, would they employ me? Gdyby oni mi (wtedy) nie ufali, czy zatrudniliby mnie? If she had had safe sex with her partner, she wouldnt be pregnant now. Gdyby ona uprawiała (wtedy) bezpieczny sex ze swoim partnerem, nie byłaby teraz w ciąży.

10 WOULD BE DOING w członie wynikowym trwanie czynności, plany

11 If he hadnt booked a table earlier, we wouldn't be dining in this restaurant. Gdyby on nie zarezerwował wcześniej stolika, nie jedlibyśmy teraz w tej restauracji. (TRWANIE CZYNNOŚCI) If she had signed up for the trip last week, she would be leaving this Monday. Gdyby ona zapisała się na wycieczkę w zeszłym tygodniu, wyjeżdżałaby w ten poniedziałek. (PLAN) If he had joined the scouting, would he be camping in Horner Woods? Gdyby on (wtedy) przyłączył się do harcerstwa, czy on (teraz) biwakowałby w Horner Woods? (TRWANIE CZYNNOŚCI) Przykłady

12 would going to… w członie wynikowym zamiar

13 Przykłady If you had saved some money, what would you going to spend them on? Gdybyś oszczędził (wtedy) trochę pieniędzy, na co zamierzałbyś je (teraz) wydać? If you had told me about your debts, I wouldnt going to ask you for a loan. Gdybyś powiedział mi (wtedy) o swoich długach, nie zamierzałabym (teraz) prosić ciebie o pożyczkę. If I had graduated from the Cambridge University, I would be going to find employment in reputable lawyers office. Gdybym wtedy ukończył Uniwersytet Cambridge, zamierzałbym (teraz) znależć zatrudnienie w renomowanej kancelarii adwokackiej.

14 Drugi i trzeci okres warunkowy w kombinacji Sytuacja teraźniejsza mogłaby mieć wpływ na jakąś sytuację w przeszłości

15 Drugi okres warunkowy łączymy z III-cim mówiąc o obecnej sytuacji, która mogła zmienić jakąś sytuację w przeszłości. Poprzez zastosowanie tej kombinacji mówimy o trwających okolicznościach w odniesieniu do przeszłości. W ten sposób mówca może wyrazić swój żal na temat wydarzeń z przeszłości. Człon warunkowy odnosi się do nierealnej sytuacji teraźniejszej lub takiej, która ma ogólne znaczenie i jest zawsze prawdą. Gdyby określony warunek aktualnie zaistniał to miałby on wpływ na sytuację z przeszłości. Człon wynikowy wyraża sytuację (rezultat), która nie miała miejsca w przeszłości, ponieważ określony warunek nie jest spełniony. Przykład If they weren't afraid of spiders, they would have searched the basement. Gdyby oni nie bali się pająków (ogólnie), przeszukaliby (wtedy) piwnicę. Znaczenie

16 konstrukcja Człon warunkowy (II-gi okres warunkowy) Człon wynikowy (III-ci okres warunkowy) If Past Simple (II FORMA CZASOWNIKA) Future Perfect in the past (WOULD HAVE + III FORMA CZASOWNIKA) If she wasn't afraid of flying she, wouldnt have travelled by car. I were you, I would have done that. he worked hard,IfWould he have achieved success?

17 Konstrukcja komentarz Człon warunkowy powyższego mieszanego okresu warunkowego jest taki sam jak w II-gim okresie warunkowym. Chociaż odnosi się do teraźniejszości, jest wyrażony w czasie przeszłym Past Simple (II forma odmiany czasowników). W tym przypadku czas przeszły Past Simple podkreśla nierealność sytuacji teraźniejszych. Człon wynikowy powyższego mieszanego okresu warunkowego jest taki sam jak człon wynikowy III-go okresu warunkowego. Jest wyrażony przy użyciu trybu przypuszczającego odnoszącego się do przeszłości (future perfect in the past- Would have + III forma).

18 Przykłady If you werent so stupid, you wouldnt have bought this car. Gdybyś nie był taki głupi (w ogóle), nie kupiłbyś tego samochodu (wtedy). If Mary spoke French, she would have helped you with this translation. Gdyby Mary mówiła po francusku (ogólnie) pomogłaby ci (wtedy) przy tym tłumaczeniu. If he didn't love driving, would he have become a taxi driver? Gdyby on nie uwielbiał prowadzić samochodu (ogólnie) nie zostałby (wtedy) taksówkarzem.

19 II i III okres warunkowy Past continuous w członie warunkowym (plany)

20 Przykłady If my parents weren't leaving tomorrow, they wouldnt have organized a farewell party. Gdyby moi rodzice nie wyjeżdżali jutro, nie organizowaliby (wtedy) przyjęcia pożegnalnego. If I were going on holidays to a non EU member country, I would have applied for a passport. Gdybym wyjeżdżała na wakacje do kraju nieunijnego, ubiegałabym się (wtedy) o paszport. If you werent investing money in a new bussiness, would you have lent me $ 50.000? Gdybyś nie inwestował pieniedzy w nowy biznes, czy pożyczyłbyś mi (wtedy) $ 50.000?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google