Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past Simple- to be Czas przeszły prosty- odmiana czasownika być

3 Porównanie czasownika być w czasie przeszłym Past Simple do czasownika być w czasie teraźniejszym Present Simple

4 Zdania twierdzące Present Simple Past Simple I am- ja jestem You are- ty jesteś He is- on jest She is- ona jest It is- to jest We are- my jesteśmy You are- wy jesteście They are- oni są I was- ja byłem You were- ty byłeś He was- on był She was- ona była It was- to było We were- my byliśmy You were- wy byliście They were- oni byli

5 Zdania przeczące Simple Present Past simple I am not (Im not)- ja nie jestem You are not (you arent)- ty nie jesteś He is not (he isnt)- on nie jest She is not (she isnt)- ona nie jest It is not (it isnt)- to nie jest We are not (We arent)- my nie jesteśmy You are not (You arent)- wy nie jesteście They are not (they arent)- oni nie są I was not (I wasnt)- Ja nie byłem You were not (You werent)- ty nie byłeś He was not (he wasnt)- on nie był She was not ( she wasnt)- ona nie była It was not ( It wasnt)- to nie było We were not ( we werent)- my nie byliśmy You were not (you werent)- wy nie byliście They were not (They werent)- oni nie byli

6 Zdania pytające i odpowiedzi Am I? Yes, I am/No, Im not Czy ja jestem? Tak, jestem/ Nie, nie jestem Are you? Yes, I am/No, Im not Czy ty jesteś? Tak, jestem/Nie, nie jestem Is he? Yes, he is/No, he isnt Czy on jest? Tak, jest/ Nie, nie jest Is she? Yes, she is/ No, she isnt Czy ona jest? Tak, jest/Nie, nie jest Is it ? Yes, it is/ No, it isnt Czy to jest? Tak, jest/ Nie, nie jest Are we? Yes, we are/ No, we arent Czy my jesteśmy? Tak, jesteśmy/ Nie, nie jesteśmy Are you? Yes, we are/ No, we arent czy wy jesteście? Tak, jesteśmy/ Nie, nie jesteśmy Are they? Yes, they are/ No, they arent Czy oni są? Tak, są/ Nie nie są Simple Present-teraźniejszy Simple Past- przeszły Was I? Yes, I was/ No, I wasnt Czy ja byłem? Tak, byłem/Nie, nie byłem Were you? Yes, I was/ No, I wasnt Czy ty byłeś? Tak, byłem/ Nie, nie byłem Was he? Yes, he was/ No, he wasnt Czy on był? Tak, był/ Nie, nie był Was she? Yes, she was/ No, she wasnt Czy ona była? Tak, była/ Nie, nie była Was it? Yes, it was/ No, it wasnt Czy to było? Tak, było/ Nie, nie było Were we? Yes, we were/ No, we werent Czy my byliśmy? Tak, byliśmy/Nie nie byliśmy Were you? Yes, we were/ No, we werent Czy wy byliście? Tak, byliśmy/ Nie, nie byliśmy Were they? Yes, they were/No, they werent Czy oni byli? Tak, byli/ Nie, nie byli pytania odpowiedzi pytaniaodpowiedzi

7 Zdania twierdzące Przykłady

8 The air powietrze In cities the air is polluted. W miastach powietrze jest zanieczyszczone. Long time ago the air was clean. Dawno temu powietrze było czyste.

9 Cities are noisy. Miasta są hałaśliwe. Long time ago cities were quiet. Dawno temu miasta były ciche. Noise hałas

10 Zdania przeczące przykłady

11 Traffic ruch uliczny The traffic isnt slow. Ruch uliczny nie jest mały. Long time ago the traffic wasnt heavy. Dawno temu ruch uliczny nie był duży.

12 Crime przestępczość Cities arent safe. Miasta nie są bezpieczne. Long time ago cities werent dangerous. Dawno temu miasta nie były niebezpieczne.

13 Pytania i odpowiedzi Przykłady

14 life życie Is the life busy? Czy życie jest szybkie (pełne zajęć)? Yes, it is. Tak, jest. Is the life slow? Czy życie jest spokojne? No, it isnt. Nie, nie jest. Was the life busy long time ago? Czy życie było szybkie (pełne zajęć) dawno temu? No, it wasnt. Nie, nie było. Was the life slow long time ago? Czy życie było spokojne dawno temu? Yes, it was.

15 Streets ulice Are the streets crowded? Czy ulice są zatłoczone? Yes, they are. Tak są. Are they empty? Czy są puste? No, they arent. Nie, nie są. Were the streets empty long time ago? Czy ulice były puste dawno temu? Yes, they were. Tak były. Were the streets crowded long time ago? Czy ulice były zatłoczone dawno temu? No, they werent. Nie, nie były.

16 There is/There are There was/ There were Jeśli słówko There postawimy przed czasownikiem być ( to be) to powstanie wyrażenie, które oznacza lokalizację osób lub rzeczy. There was/ There were wykorzystuje czasownik być (to be) w czasie przeszłym, dlatego wyrażenia te oznaczają lokalizację osób lub rzeczy w czasie przeszłym. There was używamy gdy mówimy o lokalizacji 1 osoby lub rzeczy ( rzeczownik w liczbie pojedynczej). There were używamy gdy mówimy o lokalizacji więcej niż 1 osoby lub rzeczy (rzeczownik w liczbie mnogiej). Reguły te ilustrują poniższe przykłady. Dla porównania przedstawione zostały również wyrażenia There is/ There are oznaczające lokalizację w czasie teraźniejszym.

17 Zdania twierdzące przykłady

18 There is a cinema in a city. Jest kino w mieście. Long time ago there was a forest. Dawno temu był las.

19 There are internet cafes in a city. Są kawiarenki internetowe w mieście. Long time ago there were old buildings. Dawno temu były stare budynki.

20 Zdania przeczące Tworzymy gdy przed czasownik być w formie przeczenia wstawimy słówko there.

21 There isnt a farm in a city. Nie ma farmy w mieście. Long time ago there wasnt a stadium in a city. Dawno temu nie było stadionu w mieście.

22 There arent old buildings in modern cities. Nie ma starych budynków w nowoczesnych miastach. Long time ago there werent bridges, skyscrapers and modern buildings in cities. Dawno temu nie było mostów, drapaczy chmur i nowoczesnych budynków.

23 Zdania pytające i odpowiedzi Pytania tworzymy poprzez przestawienie czasownika być (to be) przed słówko there.

24 Transport Is there underground in cities? Czy jest metro w miastach? Yes, there is. Tak, jest. Is there a horse- drawn carriage? Czy jest dorożka? No, there isnt. Nie, nie ma. Was there underground? Czy było metro dawno temu? No, there wasnt. Nie, nie było. Was there a horse-drawn carriage? Czy była dorożka? Yes, there was. Tak, była.

25 Are there supermarkets in cities? Czy są supermarkety w miastach? Yes, there are. Are there fields in cities? Czy są pola w miastach? No, there arent Nie, nie ma. Were there fields long time ago? Czy były pola dawno temu? Yes, there were. Tak, były Were there supermarkets in cities long time ago? Czy były supermarkety w miastach dawno temu? No, there werent. Nie, nie było.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google