Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past Continuous

3 Podstawowe Informacje Past Continuous to czas przeszły wyrażający czynności nie zakończone, trwające przez pewien okres czasu w przeszłości. Czasu Past Continuous używamy jeśli chcemy powiedzieć, że określona osoba była w trakcie wykonywania pewnej czynności w określonym czasie. Czynność ta trwała przed i po określonym czasie w przeszłości. Charakterystyczne wyrażenia czasowe: at 3 oclock, at half past 5, at quarter past 9, etc., this time yesterday, this time last year etc. Przykład I started playing tennis at 10 and finished at 11. Zacząłem grać w tenisa o 10 i skończyłem o 11. I was playing tennis at 10.30. Grałem w tenisa o 10.30- (byłem w trakcie wykonywania tej czynności).

4 Czas Past Continuous stosujemy również w kombinacji z czasem Past Simple. Za pomocą Past Continuous wyrażamy wtedy czynność dłuższą, która trwała przed i po krótszej czynności wyrażonej w czasie Simple Past. Czynność krótsza wydarzyła się w trakcie trwania dłuższej czynności. Charakterystyczne wyrażenia czasowe: when- kiedy while- podczas gdy Przykład I was doing homework when my friends visited me. Odrabiałem zadanie domowe kiedy odwiedzili mnie przyjaciele. Różnica pomiędzy czasami Past Continuous, a Simple Past polega na tym, że Simple Past wyraża czynność rozpoczętą i zakończoną w przeszłości. Past Continuous, natomiast, wyraża dłuższą czynność trwającą w danym okresie w przeszłości. Za pomocą Past Continuous kładziemy nacisk na trwanie czynności.

5 konstrukcja

6 Zdania twierdzące osoba I You He She It We You They czasownik być Was/were was were was were czasownik+ ing talking dopełnienie on the phone.

7 Pytania i odpowiedzi czasownik być was/were Was Were Was Were I you he she it we you they osoba walking? czasownik+ing Yes, I you he she it we you they was. were. was. were.. No, I you he she it we you they wasnt. werent. wasnt. werent. odpowiedzi

8 Zdania przeczące osoba I You He She It We You They czasownik być wasnt/werent wasnt werent wasnt werent joking. czasownik+ing

9 Past Continuous Przykłady

10 They looked smart and stylish at the party. Oni wyglądali elegancko i stylowo na przyjęciu. She was wearing a black evening dress and he was wearing a tuxedo. Ona miała na sobie czarną sukienkę wieczorową a on miał na sobie smoking. She was seeing a doctor at half past 3. Ona miała wizytę u lekarza o wpół do 4-tej. What were they doing today after school? Co oni robili dziś po szkole? Were they doing judo? Czy ćwiczyli judo? No, they werent. Nie. They were doing karate. Ćwiczyliśmy karate.

11 What were you doing this time last holidays? Co robiliście o tym czasie w zeszłe wakacje? This time last holidays we were sightseeing in Los Angeles, California. O tym czasie w zeszłe wakacje zwiedzaliśmy Los Angeles w Kaliforni. Was she taking the entrance exam to the university this time yesterday? Czy ona zdawała egzamin wstępny na uniwersytet wczoraj o tym czasie. No, she wasnt. Nie. This time yesterday she was checking the results. Wczoraj o tym czasie ona sprawdzała wyniki.

12 Past Continuous a Simple Past różnice

13 Last weekend we went for a trip to Wales. W zeszły weekend pojechaliśmy na wycieczkę do Walii. We didnt go by plane. Nie pojechaliśmy samolotem. We went by coach. Pojechaliśmy autokarem. Last weekend in the morning we were going for a trip to Wales. W zeszły weekend rano jechaliśmy na wycieczkę do Walii. We werent going by plane. Nie jechaliśmy samolotem. We were going by coach. Jechaliśmy autokarem.

14 They took shower an hour ago. Oni wzięli prysznic godzinę temu. They taking a shower when the telephone rang. Oni brali prysznic kiedy zadzwonił telefon. I saw my teacher in a downtown caffé this morning. Zobaczyłem moją nauczycielkę w kawiarni w centrum miasta dziś rano. She didnt see me. Ona mnie nie zobaczyła. She was looking in the other direction. Patrzyła w innym kierunku.

15 What did you do last evening? Co zrobiłaś w zeszły wieczór? I had a romantic supper with my boyfriend. Zjadłam romantyczną kolację z chłopakiem. Then, we watched sunset on the beach. Potem obejrzeliśmy zachód słońca na plaży. What were you doing last evening? Co robiłaś w zeszły wieczór? I was having a supper with my boyfriend. Jadłam romantyczną kolację z chłopakiem. Then, we were watching sunset on the beach. Potem oglądaliśmy zachód słońca na plaży.

16 Past Continuous i Past Simple w kombinacji Przykłady

17 I was sleeping when I heard a loud thunder. Spałam kiedy usłyszałam głośny grzmot. My sister didnt hear anything because she was listening to the loud music. Moja siostra nic nie usłyszała, ponieważ słuchała głośnej muzyki. While my friends were having good fun in a pub, a gunman started the shooting. Podczas gdy moi przyjaciele bawili się dobrze w pubie, uzbrojony mężczyzna rozpoczął strzelaninę.

18 My girlfriend wasnt waiting for me when I arrived. She has just left. Moja dziewczyna nie czekała na mnie kiedy przyjechałem. Ona właśnie odeszła. Were you playing dart when I met you? Czy grałeś w lotki kiedy ciebie poznałam? No, I wasnt. Nie. I was playing pools. Grałem w bilard.

19 While my schoolmate was cheating during a test, the teacher snatched a paper from his hand. Podczas gdy mój szkolny kolega ściągał na teście, nauczyciel wyrwał mu kartkę. I took a photograph of a movie celebrity while she wasnt looking at me. Zrobiłam zdjęcie słynnej gwieździe filmowej podczas gdy nie patrzyła.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google