Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie MŚP do realizacji ambitnych projektów i wdrażania innowacji w ramach PO Inteligentny Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie MŚP do realizacji ambitnych projektów i wdrażania innowacji w ramach PO Inteligentny Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie MŚP do realizacji ambitnych projektów i wdrażania innowacji w ramach PO Inteligentny Rozwój

2 Działania informacyjno-promocyjne skierowane do MŚP i realizowane w ramach PO IR będą zgodne z: Wytycznymi w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich, Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, Strategią komunikacji PO IR (dokument w przygotowaniu, dalsze prace uzależnione od przyjęcia ww. dokumentów).

3 Założenia dot. budowy potencjału, postaw innowacyjnych oraz informowania i promowania w obszarze innowacyjności – z III osi PO Inteligentny Rozwój Instrument pn. Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki - projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej Przykładowe typy projektów: promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych, promocja współpracy nauki i biznesu (networking), promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym np. innowacje w usługach, innowacje organizacyjne.

4 Instrument pn. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Wsparciem objęte będą projekty takie jaki: programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym, kampanie informacyjne, promujące podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP, zwiększające dostęp do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u. Założenia dot. budowy potencjału, postaw innowacyjnych oraz informowania i promowania w obszarze innowacyjności – z III osi PO Inteligentny Rozwój

5 Działania możliwe do sfinansowania w ramach Pomocy Technicznej PO IR Tematyczny portal internetowy – np. web.gov.pl, pi.gov.pl Profilowane kampanie informacyjno - promocyjne, Profilowane szkolenia, warsztaty zwiększające świadomość postaw innowacyjnych (wykonanie po stronie IW i IP w systemie wdrażania), Zmodyfikowanie zasad działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (m. in. udział komponentu doradczego w zakresie np. wypełniania wniosku o dofinansowanie), Wsparcie przygotowania wybranych typów projektów (na wzór project pipeline – np. identyfikacja i przygotowanie programów sektorowych).

6 Propozycje wykorzystania Pomocy Technicznej PO IR na rzecz wsparcia przygotowania projektów innowacyjnych: Firmy – ambasadorzy innowacyjności, czyli organizacja mentoringu z udziałem przedsiębiorstw – beneficjentów funduszy UE, którzy odnieśli sukcesy w wyniku realizacji projektów ze środków europejskich w latach 2007-2013, Zaangażowanie partnerów zewnętrznych (głównie społeczno- gospodarczych) do realizacji zadań mających na celu:  zwiększenia zasięgu komunikacji w określonych grupach docelowych oraz jej skuteczności i efektywności kosztowej,  zaangażowania i współpracy określonych grup docelowych w celu: zapewnienia dostępu do sieci dystrybucji informacji, z których korzystają członkowie danej grupy docelowej POIR, wzmacnianie siły podejmowanych działań info-promo oraz współprowadzenie takich działań, pozyskania ekspertów do oceny projektów, uzyskania informacji zwrotnej o potrzebach określonych grup docelowych. Zaangażowanie polskiej diaspory w realizację POIR - jako eksperci, inwestorzy, potencjalni beneficjenci Programu, itp.

7 Inne obszary wymagające wsparcia w kontekście realizacji POIR: Współpraca w ramach uczestników Narodowego Systemu Innowacji, w szczególności – współpraca nauki i biznesu, Zwiększanie podaży dobrej jakości innowacyjnych projektów, Identyfikacja oraz działanie na rzecz usuwania barier współpracy.


Pobierz ppt "Przygotowanie MŚP do realizacji ambitnych projektów i wdrażania innowacji w ramach PO Inteligentny Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google