Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.1 Działanie 2.3 Działanie 1.6 Działanie 1.1 Działanie Inicjatywa Wspólnotowa EQUALL Temat G

2 2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.1 ZPORR 2.5 Załóż firmę - mazowiecki program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży Dofinansowanie w wysokości 591 tys. PLN, zakończenie projektu marzec 2008 ZPORR 2.6 Transfer Wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Dofinansowanie w wysokości 530 tys. PLN, zakończenie projektu listopad 2007

3 3 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Działanie 1.6 Działanie 1.1 SPO RZL 1.1 Efektywność usług i instrumentów rynku pracy Dofinansowanie w wysokości 757 tys. PLN, zakończenie projektu listopad 2007 SPO RZL 1.1 Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Dofinansowanie w wysokości 284 tys. PLN, zakończenie projektu marzec 2007 SPO RZL 1.6 Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet Dofinansowanie w wysokości 48 mln PLN, zakończenie projektu marzec 2008 SPO RZL 2.3 Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich Dofinansowanie w wysokości 9 mln PLN, zakończenie projektu marzec 2008

4 4 Lista najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - w oparciu o zapisy karty oceny merytorycznej Brak odniesień do zapisów programowych oraz dokumentów polityki regionalnej i lokalnej Brak badań potrzeb Beneficjentów Ostatecznych Brak danych statystycznych i odniesień do analiz i raportów Brak odniesienia działań przewidzianych w projekcie do zdefiniowanych barier Brak uzasadnienia wyboru rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia Brak odniesień do innowacyjności, kompleksowości oraz opisu wykorzystania nowoczesnych technologii

5 5 Lista najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - w oparciu o zapisy karty oceny merytorycznej Brak zapisów o zgodności projektu z polityką równych szans Brak informacji o badaniach uzasadniających potrzebę realizacji projektu Brak dokładnej informacji nt. procesu rekrutacji BO – kryteriów wyboru, działań rekrutacyjnych i ich uzasadnienia Brak podania liczby osób zarządzających projektem i zakresu ich kompetencji Brak wskazania zaplecza technicznego do realizacji projektu Brak dokładnego podania doświadczenia w podobnych projektach

6 6 Największe trudności w realizacji projektów Długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Wdrażającą Długi okres oczekiwania na przekazanie płatności Zmiany w prawie w trakcie realizacji projektu

7 7 Obszary działań SGH w latach 2007 – 2013 i możliwości ich sfinansowania Prowadzenie studiów podyplomowych Prowadzenie szkoleń profilowanych Badania i ekspertyzy Współpraca z przedsiębiorstwami Promocja przedsiębiorczości... Rozbudowa kampusu SGH Rozbudowa systemów informatycznych SGH Rozbudowa oferty dydaktycznej SGH w zakresie metod ilościowych

8 8 Obszary działań SGH w latach 2007 – 2013 i możliwości ich sfinansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

9 9 Jak możemy pomóc jednostkom SGH? 1.Wsparcie merytoryczne i konsultacje na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 2.Pomoc w kompletowaniu załączników i koordynacja prac na poziomie Uczelni. 3.Wsparcie na etapach oceny formalnej i merytorycznej. 4.Wsparcie w kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 5.Monitoring realizacji projektów....

10 10 Gdzie nas znaleźć? Budynek A pokój 20 wejście od parkingu tel Nasz zespół: prof. dr hab. Ewa Freyberg Pełnomocnik Rektora ds. Wykorzystania Funduszy Europejskich dr Rafał Kasprzak mgr Katarzyna Gałka


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google