Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program."— Zapis prezentacji:

1 1 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 - 2006 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.1 Działanie 2.3 Działanie 1.6 Działanie 1.1 Działanie 1.4.1 Inicjatywa Wspólnotowa EQUALL Temat G

2 2 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.1 ZPORR 2.5 Załóż firmę - mazowiecki program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży Dofinansowanie w wysokości 591 tys. PLN, zakończenie projektu marzec 2008 ZPORR 2.6 Transfer Wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Dofinansowanie w wysokości 530 tys. PLN, zakończenie projektu listopad 2007

3 3 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Działanie 1.6 Działanie 1.1 SPO RZL 1.1 Efektywność usług i instrumentów rynku pracy Dofinansowanie w wysokości 757 tys. PLN, zakończenie projektu listopad 2007 SPO RZL 1.1 Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Dofinansowanie w wysokości 284 tys. PLN, zakończenie projektu marzec 2007 SPO RZL 1.6 Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet Dofinansowanie w wysokości 48 mln PLN, zakończenie projektu marzec 2008 SPO RZL 2.3 Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich Dofinansowanie w wysokości 9 mln PLN, zakończenie projektu marzec 2008

4 4 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Lista najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - w oparciu o zapisy karty oceny merytorycznej Brak odniesień do zapisów programowych oraz dokumentów polityki regionalnej i lokalnej Brak badań potrzeb Beneficjentów Ostatecznych Brak danych statystycznych i odniesień do analiz i raportów Brak odniesienia działań przewidzianych w projekcie do zdefiniowanych barier Brak uzasadnienia wyboru rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia Brak odniesień do innowacyjności, kompleksowości oraz opisu wykorzystania nowoczesnych technologii

5 5 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Lista najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - w oparciu o zapisy karty oceny merytorycznej Brak zapisów o zgodności projektu z polityką równych szans Brak informacji o badaniach uzasadniających potrzebę realizacji projektu Brak dokładnej informacji nt. procesu rekrutacji BO – kryteriów wyboru, działań rekrutacyjnych i ich uzasadnienia Brak podania liczby osób zarządzających projektem i zakresu ich kompetencji Brak wskazania zaplecza technicznego do realizacji projektu Brak dokładnego podania doświadczenia w podobnych projektach

6 6 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Największe trudności w realizacji projektów Długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Wdrażającą Długi okres oczekiwania na przekazanie płatności Zmiany w prawie w trakcie realizacji projektu

7 7 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Obszary działań SGH w latach 2007 – 2013 i możliwości ich sfinansowania Prowadzenie studiów podyplomowych Prowadzenie szkoleń profilowanych Badania i ekspertyzy Współpraca z przedsiębiorstwami Promocja przedsiębiorczości... Rozbudowa kampusu SGH Rozbudowa systemów informatycznych SGH Rozbudowa oferty dydaktycznej SGH w zakresie metod ilościowych

8 8 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Obszary działań SGH w latach 2007 – 2013 i możliwości ich sfinansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

9 9 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Jak możemy pomóc jednostkom SGH? 1.Wsparcie merytoryczne i konsultacje na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 2.Pomoc w kompletowaniu załączników i koordynacja prac na poziomie Uczelni. 3.Wsparcie na etapach oceny formalnej i merytorycznej. 4.Wsparcie w kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 5.Monitoring realizacji projektów....

10 10 www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl Gdzie nas znaleźć? Budynek A pokój 20 wejście od parkingu www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/fundusze_europejskie/ fundusze_europejskie@sgh.waw.pl tel. 564 93 88 katarzyna.galka@sgh.waw.pl rafal.kasprzak@sgh.waw.pl Nasz zespół: prof. dr hab. Ewa Freyberg Pełnomocnik Rektora ds. Wykorzystania Funduszy Europejskich dr Rafał Kasprzak mgr Katarzyna Gałka


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Sektorowy Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google