Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Norweski Mechanizm Finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Norweski Mechanizm Finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program Operacyjny MS: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.” Informacja i Promocja Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, r.

2 Cele informacji i promocji
Zwiększenie rozpoznawalności działań realizowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Podniesienie świadomości społecznej w zakresie funkcji, jakie spełnia Norweski Mechanizm Finansowy, w szczególności w budowaniu potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Upowszechnienie informacji o korzyściach płynących z wykorzystania funduszy norweskich, przeznaczonych na zwiększenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

3 Zadania Operatora Programu
Operator Programu upowszechnia informacje na temat programu, jego celów, wdrażania oraz współpracy z podmiotami z Norwegii, w szczególności poprzez następujące działania: Plan komunikacji Organizację przynajmniej dwóch wydarzeń informacyjno-promocyjnych (konferencje, seminaria, konferencje prasowe) Stronę internetową dotyczącą Programu Realizację działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

4 Wymogi dotyczące informacji i promocji
Operator Programu przestrzega Wytycznych w sprawie informacji i promocji stanowiących załącznik 4 do Regulacji ws. Wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Operator Programu zapewnia, że beneficjenci wypełniają swoje zobowiązania w zakresie informacji i promocji zgodnie z ww. Wytycznymi. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

5 Plan Komunikacji Operatora Programu
Podstawowym celem działań z zakresu komunikacji jest dotarcie do szerokich kręgów społeczeństwa z informacjami na temat udziału resortu sprawiedliwości we wdrażaniu NMF i zainteresowanie ich konkretnymi przykładami projektów z niego dofinansowanych. Realizacji powyższego celu mają służyć następujące działania: Informowanie ogółu społeczeństwa Komunikacja służąca tworzeniu i lepszej realizacji projektów Komunikacja na rzecz skutecznej realizacji Programu Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

6 Narzędzia komunikacji
Strona internetowa, za której opracowanie i utrzymanie odpowiedzialny jest Operator Programu. Organizacja co najmniej dwóch konferencji dotyczących wdrażania NMF przez MS, w tym konferencji inaugurującej Program oraz konferencji zamykającej jego realizację. Publikacje drukowane i multimedialne oraz materiały promocyjne. Kampanie ATL. Inne działania informacyjno-promocyjne, m.in. udział w targach, wystawach, wizytach studyjnych, imprezach zewnętrznych dotyczących wsparcia NMF. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

7 Strona internetowa http://www.nmf.ms.gov.pl/
Zgodnie z Wymogami dot. informacji i promocji strona internetowa zawiera: Informacje o Programie oraz Mechanizmie Finansowym Informacje o procedurze i terminach oceny wniosków o dofinansowanie Informacje o wszystkich dofinansowanych projektach, wraz z ich prezentacją, z podaniem informacji kontaktowych, czasu trwania projektów, wielkości otrzymanego wsparcia, jak również informacji o współpracy z podmiotami z Państwa-Darczyńcy Informacje o oddziaływaniu wsparcia płynącego z Programu oraz Mechanizmu Finansowego Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

8 Strona internetowa c.d. Właściwą dokumentację
Link do strony internetowej Mechanizmów Finansowych Państw darczyńców Link do strony internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym w Państwie-Beneficjencie Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

9

10 Cel działań informacyjno-promocyjnych Beneficjentów
Podniesienie świadomości publicznej o znaczeniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla wdrażania projektu (zgodnie z lit. I Art Regulacji) Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

11 Zadania beneficjentów projektów predefiniowanych
Promowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez informowanie o Programie i Mechanizmie Finansowym odbiorców na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym Przygotowanie planu promocji, który jest częścią wniosku o dofinansowanie Wdrażanie planu promocji zgodnie z harmonogramem Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

12 Zadania beneficjentów projektów predefiniowanych c.d.
Beneficjent zapewnia, aby osoby biorące udział w projekcie były poinformowane o finansowaniu pochodzącym z właściwego Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Beneficjentów muszą być zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, plakatów, publikacji, stron internetowych. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

13 Plan Promocji Beneficjenta zawiera: Cele oraz grupy docelowe
Strategię oraz treść działań informacyjnych i promocyjnych Co najmniej trzy główne wydarzenia informacyjne dotyczące realizacji projektu, takie jak: seminarium, konferencja - w tym wydarzenie otwierające i zamykające projekt, szkolenia, konferencja prasowa lub inne wydarzenie prasowe Udostępnianie aktualnych informacji o projekcie na specjalnej stronie internetowej ( – beneficjenci zamieszczają na stronie aktualne informacje o projekcie w języku polskim i w języku angielskim Strona internetowa zawiera informacje o projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji, rezultatach projektu, informacje o współpracy z podmiotami z Państwa-Darczyńcy, zdjęcia, informacje kontaktowe. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

14 Podstawy przygotowania Planu Komunikacji
Zdecyduj co chcesz osiągnąć za pomocą komunikacji Zdefiniuj lub określ grupę docelową Zdefiniuj kluczowy komunikat, który chcesz przekazać Upewnij się, że przekazywany komunikat jest odpowiedni dla wybranej grupy docelowej Wybierz narzędzia i działania, które najlepiej przyczynią się do osiągnięcia celów Opracuj harmonogram działań Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

15

16 Materiały informacyjne i promocyjne
Stosuj proste komunikaty, skup się na osiągnięciach i wynikach, unikaj żargonu Dostosuj publikacje do osób, do których je kierujesz Pamiętaj o zawarciu informacji o wsparciu finansowym we wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących projektu Upewnij się, że na materiałach promocyjnych zamieszczasz logo funduszy norweskich Przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych należy wziąć pod uwagę stosunek kosztów do możliwych korzyści Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

17 Użycie logotypów jest obowiązkowe
Logotypy funduszy EOG i funduszy norweskich muszą być użyte albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo muszą być czarnobiałe. Jeśli program/projekt jest dofinansowany tylko w ramach funduszy EOG lub funduszy norweskich, wówczas należy użyć tylko jednego logotypu; jeśli korzysta się z obu funduszy, należy zastosować oba logotypy. Formuła „Dofinansowane przez…” powinna być napisana w odpowiednim języku. min 15 mm min 15 mm Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

18

19 Dziękuję za uwagę Opracowała: Justyna Chrapkowska, Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.


Pobierz ppt "Norweski Mechanizm Finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google