Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2015/2016 Oddział przedszkolny klasy pierwsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2015/2016 Oddział przedszkolny klasy pierwsze."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2015/2016 Oddział przedszkolny klasy pierwsze

2 6 marca Powołanie komisji rekrutacyjnej

3 od 27 lutego (od godz. 10.00) do 6 marca Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o dzieciach kontynuujących

4 od 9 marca do 23 marca Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora szkoły Rodzice składają wniosek podpisany przez oboje rodziców oraz oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru.

5 od 9 marca do 27 marca na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach

6 9 kwietnia do godz. 10.00 Zakończenie weryfikacji wniosków

7 27 kwietnia godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 od 27 kwietnia do 5 maja potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły do której zostało zakwalifikowane – rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu. Dopiero po złożeniu woli zapisu dziecko będzie przyjęte do szkoły. Zakwalifikowanie – nie jest przyjęciem do szkoły.

9 7 maja godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

10 od 7 maja do 8 czerwca procedura odwoławcza - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka - uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

11 procedura odwoławcza -w terminie 7 dni od utrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji -w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie -na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

12 do 8 czerwca do godz. 14.00 wprowadzenie do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej opublikowanie informacji o wolnych miejscach

13 od 9 czerwca do 15 czerwca -składanie wniosków (na wolne miejsca) o przyjęcie dziecka do dyrektora szkoły Rodzice składają wniosek podpisany przez oboje rodziców oraz oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru.

14 22 czerwca od godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

15 od 22 czerwca do 25 czerwca do godz. 9.00 wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach

16 25 czerwca godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym od 25 czerwca PROCEDURA ODWOŁAWCZA

17 29 sierpnia opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach

18 podstawowe.edukacja-warszawa.pl www.sp225.waw.pl www.wola.waw.pl Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa tel.: 22 443 56 70 tel.: 22 443 56 07

19 Otwarta sobota 30 maja 2015 godz.10.00 – 12.00


Pobierz ppt "Rekrutacja 2015/2016 Oddział przedszkolny klasy pierwsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google