Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

2 Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 Zmiany w rekrutacji BYŁO 1.Deklaracja wyboru szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym obwodowych składana w zależności od poziomu edukacji do szkoły obwodowej lub jednej wybranej szkoły spoza obwodu w przedszkolu do szkoły podstawowej; w szkole podstawowej do gimnazjum. JEST 1.Zgłoszenie w przypadku wyboru szkoły podstawowej i gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka (składane w szkole obwodowej) 2.Wniosek w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu może być złożony maksymalnie do: 3 szkół podstawowych 3 gimnazjów z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 3. Kierowanie – do oddziałów integracyjnych wydawane będzie skierowanie na podstawie podania rodzica oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 ZMIANY W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 i 2015/2016 Wzory zgłoszeń oraz wniosków określone zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi rodzice będą mogli pobrać: ze strony Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) w zakładce Edukacjawww.uml.lodz.pl ze strony internetowej wybranej szkoły Każda szkoła podstawowa i każde gimnazjum określa i zamieszcza w statucie szkoły do końca lutego 2014 r. własne kryteria przyjęcia kandydatów spoza obwodu, w tym do klasy sportowej, dwujęzycznej, integracyjnej oraz sposób przeliczania ich na punkty. Dzieci i młodzież spoza obwodu danej szkoły mogą zostać przyjęci do wybranej szkoły, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

4 ZMIANY W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 i 2015/2016 W szkołach podstawowych i gimnazjach powołane zostaną szkolne komisje rekrutacyjne, które będą odpowiedzialne za proces rekrutacji. Rodzic będzie mógł poprosić szkołę o uzasadnienie decyzji o odmowie przyjęcia do preferowanej szkoły spoza obwodu i się od niej odwołać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

5 Harmonogram działań dla szkół podstawowych 1.03.03 – 31.03.2014r. – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od rodziców 2.07.04 – 10.04.2014 r. – analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne. 3.23.04.2014r. – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 4.24.04 - 25.04.2014 r. – dostarczenie do szkół dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w statutach szkół. 5.28.04.2014 r. – wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych dla gimnazjów 1.03.03 – 31.03. 2014 r. – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od rodziców 2.07.04 – 10.04.2014 r. – analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne. 3.28.04.2014r. – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 4.03.07.2014 r. – dostarczenie dokumentów wymaganych przez gimnazjum, do którego uczeń został zakwalifikowany 5.04.07.2014 r. – wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

6 Zmiany w rekrutacji od roku szkolnego 2016/2017 Od roku szkolnego 2016/2017 w przypadku wyboru szkoły podstawowej i gimnazjum spoza obwodu organ prowadzący: - określi jednolite kryteria dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, - przyzna każdemu kryterium określoną liczbę punktów (każde kryterium może mieć różną wartość); - określi dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google