Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135.  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135.  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135

2  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole I wyboru  27 kwietnia godz. 13- listy uczniów zakwalifikowanych  27 kwietnia – 5 maja- złożenie potwierdzenia woli ( ! )  7 maja – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  Od 7 maja – procedura odwoławcza  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole I wyboru  27 kwietnia godz. 13- listy uczniów zakwalifikowanych  27 kwietnia – 5 maja- złożenie potwierdzenia woli ( ! )  7 maja – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  Od 7 maja – procedura odwoławcza

3  8 czerwca godz. 16.00- wykaz wolnych miejsc  8-14 czerwca – rejestracja zgłoszeń o przyjecie na wolne miejsca  8-15 czerwca- złożenie wniosku o przyjęcie na wolne miejsca wraz z wymaganymi dokumentami  22 czerwca godz. 13.00- opublikowanie listy zakwalifikowanych na wolne miejsca  22-24 czerwca- potwierdzeni woli zapisu dziecka  25 czerwca- procedura odwoławcza  31 sierpnia- opublikowanie wykazu wolnych miejsc

4  27 lutego-6 marca – złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole I wyboru  UWAGA- w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kopię orzeczenia należy złożyć w każdym z przedszkoli i szkole wykazanych na liście preferencji  UWAGA II- kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej ( rejonowej) o odroczeniu obowiązku szkolnego należy złożyć w szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.  27 kwietnia godz. 13- listy dzieci zakwalifikowanych  27 kwietnia – 5 maja- złożenie potwierdzenia woli ( ! )  7 maja – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  Od 7 maja – procedura odwoławcza

5 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĘCE – w przypadku wolnych miejsc 8 czerwca godz. 16.00- wykaz wolnych miejsc 8-14 czerwca – rejestracja zgłoszeń o przyjecie na wolne miejsca 8-15 czerwca- złożenie wniosku o przyjęcie na wolne miejsca wraz z wymaganymi dokumentami UWAGA- w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kopię orzeczenia należy złożyć w każdym przedszkoli i szkole wykazanych na liście preferencji UWAGA II- kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej ( rejonowej) o odroczeniu obowiązku szkolnego należy złożyć w szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji. 22 czerwca godz. 13.00- opublikowanie listy zakwalifikowanych na wolne miejsca 22-24 czerwca- potwierdzeni woli zapisu dziecka 25 czerwca- procedura odwoławcza 31 sierpnia- opublikowanie wykazu wolnych miejsc POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĘCE – w przypadku wolnych miejsc 8 czerwca godz. 16.00- wykaz wolnych miejsc 8-14 czerwca – rejestracja zgłoszeń o przyjecie na wolne miejsca 8-15 czerwca- złożenie wniosku o przyjęcie na wolne miejsca wraz z wymaganymi dokumentami UWAGA- w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kopię orzeczenia należy złożyć w każdym przedszkoli i szkole wykazanych na liście preferencji UWAGA II- kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej ( rejonowej) o odroczeniu obowiązku szkolnego należy złożyć w szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji. 22 czerwca godz. 13.00- opublikowanie listy zakwalifikowanych na wolne miejsca 22-24 czerwca- potwierdzeni woli zapisu dziecka 25 czerwca- procedura odwoławcza 31 sierpnia- opublikowanie wykazu wolnych miejsc

6 Kryteria naboru do klasy I na rok szkolny 2015/2016 1.Dziecko, które ubiega się o przyjęcie w klasie I obwodowej – 128 pkt. 2.Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której mieści się wybrana szkoła – 64 pkt. 3.Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy – 32 pkt. 4.Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru- 16 pkt. 5.Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku – 8 pkt 6.Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt. 7.Niepełnosprawność kandydata 1 pkt. 8.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt. 9.Niepełnosprawność obojga rodziców – 1 pkt. 10.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt. 11.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt. 12.Objęcia kandydata pieczą zastępczą 1 pkt. Kryteria naboru do klasy I na rok szkolny 2015/2016 1.Dziecko, które ubiega się o przyjęcie w klasie I obwodowej – 128 pkt. 2.Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której mieści się wybrana szkoła – 64 pkt. 3.Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy – 32 pkt. 4.Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru- 16 pkt. 5.Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku – 8 pkt 6.Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt. 7.Niepełnosprawność kandydata 1 pkt. 8.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt. 9.Niepełnosprawność obojga rodziców – 1 pkt. 10.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt. 11.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt. 12.Objęcia kandydata pieczą zastępczą 1 pkt.

7 Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 1.dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt; 2.dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt; 3.dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt; Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 1.dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt; 2.dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt; 3.dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

8 4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt; 5. dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt; 6. dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym: a. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) - 1 pkt; b.w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Kwota 504 zł brutto

9 Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10 www.zsi75.waw.pl Tel:226713372 www.edukacja.warszawa.pl www.men.gov.pl www.zsi75.waw.pl Tel:226713372 www.edukacja.warszawa.pl www.men.gov.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135.  9-22 marca – Rejestracja w systemie wniosku o przyjęcie ucznia oraz złożenie wniosku w wersji papierowej w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google