Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014/2015.  od 14do 28maja2014r. Składanie przez kandydatów podań.  do 18czerwca 2014r Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej do szkół sportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014/2015.  od 14do 28maja2014r. Składanie przez kandydatów podań.  do 18czerwca 2014r Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej do szkół sportowych."— Zapis prezentacji:

1 2014/2015

2  od 14do 28maja2014r. Składanie przez kandydatów podań.  do 18czerwca 2014r Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej do szkół sportowych  Od 27czerwca do 1lipca 2014r. do godz. 15.00 Składanie dokumentów do szkół (świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego )

3  4lipca 2014r. do godz. 9.00 Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  od 4 lipca do 7lipca 2014r. do godz. 15.00 Kandydaci składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów (jeżeli złożyli kopie)  8lipca 2014r. do godz. 10.00 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły

4  Można zdobyć maksymalnie 200 pkt.: - 100pkt. za egzamin gimnazjalny- wynik procentowy każdej części egzaminu dzielony przez 5 – otrzymane punkty dodaje się do siebie - 100 pkt za świadectwo: 1. oceny z 4 określonych przez szkołę średnią przedmiotów ( język polski, max 80pkt) 2. świadectwo z wyróżnieniem – 6 pkt. 3. finalista konkursów przedmiotowych – 5pkt (więcej niż jeden konkurs – 8 pkt)

5 4. konkursy, zawody sportowe itp. do 3 punktów I miejsce (tytuł laureata)3 punkty II miejsce (tytuł finalisty)2 punkty, III miejsce (wyróżnienie)1 punkt 5. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – do 3 punktów.

6 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega możliwość nieprzyjęcia do klasy pierwszej kandydatów z oceną zachowania naganną (ZS Lubaczów), z oceną nieodpowiednią i naganną – (LO Lubaczów) 7.Przyjęci zostaną kandydaci według kolejności uzyskanych punktów – do wyczerpania miejsc w danym oddziale.

7  W szkole otrzymasz hasło i login.  Zaloguj się na stronie internetowej Systemu elektronicznego naboru https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat  Po pierwszym zalogowaniu zmień hasło. Użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj.

8  Krok 1/5 Sprawdź podstawowe dane osobowe Pola szare są nieaktywne (zmiany może wprowadzić tylko wychowawca )  Krok 2/5 Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych Możesz wprowadzać zmiany  Krok 3/5 Wybór języków  Krok 4/5 Wybór szkół Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności

9  Krok 5/5 Wybór oddziałów Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany, jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś, jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie głównej Twojego konta.

10 Etap drugi – wydrukowanie podania i dostarczenie go do szkoły pierwszego wyboru  Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie).  Zanieś te dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru.

11  Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 28 maja 2014r.  Nie czekaj do ostatniej chwili !!! Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

12  Etap trzeci – sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego  Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i ewentualnie kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i ewentualnie kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu przez Twoje gimnazjum.  Zaleca się sprawdzenie przez kandydata poprawności wprowadzonych do Systemu danych. W razie wystąpienia niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami, zgłoś się do Swojego gimnazjum.

13  Od 27.06.2014 do 1.07.2014 r. Składanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE.

14  Etap czwarty – sprawdzenie wyników rekrutacji  Dnia 4 lipca 2014r. do godziny 09:00 na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru oraz na stronie Twojego konta, znajdziesz informację, do którego oddziału, w której szkole się dostałeś.

15  Etap piąty – potwierdzenie woli podjęcia nauki, jeżeli złożyłeś kopie dokumentów Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś. UWAGA Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie od 4 do 7 lipca 2014r. do godziny 15:00, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

16  Dnia 8 lipca 2014r. do godziny 10:00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów.

17  Etap szósty – rekrutacja uzupełniająca  Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.

18  Zespół Szkół w Oleszycach  Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie  Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie


Pobierz ppt "2014/2015.  od 14do 28maja2014r. Składanie przez kandydatów podań.  do 18czerwca 2014r Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej do szkół sportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google