Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu 10 marca 2015r. Program spotkania:  Powitanie zaproszonych gości.  Informacje warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu 10 marca 2015r. Program spotkania:  Powitanie zaproszonych gości.  Informacje warunków."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu 10 marca 2015r. Program spotkania:  Powitanie zaproszonych gości.  Informacje warunków przyjęcia do klasy pierwszej.  Informacje o szkole.  Przedstawienie teatralne - Niespodzianka  Prezentacja bazy lokalowej.

2 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego Od dnia 1 września 2011 roku prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostało przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

4 Roczne przygotowanie przedszkolne Od roku szkolnego 2015/2016 wszystkie pięciolatki będą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w : Przedszkolu nr 1, przy ul. Ułańskiej 1, Przedszkolu nr 5, przy ul. Chełmońskiego 4.

5 Rok urodzenia dziecka Rok szkolny 2015/2016Rok szkolny 2016/2017Rok szkolny 2017/2018 ROCZNIK 2008 1 lipca-31 grudnia (7-latek) Dziecko kontynuuje naukę w klasie II Dziecko kontynuuje naukę w klasie III Dziecko kontynuuje naukę w klasie IV lub Dziecko rozpoczyna naukę w szkole w klasie I Dziecko kontynuuje naukę w klasie II Dziecko kontynuuje naukę w klasie III ROCZNIK 2009 (6-latek) Dziecko jako 6-latek rozpoczyna naukę w klasie I Dziecko, jako 7-latek kontynuuje naukę w klasie II Dziecko kontynuuje naukę w klasie III

6 Warunki rekrutacji

7 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy złożyć do 31 marca 2015r. (druki wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły)

8 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły: urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. urodzone w roku 2009,

9 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole: na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: L.p.KryteriumWartość kryterium w punktach 1. Kandydat uczęszczał już do szkoły-kontynuacja nauki 2 2. Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację w danej szkole w roku 2015/2016 2 3. Kandydat, którego rodzice/ opiekunowie pracują w pobliżu szkoły 1 4. Osoby opiekujące się kandydatem (np. babcia) mieszkają w pobliżu szkoły. 1 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania6

10 Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające przez kandydata spełnianie w/w kryteriów: oświadczenie rodzica o uczęszczaniu przez kandydata do oddziału przedszkolnego przy szkole w roku poprzedzającym rekrutację, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata, oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców, oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby opiekującej się kandydatem, Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w szkole, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

11 w terminie 01.04 – 17.04.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która: - ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, -w dniu 27.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 30 sierpnia 2013r., poz. 1265) w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów do klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Pełne listy uczniów z przydziałem do poszczególnych klas wraz z nazwiskami nauczycieli zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie wakacyjnym.

13 Wyposażenie ucznia Podręczniki, Materiały ćwiczeniowe, Wyprawka szkolna

14 Ważne adresy www.men.gov.pl www.kuratorium.lodz.pl www.6latki.men.gov.pl www.reformaprogramowa.men.gov.pl www.sp1lowicz.eu www.ore.edu.pl („Sześciolatek w szkole”)www.ore.edu.pl

15 „Wszyscy pragniemy, aby dzieci z radością szły do szkoły. Chcemy, żeby było to miejsce, z którego wyruszają poznawać, badać, podziwiać i uczyć się rozumieć szeroki świat oraz rządzące nim prawa…”


Pobierz ppt "Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu 10 marca 2015r. Program spotkania:  Powitanie zaproszonych gości.  Informacje warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google