Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Jarosławska i Daniel Kwaczyński. ubezpieczenia społeczne I Filar emerytalne (ZUS) rentowe wypadkowe chorobowe II Filar emerytalne (OFE) III Filar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Jarosławska i Daniel Kwaczyński. ubezpieczenia społeczne I Filar emerytalne (ZUS) rentowe wypadkowe chorobowe II Filar emerytalne (OFE) III Filar."— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Jarosławska i Daniel Kwaczyński

2 ubezpieczenia społeczne I Filar emerytalne (ZUS) rentowe wypadkowe chorobowe II Filar emerytalne (OFE) III Filar emerytalne (PPE, IKE) gospodarcze osobowe życiowe wypadkowe chorobowe majątkowe mienia (tzw. rzeczowe) praw i zobowiązań (m. in. OC,)

3 Produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

4

5 1. Ubezpieczenia mienia 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Majątkowe lub na mieniu Osobowe lub na osobie

6

7

8 Gwarancja bankowa - jest to jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjent gwarancji), określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne (sumę gwarancyjną) na rzecz beneficjenta gwarancji.

9 Właściwości: udzielane są na zlecenie; obejmują tylko i wyłącznie wypłatę środków pieniężnych; powinny zawierać: kwotę gwarancji, sprecyzowany przedmiot, warunki zapłaty i termin zobowiązania; ich udzielenie wiąże się z dokonaniem oceny sytuacji przez bank i zabezpieczeniem płatności.

10 Właściwości cd.: w wielu przypadkach pozwalają po prostu uzyskać odszkodowanie; ich realizacja zależy od zaistnienia przyczyn losowych; uzupełniają funkcjonowanie innych instrumentów finansowych.

11

12

13 Gwarancje odwołalne i nieodwołalne Gwarancje terminowe i bezterminowe Gwarancje uwarunkowane i nieuwarunkowane

14  Gwarancja prawidłowego wykonania kontraktu: - ma charakter odszkodowania; - wypłata w przypadku niezgodności realizacji z umową.  Gwarancje zabezpieczające płatność: gwarancja zwrotu zaliczki, zapłaty podatku, zapłaty cła, spłaty kredytu, gwarancja zapłaty należności za towary;  Gwarancje zabezpieczające określone zachowanie innego podmiotu: gwarancja przetargowa (wadialna), udzielenia kredytu, awalizowania weksla;  Regwarancja (kontrgwarancja): - pozwala uzyskać gwarancję banku komercyjnego.

15

16

17 Rodzaj gwarancjiKwotaOkres ważności Gwarancja przetargowa (wadialna) Oznaczona w warunkach uczestnictwa w przetargu- zwykle 2%-5% oferty Zwykle krótki, do momentu rozpatrzenia ofert + okres karencji, umożliwiający zgłoszenie roszczenia Gwarancja zwrotu zaliczki Kwota zaliczki lub przedpłaty Do momentu dostawy lub wkrótce potem Gwarancja płatnościWartość kontraktu w całości lub części Do daty płatności + okres karencji, pozwalający na zgłoszenie roszczenia Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Określona w kontrakcie, zwykle wysokość kar umownych- 5%-20% wartości kontraktu Do czasu wypełnienia warunków kontraktu + okres pozwalający na zgłoszenie roszczenia Gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi Określona w kontrakcie- zwykle 5%-20% wartości kontraktu Zwykle rok od terminu wykonania usługi + okres na zgłoszenie roszczenia

18 Poręczenie jest to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez inny bank, niż udzielający poręczenia Poręczenie zawiera te same elementy co zlecenie udzielenia gwarancji Poręczenia mogą być terminowe lub bezterminowe

19

20 Klauzule finansowe stosowane są jako dodatkowa forma zabezpieczenia kredytów i stanowią część umowy kredytowej. Dotyczą one współdecydowania o przeznaczeniu przyszłych wpływów pieniężnych kredytobiorcy i stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale przede wszystkim sposób oddziaływania na zachowanie kredytobiorcy (czyli na kształtowanie jego skłonności do spłaty zobowiązania).

21 1. Klauzule finansowe (financial convenants) – warunki, które trzeba spełnić, żeby bank nie cofnął kredytu (np. zachowanie aktywów przedsiębiorstwa). 2. Klauzule ochraniające (protective convenants) – zabraniające podejmowania działań utrudniających spłatę kredytu lub obniżających wartość posiadanych zabezpieczeń (np. klauzula negatywnego zabezpieczenia, zachowania niezmienionej własnośći).

22 „Instrumenty finansowe” Janusz Kudła „Ubezpieczenia” pod red. Wandy Sułkowskiej http://wikipedia.pl http://rzu.gov.pl/ https://www.piu.org.pl/


Pobierz ppt "Patrycja Jarosławska i Daniel Kwaczyński. ubezpieczenia społeczne I Filar emerytalne (ZUS) rentowe wypadkowe chorobowe II Filar emerytalne (OFE) III Filar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google