Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady funkcjonowania portfelowej linii poręczeniowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady funkcjonowania portfelowej linii poręczeniowej"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK

2 Zasady funkcjonowania portfelowej linii poręczeniowej
Tryb portfelowy oznacza, że Bank na podstawie zawartej z BGK Umowy portfelowej linii poręczeniowej (PLP), samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu kredytu poręczeniem BGK na podstawie kryteriów zakwalifikowania 1 2 Kredyt objęty poręczeniem BGK w ramach Umowy portfelowej linii poręczeniowej (PLP), nie może być zabezpieczony inną gwarancją lub poręczeniem BGK. 3 Poręczenie obejmuje niespłaconą kwotę kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu

3 Przekazanie prowizji do BGK
Minimum formalności dla klienta KLIENT Złożenie wniosku Umowa kredytowa Umowa PLP BANK BGK Analiza wniosku Przekazanie prowizji do BGK Decyzja kredytowa

4 Kryteria zakwalifikowania do poręczenia BGK
Poręczeniem może być objęty kredyt udzielony rezydentowi będącemu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mikro przedsiębiorca przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR Mały przedsiębiorca przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR Średni przedsiębiorca przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR

5 Kryteria wykluczenia Poręczeniem BGK nie może być objęty kredyt, w sytuacji gdy: Kredytobiorca Przeznaczeniem kredytu są posiadał aktywny negatywny wpis w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów (BR) w dacie skierowania zapytania do sytemu BR dla rozpatrzenia wniosku o kredyt w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z poręczeniem BGK: bank wypowiedział kredytobiorcy jakąkolwiek ekspozycję kredytową kredytobiorca posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku BPH powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł; posiadał ekspozycję kredytową zaliczaną w Banku BPH do kategorii „zagrożone”, zgodnie z RMF w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane działalnością banków lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. inwestycje kapitałowe spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu Kredytobiorca jest rolnikiem Czyli osobą fizyczną, niezarejestrowaną w EDG/ KRS, prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa , leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolnika pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

6 Parametry poręczenia BGK
Waluta kredytu: PLN Wysokość poręczenia: 60% przyznanej kwoty kredytu Kwota poręczenia BGK: minimalna 100 tys. PLN, maksymalna 3,5 mln PLN Prowizja za okres roczny: 1,6% przy marży do 4%, 2,0% dla marży pow. 4% Zabezpieczenie: weksel in blanco

7 Oferta kredytowa Banku BPH z poręczeniem BGK
II ZRÓDŁA INFORMACJI DO PROCESOWANIA Oferta kredytowa Banku BPH z poręczeniem BGK Kredyty krótkoterminowe okres kredytowania miesiące Kredyty długoterminowe okres kredytowania miesięcy Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny Kredyt inwestycyjny Euro Ekspres Kredyt Kredyt Technologiczny Kredyt inwestycyjny dla deweloperów

8 Najważniejsze korzyści dla Klienta
poręczenie BGK może stanowić jedyne wymagane zabezpieczenie kredytu poręczenie BGK może być zabezpieczeniem uzupełniającym standardowe zabezpieczenie kredytu kredyt może zostać udzielony pomimo ograniczonych możliwości co do ustanowienia zabezpieczeń kredyt i poręczenie w jednym miejscu

9 Przykłady wykorzystania poręczenia BGK
Charakterystyka Klienta i transakcji Lokalizacja Województwo podlaskie Branża skup zwierząt rzeźnych Okres prowadzenia działalności gospodarczej 2 lata Cel kredytu Zwiększenie środków obrotowych Zabezpieczenie kredytu Poręczenie BGK Korzyści dla klienta z poręczenia BGK Udzielenie kredytu przy braku wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych, Wyższa kwota limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty. Informacje dodatkowe Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł zwiększyć obroty firmy, przyspieszyć cykl płatności dla producentów trzody kontraktu

10 Przykłady wykorzystania poręczenia BGK
Charakterystyka Klienta i transakcji Lokalizacja Województwo podlaskie Branża Usługi elektro-techniczne Okres prowadzenia działalności gospodarczej 15 lat Cel kredytu Finansowanie bieżącej działalności Zabezpieczenie kredytu Poręczenie BGK Korzyści dla klienta z poręczenia BGK Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł podpisać umowy handlowe z nowymi odbiorcami, środki z kredytu były przeznaczone na zabezpieczenie realizacji kontraktu

11 Prosimy o wypełnienie ankiety

12 Dziękuję za uwagę Paweł Wróbel Bank BPH SA
Departament Produktów Bankowości Przedsiębiorstw Tel: (022)


Pobierz ppt "Zasady funkcjonowania portfelowej linii poręczeniowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google