Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK

2 2 Poręczenie obejmuje niespłaconą kwotę kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu Zasady funkcjonowania portfelowej linii poręczeniowej Tryb portfelowy oznacza, że Bank na podstawie zawartej z BGK Umowy portfelowej linii poręczeniowej (PLP), samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu kredytu poręczeniem BGK na podstawie kryteriów zakwalifikowania Kredyt objęty poręczeniem BGK w ramach Umowy portfelowej linii poręczeniowej (PLP), nie może być zabezpieczony inną gwarancją lub poręczeniem BGK.

3 3 Minimum formalności dla klienta BGK KLIENT BANK Złożenie wniosku Przekazanie prowizji do BGK Analiza wniosku Decyzja kredytowa Umowa PLP Umowa kredytowa

4 4 Poręczeniem może być objęty kredyt udzielony rezydentowi będącemu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Kryteria zakwalifikowania do poręczenia BGK Mikro przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Mały przedsiębiorca przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR

5 5 Kryteria wykluczenia Poręczeniem BGK nie może być objęty kredyt, w sytuacji gdy: posiadał aktywny negatywny wpis w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów (BR) w dacie skierowania zapytania do sytemu BR dla rozpatrzenia wniosku o kredyt w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z poręczeniem BGK: bank wypowiedział kredytobiorcy jakąkolwiek ekspozycję kredytową kredytobiorca posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku BPH powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł; posiadał ekspozycję kredytową zaliczaną w Banku BPH do kategorii zagrożone, zgodnie z RMF w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane działalnością banków lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. inwestycje kapitałowe spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu Kredytobiorca jest rolnikiem Czyli osobą fizyczną, niezarejestrowaną w EDG/ KRS, prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolnika pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Przeznaczeniem kredytu sąKredytobiorca

6 6 Waluta kredytu: PLN Wysokość poręczenia: 60% przyznanej kwoty kredytu Kwota poręczenia BGK: minimalna 100 tys. PLN, maksymalna 3,5 mln PLN Kwota poręczenia BGK: minimalna 100 tys. PLN, maksymalna 3,5 mln PLN Prowizja za okres roczny: 1,6% przy marży do 4%, 2,0% dla marży pow. 4% Prowizja za okres roczny: 1,6% przy marży do 4%, 2,0% dla marży pow. 4% Zabezpieczenie: weksel in blanco Parametry poręczenia BGK

7 7 Kredyty długoterminowe okres kredytowania 120 miesięcy Kredyt inwestycyjny Euro Ekspres Kredyt Kredyt Technologiczny Kredyt inwestycyjny dla deweloperów Kredyty krótkoterminowe okres kredytowania 24 miesiące Oferta kredytowa Banku BPH z poręczeniem BGK Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny

8 8 Najważniejsze korzyści dla Klienta Korzyści dla Klienta poręczenie BGK może stanowić jedyne wymagane zabezpieczenie kredytu poręczenie BGK może być zabezpieczeniem uzupełniającym standardowe zabezpieczenie kredytu kredyt może zostać udzielony pomimo ograniczonych możliwości co do ustanowienia zabezpieczeń kredyt i poręczenie w jednym miejscu

9 9 Przykłady wykorzystania poręczenia BGK Charakterystyka Klienta i transakcji LokalizacjaWojewództwo podlaskie Branżaskup zwierząt rzeźnych Okres prowadzenia działalności gospodarczej 2 lata Cel kredytuZwiększenie środków obrotowych Zabezpieczenie kredytuPoręczenie BGK Korzyści dla klienta z poręczenia BGK 1. Udzielenie kredytu przy braku wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych, 2. Wyższa kwota limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty. Informacje dodatkowe Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł zwiększyć obroty firmy, przyspieszyć cykl płatności dla producentów trzody kontraktu

10 10 Przykłady wykorzystania poręczenia BGK Charakterystyka Klienta i transakcji LokalizacjaWojewództwo podlaskie BranżaUsługi elektro-techniczne Okres prowadzenia działalności gospodarczej 15 lat Cel kredytuFinansowanie bieżącej działalności Zabezpieczenie kredytuPoręczenie BGK Korzyści dla klienta z poręczenia BGK Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł podpisać umowy handlowe z nowymi odbiorcami, środki z kredytu były przeznaczone na zabezpieczenie realizacji kontraktu

11 11 Prosimy o wypełnienie ankiety

12 12 Dziękuję za uwagę Paweł Wróbel Bank BPH SA Departament Produktów Bankowości Przedsiębiorstw Tel: (022)


Pobierz ppt "Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google