Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty finansowe rynku pieniężnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty finansowe rynku pieniężnego"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
Aleksandra Pol Z1X2N1

2 Instrumenty rynku pieniężnego to najmniej ryzykowne instrumenty finansowe. Charakteryzują się niską rentownością, dużą płynnością oraz krótkim terminem realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok. Do podstawowych instrumentów rynku pieniężnego należą: Bony skarbowe Czeki Weksle Certyfikaty depozytowe Akcepty bankowe Depozyty międzybankowe

3 BONY SKARBOWE Są to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa na okres od 1 dnia do 52 tygodni w celu pokrycia bieżących potrzeb płatniczych. Jest kilka rodzajów bonów. Wspólne dla wszystkich bonów jest to, że są one emitowane, z reguły w dużych nominałach i są przeznaczone do transakcji na rynku hurtowym. Bony skarbowe należą do podstawowych instrumentów operacji otwartego rynku. Tak więc oprócz zaspokajania popytu państwa na pieniądz są narzędziem ułatwiającym władzom monetarnym regulowanie podaży pieniądza w gospodarce.

4 CZEKI Czek jest to udzielane bankowi pisemne zlecenie, na określonym prawem formularzu. Bank wypłaca okazicielowi lub oznaczonej osobie zwanej reminentem czek na wymienioną sumę pieniędzy ze środków będących w dyspozycji wystawcy. Ze względu na wystawcę czeki dzielą się na: Czeki bankowe Czeki bankierskie Czeki skarbowe Czeki podróżnicze

5 WEKSLE Weksel jest to papier wartościowy potwierdzający istnienie zobowiązania pieniężnego wobec osoby lub osób, które go podpisały. Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Cechą charakterystyczną weksla jest to, że jego posiadacz może przenosić prawa wynikające z tego dokumenty na inne osoby. Weksel spełnia funkcje płatniczą jako tzw. Surogat pieniądza, co polega na tym, że płatnik wykorzystuje weksel do regulowania zobowiązań powstający w związku z zawieraną transakcją.

6 CERTYFIKATY DEPOZYTOWE
Certyfikat depozytowy to instrument dłużny emitowany przez bank, różni się od zwykłego depozytu bankowego tym, że można nim obracać na rynku, w szczególności można go odsprzedać temu samemu bankowi, w którym został kupiony. Certyfikaty depozytowe to dokumenty wystawiane przez banki komercyjne na okaziciela. Potwierdzają złożenie depozytu o określonej wielkości i na określony czas w banku. Po tym czasie właściciel certyfikatu otrzymuje kwotę na jaką opiewa certyfikat z należnymi mu odsetkami.

7 AKCEPTY BANKOWE Akcepty bankowe są papierami, które powstają w momencie gdy bank gwarantuje pożyczkobiorcy spłatę pożyczki. Jest to zabezpieczenie dla inwestora przed ryzykiem niedotrzymania zobowiązań. Bank zobowiązuje się do wykupu weksla w terminie płatności, lub przed tym terminem z zastosowaniem dyskonta. Akcepty bankowe są często poprzedzane pisemną obietnicą udzielenia przez bank pożyczki. Bank udzielający pożyczki wystawia gwarancję dopiero w momencie, gdy pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę. Jeżeli w późniejszym okresie bank chce wycofać udzieloną pożyczkę przed terminem jej spłaty, sprzedaje akcept bankowy innemu inwestorowi. Przed spłatą pożyczki akcepty bankowe mogą zmieniać właścicieli dowolną liczbę razy. Handluje się nimi na aktywnym rynku wtórnym. Inwestor nabywający akcept bankowy może liczyć na spłatę pożyczki w wyznaczonym dniu.

8 DEPOZYTY MIEDZYBANKOWE
Depozyt międzybankowy to instrument dłużny emitowany przez bank, różni się od zwykłego depozytu bankowego tym, że można nim obracać na rynku, w szczególności można go odsprzedać temu samemu bankowi, w którym został kupiony. Certyfikaty depozytowe to dokumenty wystawiane przez banki komercyjne na okaziciela. Potwierdzają złożenie depozytu o określonej wielkości i na określony czas w banku. Po tym czasie właściciel certyfikatu otrzymuje kwotę na jaką opiewa certyfikat z należnymi mu odsetkami.

9 Dziękuję za uwagę Aleksandra Pol Z1X2N1


Pobierz ppt "Instrumenty finansowe rynku pieniężnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google