Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 04.11.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 04.11.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 04.11.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych

2 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 2 Cechy rozwoju polskiej gospodarki G ŁÓWNE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PRODUKTY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Fazy cyklu koniunkturalnego Napływ funduszy unijnych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz w Nową Perspektywę Finansową na lata 2014-2020 Potrzeba zabezpieczenia realizowanych kontraktów i przedsięwzięć inwestycyjnych Rosnąca świadomość kadry zarządzającej w zakresie efektywnego zarządzania aktywami przedsiębiorstw

3 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 3 Potencjał rynku ubezpieczeń finansowych silna korelacja zapotrzebowania na produkty ubezpieczeń finansowych z tempem aktywności gospodarczej WPŁYW TENDENCJI RYNKOWYCH NA UBEZPIECZENIA FINANSOWE WZROST GOSPODARCZYDEKONIUNKTURA

4 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 4 RYZYKO Ryzyko to niepewność naszej przyszłości i nieodzowna część naszej rzeczywistości. W warunkach załamania koniunktury gospodarczej (kryzysu finansowego) utrzymanie płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka pokazuje, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa.

5 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 5 RYZYKO RYZYKO RYNKOWE RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO PRAWNE /PODATKOWE WALUTOWE STOPY PROCENTOWEJ CEN SUROWCÓW I WYROBÓW CZYNNIKI WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

6 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 6 Gwarancja ubezpieczeniowa GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA Umowa Kontrakt Zobowiązanie GWARANT PZU Dłużnik, Zobowiązany, Wykonawca Wierzyciel, Inwestor, Beneficjent gwarancji WNIOSEK UMOWA O GWARANCJĘ ZABEZPIECZENIA SKŁADKA GWARANCJA

7 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 7 Kryteria oceny oferenta gwarancji KRYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA Cena Treść gwarancji – akceptowalność przez Beneficjenta Wymagane zabezpieczenia Treść umowy zlecenia Możliwość umowy generalnej Profesjonalizm obsługi Szybkość obsługi Akceptowalność osoby gwaranta Treść gwarancji - ochrona interesu wnioskodawcy Okres ochronny Sposób płatności za usługę

8 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 8 Korzyści dla wnioskodawcy gwarancji KORZYŚCI DLA WNIOSKODAWCY GWARANCJI Potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera w interesach Prosty sposób na spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia Koszt gwarancji jest kosztem kwalifikowanym

9 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 9 Bank vs. Ubezpieczyciel Bank Ubezpieczyciel Limit zaangażowania w poszczególnego Klienta KREDYT GWARANCJA PZU stara się negocjować treści gwarancji z potencjalnymi Beneficjentami. 10 000 000 mln 10 000 000 mln

10 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 10 Gwarancja kontraktowa stosowana w procesie realizacji inwestycji OGŁOSZENIE O PRZETARGU / KONKURSIE PODPISANIE KONTRAKTU ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja zapłaty wadium Gwarancja zwrotu zaliczki (EFS) ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja należytego wykonania kontraktu (EFS) ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU WYPŁATA ZALICZKI

11 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 11 Ocena ryzyka udzielania gwarancji OCENA RYZYKA UDZIELENIA GWARANCJI Doświadczenie Treść gwarancji Zabezpieczenia Kondycja finansowa wnioskodawcy Zobowiązanie zabezpieczane gwarancją Ubezpieczenia związane z kontraktem Techniczne zdolności wykonania kontraktu Osoba Beneficjenta Niefinansowe aspekty wiarygodności wnioskodawcy Determinacja

12 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 12 Korzyści dla Beneficjenta Gwarancji Minimalizacja ryzyka związanego z realizacją inwestycji Potwierdzenie wiarygodności firmy i możliwości realizacji inwestycji Możliwość dostosowania wzorów gwarancji do wymogów beneficjenta w drodze indywidualnych negocjacji Doświadczenie PZU w zabezpieczaniu miękkich i twardych projektów Silna marka i pozycja kapitałowa PZU zapewniająca możliwość wypłaty każdej gwarantowanej kwoty

13 Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 04.11.2010 13 Dziękuję za uwagę Elwira Ostrowska-Graczyk Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU email: elgraczyk@pzu.pl tel. 022/ 582 25 10 al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa


Pobierz ppt "Warszawa, 04.11.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google