Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych
Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU Warszawa,

2 Cechy rozwoju polskiej gospodarki
GŁÓWNE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PRODUKTY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Fazy cyklu koniunkturalnego Napływ funduszy unijnych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności na lata oraz w Nową Perspektywę Finansową na lata Potrzeba zabezpieczenia realizowanych kontraktów i przedsięwzięć inwestycyjnych Rosnąca świadomość kadry zarządzającej w zakresie efektywnego zarządzania aktywami przedsiębiorstw Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

3 Potencjał rynku ubezpieczeń finansowych
WPŁYW TENDENCJI RYNKOWYCH NA UBEZPIECZENIA FINANSOWE Potencjał rynku ubezpieczeń finansowych silna korelacja zapotrzebowania na produkty ubezpieczeń finansowych z tempem aktywności gospodarczej WZROST GOSPODARCZY DEKONIUNKTURA Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

4 naszej przyszłości i nieodzowna część naszej rzeczywistości.
RYZYKO Ryzyko to niepewność naszej przyszłości i nieodzowna część naszej rzeczywistości. W warunkach załamania koniunktury gospodarczej (kryzysu finansowego) utrzymanie płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka pokazuje, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa. Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 4

5 RYZYKO PRAWNE /PODATKOWE
RYZYKO RYNKOWE RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO PRAWNE /PODATKOWE WALUTOWE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE STOPY PROCENTOWEJ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE CEN SUROWCÓW I WYROBÓW Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 5

6 Gwarancja ubezpieczeniowa
Umowa Kontrakt Zobowiązanie Wierzyciel, Inwestor, Beneficjent gwarancji Dłużnik, Zobowiązany, Wykonawca GWARANT PZU WNIOSEK UMOWA O GWARANCJĘ ZABEZPIECZENIA SKŁADKA GWARANCJA Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

7 Kryteria oceny oferenta gwarancji
Treść gwarancji – akceptowalność przez Beneficjenta Wymagane zabezpieczenia Cena Sposób płatności za usługę Treść umowy zlecenia KRYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA Okres ochronny Możliwość umowy generalnej Treść gwarancji - ochrona interesu wnioskodawcy Akceptowalność osoby gwaranta Profesjonalizm obsługi Szybkość obsługi Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

8 Korzyści dla wnioskodawcy gwarancji
Potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera w interesach Prosty sposób na spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia Koszt gwarancji jest kosztem kwalifikowanym Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

9 Bank vs. Ubezpieczyciel
Bank Ubezpieczyciel Limit zaangażowania w poszczególnego Klienta KREDYT mln GWARANCJA mln GWARANCJA PZU stara się negocjować treści gwarancji z potencjalnymi Beneficjentami. Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych, 9

10 Gwarancja kontraktowa stosowana w procesie realizacji inwestycji
OGŁOSZENIE O PRZETARGU / KONKURSIE ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja zapłaty wadium PODPISANIE KONTRAKTU ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja zwrotu zaliczki (EFS) Gwarancja należytego wykonania kontraktu (EFS) ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek WYPŁATA ZALICZKI ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

11 Ocena ryzyka udzielania gwarancji
Zabezpieczenia Treść gwarancji Doświadczenie Kondycja finansowa wnioskodawcy Determinacja OCENA RYZYKA UDZIELENIA GWARANCJI Zobowiązanie zabezpieczane gwarancją Niefinansowe aspekty wiarygodności wnioskodawcy Ubezpieczenia związane z kontraktem Osoba Beneficjenta Techniczne zdolności wykonania kontraktu Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

12 Korzyści dla Beneficjenta Gwarancji
Minimalizacja ryzyka związanego z realizacją inwestycji Potwierdzenie wiarygodności firmy i możliwości realizacji inwestycji Możliwość dostosowania wzorów gwarancji do wymogów beneficjenta w drodze indywidualnych negocjacji Doświadczenie PZU w zabezpieczaniu „miękkich” i „twardych” projektów Silna marka i pozycja kapitałowa PZU zapewniająca możliwość wypłaty każdej gwarantowanej kwoty Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,

13 Dziękuję za uwagę Elwira Ostrowska-Graczyk
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU tel. 022/ al. Jana Pawła II 24 Warszawa Warszawa, Biuro Ubezpieczeń Finansowych,


Pobierz ppt "Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych w procesach inwestycyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google