Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Magdalena Efemberg PRZYCHODY I KOSZTY CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Magdalena Efemberg PRZYCHODY I KOSZTY CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE."— Zapis prezentacji:

1 opracowała: Magdalena Efemberg PRZYCHODY I KOSZTY CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE

2 opracowała: Magdalena Efemberg ZASADY OGÓLNE ROZLICZANIA SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO Aby ustalić wysokość podatku do zapłacenia należy: - ewidencjonować wszystkie przychody; - ewidencjonować koszty uzyskania tych przychodów; - ustalić wysokość dochodu: PRZYCHODY – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW PRZYCHODY – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

3 opracowała: Magdalena Efemberg PODSTAWOWE POJĘCIA Przychodem z działalności gospodarczej Przychodem z działalności gospodarczej jest kwota należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i usług przy zastosowaniu ceny sprzedaży Kosztem uzyskania przychodu Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

4 opracowała: Magdalena Efemberg DO PRZYCHODÓW ZALICZYMYNIE ZALICZYMY przychody z tytułu sprzedaży; przychody z tytułu sprzedaży; otrzymane nieodpłatnie świadczenia w naturze lub usługi; otrzymane nieodpłatnie świadczenia w naturze lub usługi; przychody ze sprzedaży majątku; przychody ze sprzedaży majątku; przychody finansowe; przychody finansowe; otrzymane kary umowne; otrzymane kary umowne; kwoty z najmu, dzierżawy majątku firmy; kwoty z najmu, dzierżawy majątku firmy; otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące majątku przedsiębiorstwa; otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące majątku przedsiębiorstwa; wpływ na rachunek bankowy otrzymanego kredytu bankowego; wpływ na rachunek bankowy otrzymanego kredytu bankowego; otrzymany zwrot podatku VAT; otrzymany zwrot podatku VAT; wpływ zwróconych przez osoby trzecie pożyczek; wpływ zwróconych przez osoby trzecie pożyczek; zwrot przez pracowników niewykorzystanych zaliczek; zwrot przez pracowników niewykorzystanych zaliczek;

5 opracowała: Magdalena Efemberg DO KOSZTÓW ZALICZYMYNIE ZALICZYMY 1. Wydatki na zakup, materiałów, towarów wg cen zakupu; 2. Koszty zakupu np.: transport; 3. Pozostałe koszty: - czynsz, opłaty za prąd, wodę, gaz, telefon, paliwo, remonty, reklama; - zapłacone składki ZUS; - zużycie środków trwałych; - zakupy wyposażenia, - koszty podróży służbowych; - opłacone podatki lokalne; wydatki na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub ich ulepszenie; wydatki na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub ich ulepszenie; wydatki na spłatę kredytów, pożyczek; wydatki na spłatę kredytów, pożyczek; przekazanych darowizn; przekazanych darowizn; zapłaconych podatków dochodowych, VAT, akcyzy; zapłaconych podatków dochodowych, VAT, akcyzy; zapłaconych kar umownych, odszkodowań, kosztów egzekucyjnych itp.. zapłaconych kar umownych, odszkodowań, kosztów egzekucyjnych itp..

6 opracowała: Magdalena Efemberg DOCHÓD PRZYCHÓD > KOSZTY = DOCHÓD DOCHÓD JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOSCI PODATKU DOCHODOWEGO: DOCHÓD JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOSCI PODATKU DOCHODOWEGO: - WG SKALI PODATKOWEJ 18% LUB 32% - PODATKU LINIOWEGO 19% PRZYCHÓD < KOSZTY = STRATA


Pobierz ppt "Opracowała: Magdalena Efemberg PRZYCHODY I KOSZTY CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google