Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logo ośrodka KSU Dobre zabezpieczenie to pewny kredyt usługi finansowe funduszy poręczeniowych Roman Dawidowski Działdowska Agencja Rozwoju S.A. www.darsa.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logo ośrodka KSU Dobre zabezpieczenie to pewny kredyt usługi finansowe funduszy poręczeniowych Roman Dawidowski Działdowska Agencja Rozwoju S.A. www.darsa.pl."— Zapis prezentacji:

1 Logo ośrodka KSU Dobre zabezpieczenie to pewny kredyt usługi finansowe funduszy poręczeniowych Roman Dawidowski Działdowska Agencja Rozwoju S.A. www.darsa.pl

2 Logo ośrodka KSU Zakres prezentacji: - zarys historyczny funduszy poręczeń kredytowych (FPK) - dlaczego FPK - zasady funkcjonowania FPK - perspektywy rozwoju FPK

3 Logo ośrodka KSU 1994 rok – w ramach programu PIL (Program Inicjatyw Lokalnych) powstało 8 lokalnych ośrodków wspierania przedsiębiorczości, które w swych strukturach posiadały fundusze poręczeniowe o kapitale od 520 tys. do 1 200 tys. zł.

4 Logo ośrodka KSU Biłgoragaj- zamojskie Działdowo - ciechanowskie Kutno- płockie Nidzica- olsztyńskie Starachowice – kieleckie Ustrzyki Dolne – krośnieńskie Wicko- słupskie Zelów - piotrkowskie

5 Logo ośrodka KSU 1995 rok -Powstały ośrodki w Białymstoku i Lublinie o kapitale od 6-7 mln. zł. -Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych przy BGK o kapitale 45 mln. zł. -Fundusz Gwarancyjny PARR (Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Warszawie) o kapitale 21,6 mln. zł.

6 Logo ośrodka KSU Trudne początki: -nowa nietypowa w Polsce forma zabezpieczenia kredytu; - brak wypracowanych procedur; -niedostosowane procedury bankowe; -brak unormowania prawnego;

7 Logo ośrodka KSU 1996 rok Powstaje Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych ( www. ksfp.org.pl) Celem stowarzyszenia jest: - standaryzacja procedur FPK - kreowanie polityki rozwoju FPK - lobbowanie FPK, - wprowadzanie nowych rozwiązań wspierania MSP, - prowadzenie statystyk rozwoju funduszy.

8 Logo ośrodka KSU Dlaczego fundusze poręczeniowe? Kapitał funduszu MultiplikatorŚrednie poręczenie Akcja kredytowa 1.000.000 1 50%2.000.000 1.000.000 2 50%4.000.000 1.000.000 3 50%6.000.000 1.000.000 5 50%10.000.000

9 Logo ośrodka KSU System poręczeniowy w Polsce. Fundusz Gwarancyjny PARR – nie udzielił żadnego poręczenia. KFPK (BGK)do 1998 roku udzielił kilku jednostkostkowych poręczeń i zmienił swoją politykę – przystąpił do KSFP, rozpoczął ścisła współpracę z funduszami lokalnymi oraz bankami. W ramach dokumentu Kapitał dla przedsiębiorczych w latach 2003-2006 zaczęto budować system poręczeniowy w Polsce.

10 Logo ośrodka KSU System poręczeniowy w Polsce. Założenia systemu 1 – KFPK (BGK), 2 – 16 regionalnych funduszy poręczeniowych, 3 – 100 lokalnych funduszy poręczeniowych Projekt zakładał powstawanie funduszy przy udziale władz samorządowych, dokapitalizowanie powstających i istniejących funduszy poręczeniowych ze środków UE i BGK. Każdy fundusz funkcjonuje w niezależnej strukturze organizacyjnej. System polega na współdziałaniu funduszy.

11 Logo ośrodka KSU Rozwój FPK RokIlość funduszyKapitał funduszy 199487,5 mln 19951021,1 mln 200227132,1 mln 200853288,6 mln

12 Logo ośrodka KSU Mapa funduszy

13 Logo ośrodka KSU Jak funkcjonuje poręczenie Poręczenie FPK jest zobowiązaniem pieniężnym. Dla banku winno zabezpieczać kwotę kredytu w stosunki 1:1 Przy zabezpieczeniu np. 60% FPK klient zabezpiecza pozostałą do spłaty część kredytu (40%) inną formą zabezpieczenia. Np. poręczenie funduszu + przewłaszczenie prowadzonej inwestycji

14 Logo ośrodka KSU PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ

15 Logo ośrodka KSU Stosowane wysokości zabezpieczeń: Zabezpieczenia od 50% – 80% Kwota poręczenia w zależności od kapitału funduszu- do 5%. - Fundusze regionalne – do 1,5 mln. -KFPK do 6 mln. Fundusze mogą udzielać łącznych poręczeń do 80% kapitału kredytu

16 Logo ośrodka KSU Opłaty i zabezpieczenia: Standardowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco. Fundusz może przyjmować inne zabezpieczenia określone w kodeksie cywilnym. Opłaty uzależnione są od ryzyka poręczenia i wynoszą od 0,5% – 3 % kwoty poręczenia

17 Logo ośrodka KSU Kierunki rozwoju FPK: -Zwiększenie kapitału funduszy w ramach RPO co umożliwi rozwinięcie akcji kredytowej. -Rozszerzenie zakresu udzielanych poręczeń: -Poręczenie gwarancji wadium i właściwego wykonania usługi, -Poręczenia dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, -Poręczenia dotacji z UP i PFRON

18 Logo ośrodka KSU Poręczenia w Działdowie. - od 1994 roku FPK - w strukturach Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A - w 2003 roku powstał Warmińsko Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z dominującym udziałem DAR S.A. - udziela poręczeń do kredytów i pożyczek do kwoty 770 tys.

19 Logo ośrodka KSU Lokalny Fundusz Poręczeniowy DAR S.A. –Poręczenia do kredytów i pożyczek - do 80% nie więcej niż 250 tys. Lokalny Fundusz Gwarancyjny (od 2007r.) : –Gwarancje wadium i właściwego wykonania umowy - 100% poręczenia, –Poręczenia dotacji dla osób rozpoczynających działalność w formie spółdzielni socjalnych -100%, –Poręczenia dotacji PUP i PFRON

20 Logo ośrodka KSU Dziękuję za uwagę Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15 13-200 Działdowo www:darsa.pl Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych www:ksfp.org.pl Krajowy System Usług www:ksu.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Logo ośrodka KSU Dobre zabezpieczenie to pewny kredyt usługi finansowe funduszy poręczeniowych Roman Dawidowski Działdowska Agencja Rozwoju S.A. www.darsa.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google