Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA BANKU W PROCESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA BANKU W PROCESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UE"— Zapis prezentacji:

1 ROLA BANKU W PROCESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UE

2 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Program Europejski PKO BP, czyli kompleksowa oferta komplementarnych względem siebie produktów i usług bankowych (dla właścicieli projektów, jak i wykonawców oraz dostawców) - doradztwo finansowe/merytoryczne - zapewnienie źródeł finansowania - bezpieczne rozliczanie projektów Program Europejski PKO Banku Polskiego

3 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY Kredyty pomostowe (krótkoterminowe) WKŁAD WŁASNY Kredyty średnioterminowe Kredyty długoterminowe PROMESY KREDYTOWE 2. potrzeba finansowania ROZLICZENIA PROJEKTÓW RACHUNKI Rachunek projektu ROZLICZENIA Akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA (np. gwarancja bankowa, usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym) Tzw. proste usługi doradcze Współpraca z firmami zewnętrznymi Doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) 1. potrzeba wiedzy 3. potrzeba rozliczania Program Europejski PKO Banku Polskiego

4 Usługi konsultacyjno-doradcze
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Usługi konsultacyjno-doradcze Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń Przykład: doradztwo „proste” dla firmy z sektora MSP* Rodzaj inwestycji – zakup maszyny Program i Działanie: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Kredyt bankowy wymagany: w Dz. 2.3 SPO WKP przy wsparciu środków pomocowych powyżej 125 tys. zł % kwoty dotacji Program Europejski PKO Banku Polskiego

5 MONTAŻ FINANSOWY Środki własne beneficjenta Koszt całkowity
Koszty niekwalifikowane WKŁAD WŁASNY Środki własne beneficjenta Kredyt współfinansujący Koszty kwalifikowane DOFINANSOWANIE UE Kredyt pomostowy Program Europejski PKO Banku Polskiego

6 Finansowanie projektów (a)
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów (a) Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia Opisy z broszury Program Europejski PKO Banku Polskiego

7 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Finansowanie projektów (b) Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji) Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; brak prowizji za wcześniejszą spłatę Udział własny w projekcie – min. 10 % wartości projektu Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Opisy z broszury WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Program Europejski PKO Banku Polskiego

8 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP
Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów Program Europejski PKO Banku Polskiego

9 Przykładowe warunki udzielenia kredytu
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki udzielenia kredytu Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego i kredyty pomostowe minimalna marża w walucie polskiej minimalna marża w walucie wymienialnej opłaty i prowizje rozpatrzenie wniosku promesy kredytowej wystawienie promesy ważność promesy kredytowej zmiana warunków spłaty kredytu (jeżeli wynika to ze zmiany terminu otrzymania dotacji) brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu od 0,3 p.p. od 0,5 p.p. od 300 zł 0 zł do 6 miesięcy 0 zł Program Europejski PKO Banku Polskiego

10 Przykładowe warunki rozliczania
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przykładowe warunki rozliczania Rachunek bankowy i operacje dokumentowe minimalna opłata za otwarcie akredytywy minimalna opłata za udzielenie gwarancji opłaty i prowizje otwarcie rachunku bankowego prowadzenie rachunku bankowego otwarcie akredytywy dokumentowej udzielenie gwarancji bankowej 150 PLN 200 PLN od 50 zł od 100 zł od 0,15 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) od 0,5-1,0 % (za każde rozpoczęte 3 m-ce) Program Europejski PKO Banku Polskiego

11 Cechy wyróżniające ofertę zawartą w Programie
PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Cechy wyróżniające ofertę zawartą w Programie Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego – minimalny wkład własny to 10 % wartości projektu Kredyty pomostowe – szeroko określony zakres kredytowania, elastyczność w spłacie, udzielany do 100 % wartości wsparcia Kredyty EBOiR – atrakcyjne oprocentowanie Polityka cenowa – niższe opłaty i prowizje przy kompleksowej obsłudze projektu np. odstąpienie od opłat za przedterminową spłatę obniżenie minimalnej marży stosowanej przez PKO BP dla kredytów Komplementarność i kompleksowość oferty – dobór produktów umożliwiających bezpieczne finansowanie Program Europejski PKO Banku Polskiego

12 Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach
Centrum Korporacyjne w Sosnowcu Dorota Małobęcka Dyrektor Sprzedaży Tel: (032)


Pobierz ppt "ROLA BANKU W PROCESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google