Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40 TYS. M IESZKAŃCÓW 74 PRACOWNIKÓW Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40 TYS. M IESZKAŃCÓW 74 PRACOWNIKÓW Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy."— Zapis prezentacji:

1 40 TYS. M IESZKAŃCÓW 74 PRACOWNIKÓW Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy i dobre relacje międzyludzkie w MOPS w Szczecinku.

2 Geneza Zmiany społeczno-gospodarcze i ustrojowe, w tym: gwałtowny wzrost klientów, szybko rosnąca liczba zadań – presja czasu, pojawienie się nowych problemów społecznych (bezrobocie, bezdomność, eksmisje, upadek całych gałęzi gospodarczych), konieczność dostosowania wiedzy i umiejętności pracowników do nowych potrzeb, zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników. Cel Dostosowanie funkcjonowania ośrodka do zmieniających się potrzeb i problemów klientów oraz pracowników.

3 Sprawna komunikacja i wymiana informacji, w tym o efektach pracy Zespół Prowadzący – ustala strategię ośrodka. Zespół Budżetowy – gospodarka środkami finansowymi. Zespoły pracy socjalnej – ds. bezrobocia, uzależnień i chorób psychicznych, opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności i osób sędziwych, bezdomnych. Zespół koordynatorów – nadaje kierunki pracy socjalnej. Zespoły projektowe/zadaniowe - tworzenie i realizacja programów i projektów pracy socjalnej. Zespoły interdyscyplinarne – składające się z różnych specjalistów, powoływane na rzecz rozwiązywania szczególnie trudnych przypadków. Działania

4 Adekwatność zgłaszanego rozwiązania Odpowiadając na potrzeby pracowników podnosimy jednocześnie efektywność obsługi klienta. W pracy zespołowej: sprawniej identyfikujemy potrzeby i poszukujemy najkorzystniejszych rozwiązań, uczymy się od siebie nawzajem, specjalizując się zwiększamy profesjonalizm służb społecznych, dostęp do informacji na każdym poziomie zwiększa aktywne uczestnictwo zainteresowanych stron. Problemy, na które odpowiada rozwiązanie

5 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania Rozwiązanie sprawdziło się jako forma zarządzania, która służy rozwojowi instytucji oraz ludziom w niej pracującym i korzystającym z jej usług, co obrazują: wyniki badań efektów pracy pracowników socjalnych, wyniki badania satysfakcji pracowników, wyniki ankietowych badań zadowolenia klientów, wyróżnienia i nagrody, wyniki kontroli, bogata i rozwijająca się oferta pomocowa ośrodka.

6 Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania I. Wizyta studyjna w MOPS w Katowicach. II. Opracowanie ramowych założeń. III. Konsultacje z pracownikami. IV. Opracowanie nowej struktury organizacyjnej i procesu wdrażania zmiany. V. Wdrażanie - nabór na nowe stanowiska, określanie nowych funkcji, kampania informacyjna, wybór zespołu problemowego, monitorowanie i korygowanie założeń.

7 Trwałość rozwiązania Trwałość gwarantują wewnętrzne regulacje: regulaminy, zarządzenia, Strategia MOPS, procedury i zasady, dobór kadry. Trwałość została potwierdzona 14 letnim funkcjonowaniem.

8 Możliwość zastosowania w innych jednostkach Może być wdrażana w każdej instytucji publicznej. Nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych ani zatrudnienia dodatkowej kadry. Wymaga: - otwartej komunikacji, umiejętności identyfikowania problemów i ich wpływu na funkcjonowanie jednostki, - wewnętrznego przekonania i zaangażowania kierownictwa oraz pracowników, - umiejętności wprowadzania zmiany.


Pobierz ppt "40 TYS. M IESZKAŃCÓW 74 PRACOWNIKÓW Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google