Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Gdańsk 2004 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Gdańsk 2004 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Gdańsk 2004 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk 1

2 2 Stopień nasilenia dotkliwości kwestii społecznych umiarkowanyintensywnykrytyczny niedostatekbiedanędza dyskomfort mieszkaniowy brak samodzielnego mieszkania bezdomność bezrobocie czasowebezrobocie długotrwałe bezrobocie chroniczne niepewność socjalna Uzależnienie od pomocy bezradność stygmatyzacja marginalizacjawykluczenie Opracowanie: MOPS Gdańsk 2

3 3 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań 3

4 4 Opracowanie: MOPS Gdańsk Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań 4

5 5 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk 5

6 6 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań 6

7 7 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk 7

8 8 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań 8

9 9 Opracowanie: MOPS Gdańsk Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Negatywne skutki jakie powoduje utrata pracy (według osób bezrobotnych): brak pieniędzy, pogorszenie sytuacji materialnej; niewiara w siebie; mniejsza ilość kontaktów z ludźmi, samotność; uczucie, że jestem niepotrzebny; kłótnie i awantury w rodzinie; pogorszenie stanu zdrowia; utrata poczucia bezpieczeństwa; 9

10 10 Opracowanie: MOPS Gdańsk Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Jedynie 19 % osób doświadczających przemocy domowej poszukiwało pomocy specjalistycznej 10

11 11 Opracowanie: MOPS Gdańsk Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań 11

12 12 Opracowanie: MOPS Gdańsk PO CO NAM STRATEGIA ? określa kryteria i wybory celów polityki społecznej; wyznacza obszary promowane i chronione w realizacji polityki społecznej; racjonalizuje wykorzystanie zasobów miasta w zakresie polityki społecznej; stwarza szansę utrzymania ciągłości działań; stabilizuje rynek świadczeniodawców usług socjalnych; jest podstawą do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej 12

13 13 Opracowanie: MOPS Gdańsk Obszary życia społeczno gospodarczego: Rynek pracy Bezpieczeństwo i ochrona prawna Edukacja, kultura i sport Polityka prorodzinna Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Mieszkalnictwo Udział w życiu społecznym 13

14 14 Opracowanie: MOPS Gdańsk Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym: Osoby bezrobotne, Osoby bezdomne, Osoby niepełnosprawne, Absolwenci szk ó ł, Osoby starsze wiekiem, Ofiary przemocy, Osoby uzależnione, Nosiciele wirusa HIV, Osoby chore na AIDS, Osoby opuszczające zakłady karne, Osoby z grup dyskryminowanych z powodu płci, Członkowie mniejszości narodowych i grup wyznaniowych, Uchodźcy oraz ofiary klęsk żywiołowych, Dzieci i młodzież pozbawiona właściwej opieki rodzic ó w biologicznych. 14

15 15 Cele główne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 1.Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy 2.Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu 4.Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 5.Stworzenie systemu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 6.Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego 8.Utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gdańsku 9.Zapewnienie warunków umożliwiających realizację celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Opracowanie: MOPS Gdańsk 15

16 16 Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych GDAŃSK MIASTEM RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIAJĄCYM SPÓJNY ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY Opracowanie: MOPS Gdańsk 16

17 17 Opracowanie: MOPS Gdańsk STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCHDOKUMENT ZESPÓŁ WDROŻENIOWO MONITORUJĄCY opracowanie standardu monitorowania celów strategii - opracowanie standardu monitorowania celów strategii - rewizja celów i wnioskowanie zmian - opracowanie kryteriów opiniowania i rekomendowania programów - prowadzenie sprawozdawczości i raportów z realizacji celów strategii -Opracowanie systemu promocji przykładów dobrych praktyk - informowanie społeczeństwa o realizacji celów PROGRAMY OPERACYJNE I PROJEKTY PODMIOTY REALIZUJĄCE STRATEGIĘ JEDNOSTKA, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA MOPS zbieranie informacji - zbieranie informacji - diagnoza problemów społecznych - sprawozdawczość z realizacji strategii 17

18 18 Opracowanie: MOPS Gdańsk OPERACJONALIZACJA STRATEGII Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Program Bezpieczna Rodzina Bezpieczny Gdańsk Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Program Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym Program Przeciwdziałania Narkomanii Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków Gminny Program Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych 18


Pobierz ppt "1 Gdańsk 2004 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google