Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym DZIAŁALNOŚĆ ASYSTENTA RODZINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE, CZERWIEC 2011R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym DZIAŁALNOŚĆ ASYSTENTA RODZINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE, CZERWIEC 2011R."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym DZIAŁALNOŚĆ ASYSTENTA RODZINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE, CZERWIEC 2011R.

2 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Kompleksowy i spójny system wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną Wprowadzenie nowej instytucji – asystenta rodziny

3 Zadanie asystenta rodziny
Praca z rodziną prowadzona w różnych formach oraz we współpracy z innymi organami rządowymi i samorządowymi Korzystanie z pomocy zespołu interdyscyplinarnego i w oparciu o doświadczenie innych specjalistów

4 Zasady i formy pracy z rodziną
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

5 Działania asystenta rodziny
Diagnozowanie problemów rodziny przy wsparciu pracownika socjalnego Wspólne określanie z rodziną podstawowych dla niej problemów i potrzeb Zmotywowanie rodziny do wspólnej pracy i rozpoczęcia działań zmierzających do pokonania problemów

6 Działania asystenta rodziny
Sporządzanie planu pomocy rodzinie Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami Monitorowanie funkcjonowania rodzin po zakończeniu bezpośredniej pomocy

7 Zadania asystenta rodziny
Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w rozwiązywaniu problemów socjalnych Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

8 Zadanie asystenta rodziny
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi Wspieranie aktywności społecznej rodzin

9 Zadanie asystenta rodziny
Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10 Zadanie asystenta rodziny
Udzielanie wsparcia dzieciom Podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

11 Cel pracy asystenta rodziny
Osiągnięcie przez rodzinę, nad którą sprawuje opiekę, równowagi życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci i osiągnięcie przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych

12 Serdecznie dziękuję za uwagę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Mickiewicza 40 tel


Pobierz ppt "Wspieranie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym DZIAŁALNOŚĆ ASYSTENTA RODZINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE, CZERWIEC 2011R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google