Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną POWIATU ŚREDZKIEGO na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną POWIATU ŚREDZKIEGO na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja."— Zapis prezentacji:

1

2 Pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną POWIATU ŚREDZKIEGO na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja 2007r.

3 Powstanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Średzkim Poprzez:

4 PCPR Koordynator działań OPS Policja Instytucje oświatowe PUP Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Placówki służby zdrowia Organizacje pozarządowe Kościół Prokuratura Rejonowa Sąd Rejonowy

5 1) UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU PRACY Z RODZINĄ Działa przy PCPR Świadczy specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie W Zespole udział biorą przedstawiciele różnych resortów Współpraca między instytucjami a rodziną

6 2) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KONFERENCJI, DEBAT, KAMPANII INFORMACYJNYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH RESORTÓW. 3) OPRACOWANIE I UAKTUALNIANIE INFORMATORA

7 4) WSPIERANIE RODZINY, W TYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW W ICH FUNKCJACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH - rozwijanie systemu poradnictwa i edukacji rodziców/opiekunów -budowanie systemu wsparcia rodzin w kryzysie w tym realizacja programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie -rozwój usług wspierających rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

8

9

10 KOORDYNATOR –PCPR- ZADANIA Powoływanie Zespołu Prowadzenie dokumentacji Podejmowanie wspólnych działań - koordynacja Monitorowanie

11 Placówki oświaty Placówki zdrowia Policja Kuratorzy sądowi Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki wsparci (w tym świetlice) Organizacje pozarządowe ASYSTENT Rodziny, Pracownicy PCPR Na pisemny wniosek lub telefoniczne zgłoszenie w przypadku rodzin objętych wsparciem PCPR

12 RODZINY BĘDĄCE W SZEROKO ROZUMIANYM KRYZYSIE, A W SZCZEG Ó LNOŚCI Z PROBLEMEM: Przemocy w rodzinieUzależnienia Rodziny niewydolne wychowawczo Rodziny z problemem niepełnosprawności Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci Rodziny, w których rodzice lub jego z rodziców są nieletni

13 -Skład nie jest stały, uzależniony jest od problemu dziecka i rodziny. Do udziału w Zespole zapraszani są przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę tej sytuacji.

14 Diagnoza rodziny problem w rodzinie CelePlan działania/pomocy Rezultaty

15 1. Diagnoza problemu rodziny 2. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań poszczególnych instytucji. 3. Ustalenie planu działań na rzecz dziecka i rodziny dla poszczególnych członków Zespołu(instytucji)- ustala się przy uczestnictwie rodziny 4. Modyfikacja planu działania CZĘSTOTLIWOŚC SPOTK A Ń ZESPOŁU UZALE Ż NION A JEST DO EFEKTÓW PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

16 Następuje wraz z pokonaniem przez rodzinę kryzysu - Rodzina może samodzielnie funkcjonować - Rodzina wymaga wsparcia jednego członka Zespołu (pracownika socjalnego, pedagoga, itd.), który będzie monitorował efekty pracy Zespołu.

17 DLA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY DZIECKU I RODZINIE: 1. Tworzenie sprawnie działającego systemu współpracy na poziomie lokalnym opartym na:

18 1. KOORDYNOWANIU DZIAŁAŃ CO: Zwiększa Efektywność Poprawia przepływ informacji – lepsza diagnoza – planowanie decyzji i działań do problemów rodziny Zapobiega powielaniu działań Zapobiega podejmowaniu działań wykluczających się Powoduje oszczędność czasu i energii – szybsze podejmowanie decyzji i działań Zwiększa skuteczność działania – praca przedstawicieli różnych instytucji rozszerza ofertę pomocy Zmniejsza poczucie bezkarności sprawcy – im więcej instytucji wie o fakcie przemocy, tym mniej bezkarny czuje się sprawca Zmniejsza możliwość manipulacji przez osoby wymagające pomocy Zwiększa możliwość zdobywania wiedzy i doskonalenie własnych umiejętność pomagacza Zespół – grupa wsparcia dla pomagacza

19 2. Poznanie kompetencji uczestników Zespołu 3. Oddziaływanie na politykę lokalną w obszarze pomocy dziecku i rodzinie 4. Dla rodziny wymagającej specjalistycznej pomocy: 1) Tworzenie sieci wsparcia w środowisku zamieszkania rodziny – możliwości uzyskania szerszej oferty pomocy. 2) Uzyskanie kompleksowej pomocy, co skutkuje poprawą funkcjonowania społecznego, w rodzinach zagrożonych izolacją dziecka – pozostanie dziecka w rodzinie naturalnej.

20 Tabela Nr 1. Realizacja zadania w latach 2002-2008 Rok Zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców naturalnych Opieka zastępcza Liczba rodzin zastępczychLiczba dzieci w rodzinach 20024566 2003 4161 20044665 2005 3956 20063554 20073851 200837 47 w tym z innych powiatów 12 dzieci

21 RokLiczbaEfektywność działańUwagi Powrót do rodzinySkierowanie do innej placówki Usamodzieln ienie W związku z ukończenie m 18 r.życia 200118124-Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 2-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2002721-MOW 1-OHP 1-SOSzW 2-PO-W 200313101-SOSzW2 2004622-SOSzW 1-MOW 1 2005138 1-adopcja 1-SOSzW21-pozostaje w placówce do 18r.życia 2006531-MOW1 200763 1-adopcja 1-MOW1 20081555- SOSzW(rodzeństw o) 14-pozostaje w placówce Tabela Nr 2. Wydane skierowania do PPOW-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie w latach 2001-2008 i efektywność podejmowanych działań

22 2008 r. Prac a z 14 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i 3 wychowankami placówek. Efekty: zatrudnienie podjęło : - 5 wychowanków rodzin zastępczych - 2 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych


Pobierz ppt "Pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną POWIATU ŚREDZKIEGO na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google