Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan komunikacji PO KL - założenia. PLAN OCENY Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Proces ewaluacji na lata 2007-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan komunikacji PO KL - założenia. PLAN OCENY Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Proces ewaluacji na lata 2007-2015."— Zapis prezentacji:

1 Plan komunikacji PO KL - założenia

2 PLAN OCENY Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Proces ewaluacji na lata 2007-2015

3 to systematyczna i obiektywna ocena programu, jego założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w jego ramach działań Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu Ewaluacja

4 Jak powinna działać ewaluacja? Monitorowanie realizacji / Badania ewaluacyjne Przyjęcie rekomendacji z raportu Zlecenie ekspertyzy nt. przydatności PEFS dla celów monitorowania i ewaluacji Wdrożenie rekomendacji w ramach SPO RZL i opracowanie nowych założeń dla PEFS w ramach PO KL

5 - Nadzoruje proces ewaluacji PO KL - Zatwierdza Plan Oceny PO KL - Przyjmuje wyniki ewaluacji PO KL i decyduje o sposobie ich wykorzystania oraz monitoruje realizację ich wdrażania - Analizuje rezultaty realizacji PO KL (zwłaszcza celu głównego i celów szczegółowych) Rola Komitetu Monitorującego

6 Plan Oceny PO KL 1.Wyjaśnia czym jest ewaluacja i jakie ma zadania 2.Wyznacza ramy procesu oceny – określa głównych uczestników, zakres i podział odpowiedzialności 3.Przedstawia najważniejsze zadania służące wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego 4.Wskazuje najważniejsze obszary i kierunki ewaluacji PO KL na lata 2007-2015

7 Organizacja procesu ewaluacji IP 2 * / IP IP IZ 2. Przekazanie raportu z ewaluacji Działania 6. Przekazanie raportu z ewaluacji Priorytetu / Działań 4. Prezentacja wyników ewaluacji Priorytetu / Działań 5. Przyjęcie wyników Komitet Monitorujący (Podkomitet Monitorujący dla IP regionalnych) 8. Prezentacja wyników ewaluacji Programu 9. Przyjęcie wyników 1. Prowadzenie ewaluacji Działania 3. Prowadzenie ewaluacji Priorytetu / Działań 7. Prowadzenie ewaluacji Programu Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL Konsultacje 10. Przekazanie raportu z ewaluacji Programu KJO (R)GSE przy IP Konsultacje * w Priorytecie V IP 2 konsultuje prowadzenie ewaluacji Działania z IZ oraz przekazuje raporty z ewaluacji do IZ

8 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytety Centralne Priorytety regionalne IIIIIIIVV IXVIIIVI Regionalne Grupy Sterujące (16) Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL GSE dla Priorytetów Centralnych RGSE GSE PO KL Zespoły Zadaniowe ds. Ewaluacji Tematycznych VII

9 IP (centralna) IP (regionalne) eksperci Schemat Zespołu Zadaniowego 1.Powoływany każdorazowo do przeprowadzenia oceny określonego aspektu realizacji Programu 2.Wykonawczy charakter zadań: określanie przedmiotu badania i założeń, przyjmowanie raportów, współpraca z Wykonawcą badania, inna intensywność spotkań 3.Skład: spośród stałych członków GSE, uzupełnionych o ekspertów w danej dziedzinie

10 Zadania instytucji w zakresie oceny IZIP 1Ewaluacje Programu i całości komponentu regionalnego (oraz Priorytetu V) Ewaluacje priorytetów 2Ocena osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych Ocena realizacji polityk krajowych / strategii regionalnych 3Ocena realizacji celu głównego i celów szczegółowych Ocena realizacji celów i postępów w osiąganiu wskaźników priorytetów 4Ocena systemu zarządzania i wdrażania (Program oraz Priorytet V) Ocena systemu zarządzania i wdrażania (Priorytet) 5Ewaluacja związana z propozycją istotnej zmiany PO KL Ocena projektów systemowych 6Weryfikacja oceny ex ante 7 fakultatywnieOceny przekrojowe tematów horyzontalnych 8Ocena tematów horyzontalnych fakultatywnie

11

12 Prace nad Planem Oceny Powołanie i pierwsze spotkanie GSE PO KL – 4.04.2007 Określenie potrzeb szkoleniowych – maj 07 Utworzenie forum: Ewaluacja_EFS – czerwiec 07 Dostosowanie Planu do wyników negocjacji – czerwiec 07 Plan Oceny zarekomendowany przez GSE PO KL do przyjęcia przez KM – III kwartał 07 Pierwsze szkolenie GSE PO KL – wrzesień/październik 07 Uszczegółowienie Planu – IV kwartał 07

13 Czy KM dostrzega rolę, którą może odegrać w planowaniu ewaluacji? Kwestia reprezentacji KM na forum GSE? Jak KM ocenia wagę ewaluacji dla sprawnego wdrażania PO KL? Jakie są potrzeby KM (informacyjne, szkoleniowe) odnośnie zadań związanych z ewaluacją? Jakie są oczekiwania KM odnośnie IZ w ramach ewaluacji? Jakie informacje KM chciałby otrzymać na podstawie badania systemu zarządzania i wdrażania PO KL? Kwestie do dyskusji

14 Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Plan komunikacji PO KL - założenia. PLAN OCENY Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Proces ewaluacji na lata 2007-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google