Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA Z DNIA 29 lipca 2005r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Cele uregulowań prawnych: rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA Z DNIA 29 lipca 2005r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Cele uregulowań prawnych: rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających."— Zapis prezentacji:

1 Przemoc w rodzinie współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

2 USTAWA Z DNIA 29 lipca 2005r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Cele uregulowań prawnych: rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających przemocy w rodzinie; skuteczna ochrona dorosłych ofiar przez stosowaniem przemocy; skuteczna ochrona dzieci przed krzywdzeniem; wzmocnienie działań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

3 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GMINA: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych; tworzenie grup roboczych.

4 ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE
Zadania: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

5 SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
Przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; policji; kuratorzy sądowi; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych, a także mogą wchodzić: prokuratorzy; przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6 ORAGNZIACJA ZESPOŁU INERDYSCYPLINARENEGO
zespół interdyscyplinarny powołuje burmistrz; obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej; przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu; posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy burmistrzem, a podmiotami właściwymi dla pozostałych członków zespołu; członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych, zawodowych lub społecznie.

7 GRUPY ROBOCZE - ZADNIA opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

8 GRUPA ROBOCZA - SKŁAD Pracownik socjalny Dzielnicowy,
Przedstawiciel GKRPA Przedstawiciel placówki oświatowej Przedstawiciel ochrony zdrowia Do grupy roboczej może być powołany: Kurator rodzinny Przedstawiciel organizacji pozarządowej

9 GRUPA ROBOCZA - korzyści
Szybki przepływ informacji, lepsza diagnoza Koordynacja potrzebnych działań Zapobieganie powieleniu działań Zapobieganie podejmowaniu działań wykluczających się Oszczędność czasu i energii Zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności Zwiększenie skuteczności działań Grupa wsparcia dla pomagających

10 Warunki konieczne dla efektywnej pracy zespołu/grupy
Przyjazna komunikacja Twórczy stosunek do pracy członków zespołu/grupy Zaangażowanie w osiągnięcie wspólnych celów Stałe doskonalenie metod Umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych spraw Skuteczne działanie w ramach kompetencji służb

11 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "USTAWA Z DNIA 29 lipca 2005r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Cele uregulowań prawnych: rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google