Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE JERZY SZCZEPANIEC Wydział Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE JERZY SZCZEPANIEC Wydział Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE JERZY SZCZEPANIEC Wydział Polityki Społecznej

2 Treści wystąpienia Jak jest ? - dokąd doszliśmy System Jak być powinno ? - do czego zmierzamy Co robić dalej ? - kierunki pracy

3 PROFILAKTYKA SYSTEM Elementy formalne - zadania:

4 PROFILAKTYKA INTERWENCJA SYSTEM Elementy formalne - zadania:

5 PROFILAKTYKA INTERWENCJA REALIZACJA PLANU POMOCY REALIZACJA PLANU POMOCY SYSTEM Elementy formalne - zadania:

6 READAPTACJA PROFILAKTYKA INTERWENCJA REALIZACJA PLANU POMOCY REALIZACJA PLANU POMOCY SYSTEM Elementy formalne - zadania:

7 READAPTACJA PROFILAKTYKA INTERWENCJA REALIZACJA PLANU POMOCY REALIZACJA PLANU POMOCY SYSTEM -do realizacji przez gminę w oparciu o: -Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych -Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Elementy formalne - zadania:

8 SYSTEM PROFILAKTYKA EDUKACJA I INFORMACJA SPOŁECZNA EDUKACJA RODZIN DZIECI I MŁODZIEZY SŁUŻB I INSTYTUCJI INTERWENCJA INFORMACJA – ZGŁASZANIE INTERWENCJA SŁUŻB

9 SYSTEM REALIZACJA PLANU POMOCY PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY POLICJA. POMOC SPOŁECZNA. KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, OŚWIATA, SŁUŻBA ZDRO WIA POMOC SPECJALISTYCZNA. INFRASTRUKTURA, KADRA, WSPÓŁPRACA READAPTACJA USAMODZIELNIENIE OFIAR PRZEMOCY LOKUM, PRACA, POMOC SOCJALNA PRACA NAD ZMIANĄ WSPARCIE, TERAPIA RODZINY (OFIAR, SPRAWCÓW, RELACJI – ZWIĄZKU) MONITORING READAPTACJA SPRAWCÓW WSPÓŁDZIAŁANIE W SYSTEMIE POSTPENITENCJARNYM

10 Jak jest ? – wyniki monitoringu za 2010, 2011, 2012 r. Zakres badaniaRok 2010Rok 2011Rok 2012 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 141181 Zespół Interdyscyplinarny 147181 Punkt konsultacji, informacji i wsparcia 117164182 Liczba osób przeszkolonych 359951315893 Liczba wypełnionych Niebieskich Kart 6061 (1298) 4276 (979) 6312 (1300) Liczba udzielonych porad 690067777713

11 Jak jest ? Jak to działa ?

12 Jak być powinno? - do czego zmierzamy DOSTĘPNOŚĆ Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu

13 Jak być powinno? - do czego zmierzamy DOSTĘPNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu

14 Jak być powinno? - do czego zmierzamy DOSTĘPNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ BEZPIECZNA RELACJA ( C Z łowiek–Człowiek) Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu

15 Jak być powinno? - do czego zmierzamy DOSTĘPNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ BEZPIECZNA RELACJA ( C Z łowiek–Człowiek) INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - WSPÓŁDZIAŁANIE LUDZI ZE SŁUŻB I INSTYTUCJI Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu

16 Jak być powinno? - do czego zmierzamy DOSTĘPNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ BEZPIECZNA RELACJA ( C Z łowiek–Człowiek) INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - WSPÓŁDZIAŁANIE LUDZI ZE SŁUŻB I INSTYTUCJI Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu Sposób - zasady dobrego funkcjonowania systemu

17 Jak być powinno? - do czego zmierzamy ELEMENTY SYSTEMU

18 Jak być powinno? - do czego zmierzamy ZASADY DOBREGO FUNKCJONOWANIA

19 Jak być powinno? - do czego zmierzamy Dążymy do wypełnienia : ZASADY DOBREGO FUNKCJONOWANIA ELEMENTY SYSTEMU

20 Jak być powinno? - do czego zmierzamy Punkty konsultacyjne, informacji i pomocy Wyznaczeni pracownicy w ośrodkach Specjaliści (psycholog, prawnik, terapeuta) Telefony ogólnodostępne – w tym po południu, całą dobę DOSTĘPNOŚĆ

21 Jak być powinno? - do czego zmierzamy pomieszczenia zapewniające komfort, intymność rozmowy prowadzenie rozmów, a nie przesłuchań osób zgłaszających się po pomoc traktowanie osoby zgłaszającej się, jako będącej w sytuacji kryzysu życiowego (emocje!), a nie zaburzonej zapewnienie bezpieczeństwa - ze strony osób pomagających - od sprawcy BEZPIECZNA RELACJA Człowiek - Człowiek

22 Jak być powinno ? - do czego zmierzamy edukacja społeczna - wzrost liczby korzystających z pomocy, ujawniających przemoc zmiana postaw u sprawców przemocy – korzystanie z programów korekcji wzrost liczby osób, które wyszły z przemocy – ukazuje innym, że to możliwe wzrost liczby osób przygotowanych specjalistycznie do pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy podnoszenie własnych kompetencji przez kadrę pomocową, szkolenia, superwizje SKUTECZNOŚĆ

23 Jak być powinno? - do czego zmierzamy realizacja działań w ramach Niebieskiej Karty przepływ informacji na etapie interwencji, pomagania, monitoringu osoby współpracujące znają się jako ludzie, nie tylko pracownicy instytucji – odbywają wspólne szkolenia, pracę osoby współpracujące znają kompetencje: możliwości i ograniczenia wzajemne co pozwala na dobre przyporządkowanie zadań pomocowych włączanie do systemu pomocy osób spoza formalnych instytucji INTERDYSCYPLINARNOŚĆ - WSPÓŁDZIAŁANIE LUDZI ZE SŁUŻB, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW

24 Co robić dalej? - kierunki pracy I. Obszar mentalny - praca nad zmianą postaw : - dostrzeganie przemocy w lokalnym i szerszym środowisku, kształtowanie norm społecznych, kulturowych – poprzez skuteczną edukację, - poprzez dostępność skutecznej pomocy – zmiana postawy osób dotkniętych przemocą na: wyjście z tego jest możliwe - ukierunkowanie postawy osób pomagających na: procedura służy organizacji skutecznej pomocy - nie jest celem samym w sobie

25 Co robić dalej? - kierunki pracy II. Obszar zadaniowy: - utrzymanie i rozwój stanu posiadania elementów systemu - mimo ograniczenia i braku dotacji - rozwój działań profilaktycznych i edukacyjnych zwłaszcza skierowanych do rodziców (wychowanie bez przemocy) - zmiana jakości i zawartości merytorycznej gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparcie ich o lokalną diagnozę i zasady: - adekwatność- realność - skuteczność- atrakcyjność vs. ponurość

26 Co robić dalej? - kierunki pracy III. Obszar organizacyjny: - rozwój szkoleń – podnoszenie kompetencji kadry: zespołów ośrodków pomocy społecznej, oświaty, ZI; - superwizja jako stały element w pracy zespołów - infrastruktura – wykorzystanie aktualnych możliwości, modyfikowanie zasobów, współdziałanie podmiotów (gminy, ngo, inne…), planowanie rozwoju - transfer dobrych praktyk – wymiana doświadczeń

27 Dziękuję za uwagę Jerzy Szczepaniec Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE JERZY SZCZEPANIEC Wydział Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google