Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej UE Rafał Rowiński Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 21 października 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej UE Rafał Rowiński Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 21 października 2014."— Zapis prezentacji:

1 Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej UE Rafał Rowiński Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 21 października 2014

2 1 Innowacja kluczem do konkurencyjności Index globalnej konkurencyjności, a wskaźnik innowacyjności Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Źródło: Komisja Europejska, Światowe Forum Ekonomiczne

3 2 Aby wysunąć się na prowadzenie w skali globalnej, UE potrzebuje… Uniwersytetów światowej renomy Liczba uniwersytetów na liście stu najlepszych na świecie (Shanghai index, 2013) Doktorów z kwalifikacjami dla przemysłu Udział naukowców w sektorze biznesowym (procent wszystkich badaczy, 2010) Doskonałości w nauce Liczba Nagród Nobla zdobytych przez naukowców w ostatnich 20 latach (1994 – 2013) Lepszego przekazu wiedzy pomiędzy uczelniami, a przemysłem Liczba zgłoszeń patentowych na 1 mln osób (2011) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Źródło: Shanghai/ARWU index, Komitet Noblowski, Komisja Europejska

4 3 Private and financial sector indebtedness Unia Europejska ma silną bazę naukową Publikacje naukowe w ostatniej dekadzie Liczba publikacji naukowych, 2000-2011 Najczęściej cytowane publikacje 10% z najczęściej cytowanych publikacji naukowych z 2008 w latach 2008-2011 Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Źródło: Komisja Europejska, dane Scopus

5 4 Zalecenia dla poszczególnych krajów R&I oraz system edukacji Strategia Europa 2020 Europejska przestrzeń badawcza Środki publiczne Prywatne inwestycje Inteligentna specjalizacja Partnerstwo publiczno-prywatne Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Horyzont 2020 i Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Europejski Instytut Innowacji i Technologii Europejskie Partnerstwa Innowacyji Wspólne Inicjatywa Technologiczne (JTIs) Poziom krajowyPoziom UE Dużo można zrobić Ramowe warunki Inwestycje Współpraca

6 5 Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Przykład: Europejska Przestrzeń Badawcza Dostęp do najwyższej klasy infrastruktury Efektywne finansowanie przez otwarte konkursy Zwiększona cyrkulacja badaczy i grantów w UE Otwarty dostęp do publikacji i danych Lepsza równowaga płci Otwarta, transparentna rekrutacja W kierunku wspólnego rynku dla wiedzy: Lepsze połączenie badań, edukacji i innowacji

7 6 Gospodarka cyfrowa UE w porównaniu do USA: inwestycje w ICT i wydajność pracy Inwestycje w ICT jako % wszystkich inwestycji (2011) Wkład ICT we wzrost wydajności pracy (2001-2011) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Źródło: Komisja Europejska, OECD, van Ark

8 7 Gospodarka cyfrowa Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Wskaźniki dla inwestycji w cyfryzację, przychodów i wykorzystania aplikacji ICT Wzrost w wydatkach na ICT (2012- 2016) Zmiana w przychodach w 50 najlepszych firmach ICT (2008-2012) Korzystanie z szybkich łączy szerokopasmo- wych (% populacji) Korzystanie z 4G (% światowego korzystania) Zgłoszenia patentowe w obszarze Web 2.0 (% w skali światowej, 2008-2012) Źródło: IDATE, Fortune Global 500, COCOM, OECD, Komisja Europejska

9 8 Europe 2020 targets Euro Plus Pact commitments Gospodarka cyfrowa Liczba najlepszych światowych firm w ICT (liderzy innowacji) pod względem rodzaju działalności (2012) Świat UE USA Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Obszar 1: dostawcy środków (sprzęt komputerowy, elektroniczny sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, półprzewodniki) Obszar 2: operatorzy sieci (Telekomunikacja stacjonarna, komórkowa) Obszar 2: operatorzy sieci (Telekomunikacja stacjonarna, komórkowa) Obszar 3: platforma, zawartość, aplikacja (usługi komputerowe, Internet, software) Źródło: Komisja Europejska, Bruegel

10 9 Fragmentacja jest szczególnym wyzwaniem Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Dlaczego obywatele Szwecji muszą płacić 45 razy drożej za wysłanie e-maila ze smartfonu z Kopenhagi do Malmo, które są bardzo blisko siebie… …niż za wysłanie e-maila z Malmo do Kiruny, która znajduje się na północy Szwecji i jest oddalona od Malmo o 1400 km…?

11 10 Ramy do inwestowania w ultraszybką sieć Bardziej konkurencyjny sektor ICT z większą ekonomią skali Interoperacyjność dla użytkowników (swobodne użycie aplikacji, baz danych, urządzeń ponad granicami) Lepsze wybory, uczciwsze ceny Zoom 1: otwarty i dynamiczny sektor telekomunikacyjny Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października

12 11 Zoom 2: pomoc obywatelom i firmom w działalności online Poziom umiejętności komputerowych w UE (% osób w wieku 16-74, 2012) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października średni brak umiejętności wysoki niski Udział MŚP i dużych przedsiębiorstw UE w sprzedaży online Źródło: Komisja Europejska

13 12 Europejska Agenda Cyfrowa  Jednolity Rynek Wewnętrzny z sferze cyfrowej  Łącza szerokopasmowe dla wszystkich Europejczyków  E-umiejętności  Interoperacyjność i standardy  Zaufanie i bezpieczeństwo online  Badania i innowacje ICT  Rozwiązania ICT (starzenie się, zmiana klimatu, czysty transport, e- administracja, e-zdrowie….)

14 13 Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, 24-25 października Zoom 3: dobre przykłady Dania: obowiązkowe fakturowanie elektroniczne zmniejszyło powiązane koszty administracyjne o 80% Hiszpania: elektroniczny rejestr opieki zdrowotnej i zintegrowany zdrowotny system informacyjny w większości regionów Portugalia: e-zamówienia generują 18% redukcji cen w umowach związanych z zamówieniami publicznymi szpitali Austria: ceny katastrów zredukowane o 97% (otwarte dane) prowadzące do 7 000% wzrostu w danych sprzedanych MŚP Słowenia: otwarcie inicjatywy edukacyjnej z 32 000 przeszkolonymi w zakresie cyfryzacji nauczycielami Litwa: e-zamówienia dla prawie 90% wszystkich zamówień publicznych Estonia: ponad 90% transakcji bankowych, deklaracje podatkowe i powstawanie firm odbywa się online UE/Belgia: "e-prior" wolno dostępne narzędzie do e-zamówień, teraz używane przez Belgię: roczne oszczędności 9,5 mln Euro Źródło: Komisja Europejska

15 14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej UE Rafał Rowiński Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 21 października 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google