Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja kluczem do konkurencyjności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja kluczem do konkurencyjności"— Zapis prezentacji:

0 Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej UE
Rafał Rowiński Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 21 października 2014

1 Innowacja kluczem do konkurencyjności
Index globalnej konkurencyjności, a wskaźnik innowacyjności Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska, Światowe Forum Ekonomiczne

2 Aby wysunąć się na prowadzenie w skali globalnej, UE potrzebuje…
Uniwersytetów światowej renomy Doskonałości w nauce Liczba uniwersytetów na liście stu najlepszych na świecie (Shanghai index, 2013) Liczba Nagród Nobla zdobytych przez naukowców w ostatnich 20 latach (1994 – 2013) Doktorów z kwalifikacjami dla przemysłu Lepszego przekazu wiedzy pomiędzy uczelniami, a przemysłem Udział naukowców w sektorze biznesowym (procent wszystkich badaczy, 2010) Liczba zgłoszeń patentowych na 1 mln osób (2011) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Shanghai/ARWU index, Komitet Noblowski, Komisja Europejska

3 Unia Europejska ma silną bazę naukową
Publikacje naukowe w ostatniej dekadzie Najczęściej cytowane publikacje Liczba publikacji naukowych, 10% z najczęściej cytowanych publikacji naukowych z 2008 w latach Private and financial sector indebtedness Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska, dane Scopus

4 Dużo można zrobić Ramowe warunki Inwestycje Współpraca Poziom krajowy
Zalecenia dla poszczególnych krajów R&I oraz system edukacji Europejska przestrzeń badawcza Strategia Europa 2020 Poziom krajowy Poziom UE Ramowe warunki Środki publiczne Prywatne inwestycje Inwestycje Horyzont 2020 i Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Inteligentna specjalizacja Partnerstwo publiczno-prywatne Współpraca Europejski Instytut Innowacji i Technologii Europejskie Partnerstwa Innowacyji Wspólne Inicjatywa Technologiczne (JTIs) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października

5 Przykład: Europejska Przestrzeń Badawcza
Dostęp do najwyższej klasy infrastruktury Efektywne finansowanie przez otwarte konkursy Zwiększona cyrkulacja badaczy i grantów w UE Otwarty dostęp do publikacji i danych Lepsza równowaga płci Otwarta, transparentna rekrutacja W kierunku wspólnego rynku dla wiedzy: Lepsze połączenie badań, edukacji i innowacji Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października

6 Gospodarka cyfrowa UE w porównaniu do USA: inwestycje w ICT i wydajność pracy Wkład ICT we wzrost wydajności pracy ( ) Inwestycje w ICT jako % wszystkich inwestycji (2011) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska, OECD, van Ark

7 Gospodarka cyfrowa Wskaźniki dla inwestycji w cyfryzację, przychodów i wykorzystania aplikacji ICT Wzrost w wydatkach na ICT ( ) Zmiana w przychodach w 50 najlepszych firmach ICT ( ) Korzystanie z szybkich łączy szerokopasmo-wych (% populacji) Korzystanie z 4G (% światowego korzystania) Zgłoszenia patentowe w obszarze Web 2.0 (% w skali światowej, ) Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: IDATE, Fortune Global 500, COCOM, OECD, Komisja Europejska

8 Euro Plus Pact commitments
Gospodarka cyfrowa Europe 2020 targets Euro Plus Pact commitments Liczba najlepszych światowych firm w ICT (liderzy innowacji) pod względem rodzaju działalności (2012) Obszar 1: dostawcy środków (sprzęt komputerowy, elektroniczny sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, półprzewodniki) Obszar 2: operatorzy sieci (Telekomunikacja stacjonarna, komórkowa) Obszar 3: platforma, zawartość, aplikacja (usługi komputerowe, Internet, software) Świat UE USA Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska, Bruegel

9 Fragmentacja jest szczególnym wyzwaniem
Dlaczego obywatele Szwecji muszą płacić 45 razy drożej za wysłanie a ze smartfonu z Kopenhagi do Malmo, które są bardzo blisko siebie… …niż za wysłanie a z Malmo do Kiruny, która znajduje się na północy Szwecji i jest oddalona od Malmo o 1400 km…? Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października

10 Zoom 1: otwarty i dynamiczny sektor telekomunikacyjny
Ramy do inwestowania w ultraszybką sieć Bardziej konkurencyjny sektor ICT z większą ekonomią skali Interoperacyjność dla użytkowników (swobodne użycie aplikacji, baz danych, urządzeń ponad granicami) Lepsze wybory, uczciwsze ceny Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października

11 Zoom 2: pomoc obywatelom i firmom w działalności online
Poziom umiejętności komputerowych w UE (% osób w wieku 16-74, 2012) Udział MŚP i dużych przedsiębiorstw UE w sprzedaży online brak umiejętności wysoki średni niski Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska

12 Europejska Agenda Cyfrowa
Jednolity Rynek Wewnętrzny z sferze cyfrowej Łącza szerokopasmowe dla wszystkich Europejczyków E-umiejętności Interoperacyjność i standardy Zaufanie i bezpieczeństwo online Badania i innowacje ICT Rozwiązania ICT (starzenie się, zmiana klimatu, czysty transport, e-administracja, e-zdrowie….)

13 Zoom 3: dobre przykłady UE/Belgia: "e-prior" wolno dostępne narzędzie do e-zamówień, teraz używane przez Belgię: roczne oszczędności 9,5 mln Euro Dania: obowiązkowe fakturowanie elektroniczne zmniejszyło powiązane koszty administracyjne o 80% Estonia: ponad 90% transakcji bankowych, deklaracje podatkowe i powstawanie firm odbywa się online Hiszpania: elektroniczny rejestr opieki zdrowotnej i zintegrowany zdrowotny system informacyjny w większości regionów Litwa: e-zamówienia dla prawie 90% wszystkich zamówień publicznych Słowenia: otwarcie inicjatywy edukacyjnej z przeszkolonymi w zakresie cyfryzacji nauczycielami Portugalia: e-zamówienia generują 18% redukcji cen w umowach związanych z zamówieniami publicznymi szpitali Austria: ceny katastrów zredukowane o 97% (otwarte dane) prowadzące do 7 000% wzrostu w danych sprzedanych MŚP Prezentacja J.M. Barosso do Komisji Europejskiej, października Źródło: Komisja Europejska

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacja kluczem do konkurencyjności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google