Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu CentrumAktywizacji Zawodowej Ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu CentrumAktywizacji Zawodowej Ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu CentrumAktywizacji Zawodowej Ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec

2 Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia mgr inż. Antoni Szlagor Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu mgr Beata Kliś

3 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w latach 2010-2014 realizował wiele form pomocy adresowanych do osób bezrobotnych, w szczególności: a) staż - dla 3672 osób; b) przygotowanie zawodowe dorosłych - dla 40 osób; c) prace interwencyjne - dla 396 osób; d) roboty publiczne - dla 115 osób; e) szkolenia-dla 1621 osób; f) prace społecznie - użyteczne - dla 564 osób; g) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - dla 778 osób; h) przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla 1142 osób; Powyższe działania finansowane były ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, dzięki którym zaktywizowano 8328 osób bezrobotnych.

4 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy, która nastąpiła w roku bieżącym, wprowadziła zmiany, mające na celu rozszerzenie katalogu form pomocy dla klienta Powiatowych Urzędów Pracy, poprzez wprowadzenie nowych form aktywizacji takich jak: - bon szkoleniowy - bon stażowy - bon zatrudnieniowy - bon na zasiedlenie - refundacja pracodawcy składek ubezpieczeniowych za zatrudnienie bezrobotnego podejmującego pracę po raz pierwszy; - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego - Program Aktywizacja i Integracja (PAI) - działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych korzystających również ze świadczeń pomocy społecznej. Pojawiła się także możliwość sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Formy te w szerszym zakresie realizowane będą w roku 2015r.

5 Pomoc Miasta dla Przedsiębiorców Wystąpię do Rady Miejskiej w Żywcu o wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczącego istniejących terenów przemysłowych i nowych w przypadku poszerzenia o nową powierzchnię aktualnej infrastruktury lub wybudowania nowej w zależności od ilości zatrudnienia i zainwestowanych środków. Bliższe szczegóły na ten temat zostaną podane po całkowitym opracowaniu tego projektu i zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Żywcu. Raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Miejskiego bezpłatnie udzielane będą porady prawne dla przedsiębiorców.

6 Wiadomości Drogowe 1.Otwarcie odcinka drogi S69 Rybarzowice – Bielsk- Biała - 2.11.2014 2.Planowe otwarcie odcinka drogi S69 Żywiec - Rybarzowice - 2.07.2015 3.Do 30 października otwarcie odcinka Rondo Grunwaldzkie – Handlowa – Rondo Witosa – ul.Witosa 4.Konstrukcyjnie most i tunel wykonane zostaną do końca br. roku, natomiast oddanie do użytku zależeć będzie od warunków atmosferycznych czyli przebiegu zimy.


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu CentrumAktywizacji Zawodowej Ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google