Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Przedsiębiorczy Pomorzanin Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Przedsiębiorczy Pomorzanin Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Przedsiębiorczy Pomorzanin Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

2 2 Przedsiębiorczy Pomorzanin Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Województwie Pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP Przedsiębiorczy Pomorzanin Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Województwie Pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP 2006 - 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 17 powiatowych urzędów pracy Województwa Pomorskiego Agencja Rozwoju Pomorza wraz Lokalnymi Punktami Konsultacyjnymi, Instytucje wspierające przedsiębiorczość Termin realizacji: Koordynator: Realizatorzy: Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

3 3 OBSZARY WSPARCIA Samozatrudnienie osób bezrobotnych BENEFICJENCI osoby bezrobotne, zamierzające podjąć samozatrudnienie; osoby bezrobotne, dla których zostaną utworzone z FP nowe miejsca pracy w sektorze MSP; Tworzenie nowych miejsc pracy w MSP dla osób bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

4 4 - udzielono 2022 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne - zrefundowano pracodawcom koszty utworzenia nowych stanowisk pracy dla 1244 osób bezrobotnych W 2005 roku w województwie pomorskim:

5 5 DZIAŁANIA__ DZIAŁANIA__ Współtworzenie bazy danych (działania wspomagające) Tworzenie nowych miejsc pracy w MSP dla osób bezrobotnych Samozatrudnienie (Wrota Pomorza, Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze) informacje na temat: - możliwości wspierania rozpoczęcia działalności gosp. z FP; - procedur udzielenia z FP środków na podjęcie działalności gosp.; - możliwości wspierania zatrudnienia osób bezrobotnych u pracodawców w tym nowo utworzonych firm; - procedur występowania o dofinansowanie z FP w PUP; - informacje do poradnika niezbędne dla osób bezrobotnych podejmujących działalność gosp; - Poradnictwo zawodowe; - Szkolenia ; - Dotacje dla osób podejmujących działalność gospodarczą; - Współpraca z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość; wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy Refundacja wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

6 6 -2 920, 1 tys. zł Kwota do dyspozycji PUP - 2 920, 1 tys. zł -301 osób Liczba uczestników ogółem - 301 osób Formy aktywizacji - 80 osób szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 80 osób - 88 osób jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 88 osób - 161 osób refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 161 osób

7 7 PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ DODANA__ PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ DODANA__ Działanie to będzie realizowane wspólnie przez pracowników powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ujednolicenie procedur obowiązujących w powiatowych urzędach pracy w zakresie udzielania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej oraz finansowania nowych stanowisk pracy przez pracodawców; opracowanie standardów szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; przeszkolenie kadry pracowników powiatowych urzędów pracy; Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

8 8 zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez samozatrudnienie i zatrudnienie w sektorze MSP, spadek liczby osób bezrobotnych,; osiągnięcie wyższej skuteczności w utrzymaniu założonych firm; postrzeganie urzędu pracy jako instytucji przyjaznej przedsiębiorczości; CELE Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku REZULTATY przygotowanie osób bezrobotnych do podjęcia działalności gospodarczej; przygotowanie kadry wykwalifikowanych pracowników na potrzeby MSP; kreowanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych u osób bezrobotnych; promowanie aktywnych postaw na rynku pracy; wspieranie osób bezrobotnych w pierwszym okresie prowadzenia własnej firmy.

9 9 dziękuję za uwagę... Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Przedsiębiorczy Pomorzanin Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google