Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE    KOMITETU BUDOWLANEGO POŚWIĘCONE TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY BEZROBOTNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE    KOMITETU BUDOWLANEGO POŚWIĘCONE TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY BEZROBOTNE."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE    KOMITETU BUDOWLANEGO POŚWIĘCONE TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY BEZROBOTNE

2 Wyposażenie stanowiska pracy
Refundacja poniesionych kosztów ok zł Prace interwencyjne Refundacja wynagrodzenia ok. 900 zł / m-c Staż Nabywanie doświadczenia w miejscu pracy (bez kosztów pracodawcy)

3 Dodatkowe instrumenty rynku pracy
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+ Refundacja kosztów składek dla osób do 30 roku życia Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Bon zatrudnieniowy Świadczenie aktywizacyjne Bon stażowy

4 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
Podmiot udzielający pożyczki: Bank Gospodarstwa Krajowego Kwota pożyczki: max. 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok zł) Okres spłaty pożyczki: nie dłużej niż 3 lata Wymagane dokumenty: wniosek i kosztorys dotyczący tworzonego stanowiska pracy złożony do pośrednika finansowego BGK

5 Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+
Kwota refundacji: max. 50% minimalnego wynagrodzenia (840zł w 2014r.) Okres refundacji: 12 miesięcy (bezrobotny w wieku lat); 24 miesiące (bezrobotny w wieku pow. 60 lat) Wymagane dokumenty: wniosek złożony w PUP Warunek: dalsze zatrudnianie bezrobotnego po upływie okresu refundacji przez okres min. 6 miesięcy (bezrobotny w wieku lat) i 12 miesięcy (bezrobotny w wieku pow. 60 lat)

6 Refundacja kosztów składek dla osób do 30 roku życia
Kwota refundacji: max. 50% minimalnego wynagrodzenia (840zł w 2014r.) Okres refundacji: nie dłużej niż 12 miesięcy Wymagane dokumenty: wniosek złożony w PUP Warunek: dalsze zatrudnianie bezrobotnego po upływie okresu refundacji przez okres min. 6 miesięcy

7 Bon stażowy Bon stażowy to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500zł . Przez okres odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP (844 zł. netto)

8 Bon zatrudnieniowy Bon zatrudnieniowy to gwarancja refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Okres refundacji: nie dłużej niż 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (tj. 823 zł). Warunek: dalsze zatrudnianie bezrobotnego po upływie okresu refundacji przez okres min. 6 miesięcy

9 Grant na utworzenie stanowiska pracy
Grant na utworzenie stanowiska pracy może zostać przyznany pracodawcy, który zatrudni osobę bezrobotną powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (do 6 roku życia) lub sprawowaniem opieki nad osoba zależną. Kwota grantu: max. 6-cio krotność minimalnego wynagrodzenia (ok zł) Warunek: zatrudnianie bezrobotnego przez okres min. 12 miesięcy (pełny wymiar czasu pracy) lub 18 miesięcy (połowa wymiaru czasu pracy) Ograniczenia: grant nie może zostać przyznany dla małżonka, rodzica, rodzeństwa i dziecka)

10 Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni osobę bezrobotną powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (do 6 roku życia) lub sprawowaniem opieki nad osoba zależną. Wysokość i okres przysługiwania świadczenia: - 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (840zł w 2014r.) za każdego bezrobotnego - 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (560zł w 2014r.) za każdego bezrobotnego. Warunek: zatrudnianie bezrobotnego przez okres min. 6 miesięcy (świadczenie - 12 miesięcy ) oraz 9 miesięcy (świadczenie - 18 miesięcy )

11 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników 80% kosztów nie więcej niż 300% przec. wynagr. (tj. ok zł) W latach 2014 i 2015 finansowanie kształcenia ustawicznego dotyczy osób po 45 roku życia

12 Dziękuję


Pobierz ppt "SPOTKANIE    KOMITETU BUDOWLANEGO POŚWIĘCONE TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY BEZROBOTNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google