Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników. Rekrutacja i selekcja pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników. Rekrutacja i selekcja pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników

2 Rekrutacja i selekcja pracowników

3 Pracodawca Zminimalizowanie procedur Urząd=partner

4 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW Doradca klienta biznesowego Indywidulany opiekun oferty pracy (koordynator) Doradca zawodowy dla pracodawcy Współpraca z Biurami Karier Kampania promocyjna oferty

5 PROMOCJA OFERTY SZEROKA PROMOCJA OFERTY NA TERENIE GOM-u REKLAMA NA PORTALACH REKRUTACYJNYCH WIELOKANAŁOWA REKLAMA W MEDIACH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

6 Na wi ę kszy apetyt – Giełda pracy Wstępna preselekcja kandydatów Kameralne spotkania rekrutacyjne Możliwość prowadzenia kilku etapów rekrutacji

7 Bran ż owe targi pracy – szybka odpowied ź na potrzeby pracodawców

8 METROPOLITALNE TARGI PRACY METROPOLITALNE TARGI PRACY

9 WYBRANE PROJEKTY REKRUTACYJNE PUP W GDAŃSKU WYSELEKCJONOWANIE I ZREKRUTOWANIE 6060 OKOŁO 60 PRACOWNIKÓW W 60 DNI DLA ZORGANIZOWANIE KURSU KSIĘGOWOŚCI KORPORACYJNEJ DLA SEKTORA BPO NASI PARTNERZY EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA 90% ORGANIZACJA GIEŁD PRACY DLA ZATRUDNIENIE 38 OSÓB REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DLA FIRMY ZATRUDNIENIE 35 PRACOWNIKÓW

10 WYBRANE PROJEKTY REKRUTACYJNE PUP W GDAŃSKU REKRUTACJA ARTYSTÓW-MALARZY DO FILMU „LOVING VINCENT” DLA WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU INNOWACYJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU ANIMACJI MALARSKIEJ OSCARA ZDOBYWCY OSCARA W KATEGORII ANIMACJI KRÓTKOMETRAŻOWEJ REKRUTACJA KANDYDATEK NA SZKOLENIE „KOBIETY W IT – TESTERKI OPROGRAMOWANIA” SFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 10 UCZESTNICZEK KURSU SZKOLENIE BLACHARZ-DEKARZ REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE BLACHARZY-DEKARZY DLA SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 5 UCZESTNIKÓW KURSU POCIĄG DO KARIERY REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE MASZYNISTÓW DLA SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 14 UCZESTNIKÓW KURSU

11 SUPERPRACODAWCA ROKU

12 Zapraszamy do współpracy

13 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne

14 Staż umożliwia pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. PRACODAWCA: przygotowuje miejsce pracy i program zapewnia opiekuna PUP: pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata wypłaca stypendium STAŻE Szkolenia: Indywidualne – pod gwarancję zatrudnienia Grupowe – realizacja planu szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawcy PUP - Instytucja Szkoleniowa – Pracodawca Umowy trójstronne PUP - Instytucja Szkoleniowa – Pracodawca PRACODAWCA: określa potrzeby szkoleniowe gwarantuje zatrudnienie po kursie PUP: organizuje i finansuje szkolenie wypłaca stypendium

15 Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania przez osoby bezrobotne kwalifikacji lub umiejętności zawodowych możemy sfinansować przygotowanie zawodowe dorosłych. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie: 1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; 2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

16 Prace interwencyjne - refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy. Wyposażenie stanowiska pracy – zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.

17 GRANT NA TELEPRACĘ ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Dopłata do zatrudnienia powracających na rynek pracy rodziców dzieci do lat 6 lub osób opiekujących się osobami zależnymi PRACODAWCA: tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez  18 m-cy (w tym 12-miesięczny okres dofinansowania w wys. ½ min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 6 m-cy  27 m-cy (w tym 18-miesięczny okres dofinansowania w wys. 1/3 min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 9 m-cy) Świadczenie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. Dopłata do zatrudnienia: rodzica powracającego na rynek pracy opiekującego się dzieckiem do lat 6 dla opiekuna osoby zależnej PRACODAWCA: tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez minimum 12 m-cy (pełen etat) lub 18 m-cy (1/2 etatu) PUP: finansuje koszty związane z utworzeniem stanowiska do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata Grant przyznawany jest na zasadach pomocy de minimis. Nowe formy aktywizacji dla osób powracających na rynek pracy:

18 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA  maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia - przez 12 m-cy dla grupy 50+ - przez 24 m-ce dla grupy 60+  dalsze zatrudnienie - przez 6 m-cy dla grupy 50+ - przez 12 m-cy dla grupy 60+ Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. ZATRUDNIANIE OSÓB 50 PLUS

19 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia REFUNDACJA SKŁADEK ZUS - refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Wysokość refundacji: do ½ minimalnego wynagrodzenia przez okres do 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia po okresie refundacji na 6 miesięcy. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY przez okres 12 m-cy

20 BON SZKOLENIOWY gwarancja skierowania osoby bezrobotnej na wskazane szkolenie na podstawie uprawdopodobnienia zatrudnienia po odbytym szkoleniu BON STAŻOWY gwarancja finansowania stażu przez PUP premia dla pracodawcy za zatrudnienie na 6 m-cy BON ZATRUDNIENIOWY gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego refundacja wynagrodzenia przez 12 m-cy w wysokości zasiłku obowiązek zatrudnienia na 6 m-cy po okresie refundacji BON NA ZASIEDLENIE w przypadku podjęcia pracy na 6 m-cy min. 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania Wysokość: do 200% przeciętnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów zamieszkania Finansowanie w wys. do 100% przeciętnego wynagrodzenia: - kosztu 1 lub kilku szkoleń - badań lek./psych. - kosztów przejazdu w formie ryczałtu - kosztów zakwaterowania w formie ryczałtu Finansowanie obejmuje: - koszt badań lek./psych. - koszty przejazdu w formie ryczałtu

21 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)  finansowanie kosztów kształcenia, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika rocznie - dla pracodawców do 80% - dla mikroprzedsiębiorców do 100%  w przypadku nieukończenia formy kształcenia: pracownik zwraca środki pracodawcy, a pracodawca do PUP UWAGA! Przez pierwsze 24 miesiące finansowanie tylko dla pracowników powyżej 45. roku życia

22 Dziękujemy za uwagę Wioletta Jamróz, Iwona Romanowicz


Pobierz ppt "Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników. Rekrutacja i selekcja pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google