Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników

2 Rekrutacja i selekcja pracowników

3 Zminimalizowanie procedur
Pracodawca Zminimalizowanie procedur Urząd=partner

4 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Doradca klienta biznesowego Indywidulany opiekun oferty pracy (koordynator) Doradca zawodowy dla pracodawcy Współpraca z Biurami Karier Kampania promocyjna oferty

5 PROMOCJA OFERTY SZEROKA PROMOCJA OFERTY NA TERENIE GOM-u
REKLAMA NA PORTALACH REKRUTACYJNYCH WIELOKANAŁOWA REKLAMA W MEDIACH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

6 Na większy apetyt – Giełda pracy
Wstępna preselekcja kandydatów Kameralne spotkania rekrutacyjne Możliwość prowadzenia kilku etapów rekrutacji

7 Branżowe targi pracy – szybka odpowiedź na potrzeby pracodawców

8 METROPOLITALNE TARGI PRACY
3 TYSIĄCE MIEJSC PRACY 15 RÓŻNYCH SEKTORÓW BRANŻOWYCH Ponad 160 FIRM KILKANAŚCIE TYSIĘCY ODWIEDZAJĄCYCH

9 WYBRANE PROJEKTY REKRUTACYJNE PUP W GDAŃSKU
ORGANIZACJA GIEŁD PRACY DLA ZORGANIZOWANIE KURSU KSIĘGOWOŚCI KORPORACYJNEJ DLA SEKTORA BPO REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DLA FIRMY WYSELEKCJONOWANIE I ZREKRUTOWANIE OKOŁO 60 PRACOWNIKÓW W 60 DNI DLA EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA 90% NASI PARTNERZY ZATRUDNIENIE 38 OSÓB ZATRUDNIENIE 35 PRACOWNIKÓW

10 SZKOLENIE BLACHARZ-DEKARZ POCIĄG DO KARIERY
WYBRANE PROJEKTY REKRUTACYJNE PUP W GDAŃSKU SZKOLENIE BLACHARZ-DEKARZ POCIĄG DO KARIERY REKRUTACJA ARTYSTÓW-MALARZY DO FILMU „LOVING VINCENT” DLA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE MASZYNISTÓW DLA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE BLACHARZY-DEKARZY DLA REKRUTACJA KANDYDATEK NA SZKOLENIE „KOBIETY W IT – TESTERKI OPROGRAMOWANIA” WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU INNOWACYJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU ANIMACJI MALARSKIEJ SFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 10 UCZESTNICZEK KURSU SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 14 UCZESTNIKÓW KURSU SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA 5 UCZESTNIKÓW KURSU ZDOBYWCY OSCARA W KATEGORII ANIMACJI KRÓTKOMETRAŻOWEJ

11 SUPERPRACODAWCA ROKU

12 Zapraszamy do współpracy

13 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne

14 STAŻE Szkolenia: Indywidualne – pod gwarancję zatrudnienia
Grupowe – realizacja planu szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawcy Umowy trójstronne PUP - Instytucja Szkoleniowa – Pracodawca PRACODAWCA: określa potrzeby szkoleniowe gwarantuje zatrudnienie po kursie PUP: organizuje i finansuje szkolenie wypłaca stypendium Staż umożliwia pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. PRACODAWCA: przygotowuje miejsce pracy i program zapewnia opiekuna PUP: pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata wypłaca stypendium STAŻE

15 Przygotowanie zawodowe dorosłych
w celu uzyskania przez osoby bezrobotne kwalifikacji lub umiejętności zawodowych możemy sfinansować przygotowanie zawodowe dorosłych. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:  1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; 2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

16 Prace interwencyjne - refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy . Wyposażenie stanowiska pracy – zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.

17 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
Nowe formy aktywizacji dla osób powracających na rynek pracy: ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE GRANT NA TELEPRACĘ Dopłata do zatrudnienia: rodzica powracającego na rynek pracy opiekującego się dzieckiem do lat 6 dla opiekuna osoby zależnej PRACODAWCA: tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez minimum 12 m-cy (pełen etat) lub 18 m-cy (1/2 etatu) PUP: finansuje koszty związane z utworzeniem stanowiska do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata Grant przyznawany jest na zasadach pomocy de minimis. Dopłata do zatrudnienia powracających na rynek pracy rodziców dzieci do lat 6 lub osób opiekujących się osobami zależnymi PRACODAWCA: tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez 18 m-cy (w tym 12-miesięczny okres dofinansowania w wys. ½ min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 6 m-cy 27 m-cy (w tym 18-miesięczny okres dofinansowania w wys. 1/3 min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 9 m-cy) Świadczenie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis.

18 ZATRUDNIANIE OSÓB 50 PLUS
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia - przez 12 m-cy dla grupy 50+ - przez 24 m-ce dla grupy 60+ dalsze zatrudnienie - przez 6 m-cy dla grupy 50+ - przez 12 m-cy dla grupy 60+ Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. ZATRUDNIANIE OSÓB 50 PLUS

19 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
REFUNDACJA SKŁADEK ZUS - refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Wysokość refundacji: do ½ minimalnego wynagrodzenia przez okres do 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia po okresie refundacji na 6 miesięcy. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY przez okres 12 m-cy

20 BON SZKOLENIOWY BON ZATRUDNIENIOWY BON STAŻOWY BON NA ZASIEDLENIE
gwarancja skierowania osoby bezrobotnej na wskazane szkolenie na podstawie uprawdopodobnienia zatrudnienia po odbytym szkoleniu gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego refundacja wynagrodzenia przez 12 m-cy w wysokości zasiłku obowiązek zatrudnienia na 6 m-cy po okresie refundacji Finansowanie w wys. do 100% przeciętnego wynagrodzenia: - kosztu 1 lub kilku szkoleń - badań lek./psych. kosztów przejazdu w formie ryczałtu - kosztów zakwaterowania w formie ryczałtu BON STAŻOWY BON NA ZASIEDLENIE w przypadku podjęcia pracy na 6 m-cy min. 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania Wysokość: do 200% przeciętnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów zamieszkania gwarancja finansowania stażu przez PUP premia dla pracodawcy za zatrudnienie na 6 m-cy Finansowanie obejmuje: - koszt badań lek./psych. - koszty przejazdu w formie ryczałtu

21 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
finansowanie kosztów kształcenia, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika rocznie - dla pracodawców do 80% - dla mikroprzedsiębiorców do 100% w przypadku nieukończenia formy kształcenia: pracownik zwraca środki pracodawcy, a pracodawca do PUP UWAGA! Przez pierwsze 24 miesiące finansowanie tylko dla pracowników powyżej 45. roku życia

22 Dziękujemy za uwagę Wioletta Jamróz, Iwona Romanowicz


Pobierz ppt "Urząd pracy – pomagamy zatrudnić pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google