Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia pracowników

2 dla osób pracujących i dla pracodawców przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników dostosowanie umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań Cel? Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowy instrument polityki rynku pracy ! Dla kogo? Szacuje się, że rocznie ok. 200 mln zł przeznaczone będzie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących

3 Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy

4 1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem 2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS; 4) promocję KFS; 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie PUP-Y MPiPS oraz WUP-y

5 Środki z KFS Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 20 % pokryją pracodawcy

6 pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego W jaki sposób pracodawca może starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego? starosta zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, w której ustala szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

7 Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2014 roku na rok 2014 środki KFS to 40 mln zł środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej w roku 2014 otrzymają po 23.529 zł 31,68 mln zł, będzie przeznaczone do podziału na województwa, na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy. pula dla lubuskich PUP-ów to 830,0 tys. zł w 2014 r. MPiPS oraz 16 WUP-ów dla PUP-ów w kraju dla PUP-ów w lubuskim

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google