Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, czerwiec 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, czerwiec 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, czerwiec 2014 r.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia pracowników Zielona Góra, czerwiec 2014 r.

2 dla osób pracujących i dla pracodawców
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowy instrument polityki rynku pracy ! Cel? przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników dostosowanie umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań Dla kogo? dla osób pracujących i dla pracodawców Szacuje się, że rocznie ok. 200 mln zł przeznaczone będzie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących

3 Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy

4 Środki KFS przeznaczone są na finansowanie
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem 2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS; 4) promocję KFS; 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS. PUP-Y MPiPS oraz WUP-y

5 Środki z KFS 20 % pokryją pracodawcy
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią  pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

6 W jaki sposób pracodawca może starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?
pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego starosta zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, w której ustala szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

7 Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2014 roku
na rok 2014 środki KFS to 40 mln zł środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej w 2014 r. MPiPS oraz 16 WUP-ów w roku 2014 otrzymają po 31,68 mln zł, będzie przeznaczone do podziału na województwa, na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy. dla PUP-ów w kraju dla PUP-ów w lubuskim pula dla lubuskich PUP-ów to 830,0 tys. zł

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zielona Góra, czerwiec 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google