Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ORAZ FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRYSTYNA DUDZIŃSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ORAZ FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRYSTYNA DUDZIŃSKA."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ORAZ FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRYSTYNA DUDZIŃSKA DYREKTOR URZĘDU PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

2 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO Stan na Bezrobotni ogółem Bezrobotniniepełnosprawni % udział osób niepełnosprawnych 31.12.20085.4402745,0 31.12.20097.6873404,4 31.12.20107.5743594.7 31.12.20117.8013935,0 29.02.20128.6254285,0

3 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH JAKO POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

4 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (STAN NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU)

5 LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (STAN NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU)

6 FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług i instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy finansowane są dla: 1) 1)bezrobotnych – ze środków Funduszu Pracy; 2) 2)poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

7 INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY 1.Pośrednictwo pracy 2.Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3.Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4.Szkolenia 5.Staże zawodowe 6.Przygotowanie zawodowe dorosłych 7.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8.Refundacja pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy 9.Refundacja kosztów przejazdu do pracodawcy 10.Finansowanie kosztów zakwaterowania 11.Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

8 INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY C.D. 12.Dodatek aktywizacyjny * 13.Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną * 14.Prace społecznie użyteczne * 15.Subsydiowane zatrudnienie refundacja składek na ubezpieczenie społeczne * roboty publiczne * prace interwencyjne * t ylko dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych

9 JUNIOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego jako jeden z nielicznych urzędów pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2003 roku uczestniczy w realizacji programu JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu) głównie młodym osobom niepełnosprawnym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo stażysta otrzymuje w ramach programu JUNIOR świadczenie na rehabilitację zawodową, a pracodawca może otrzymać premię. Stypendia dla stażystów finansowane są z Funduszu Pracy lub PFRON.

10 Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Al. Piłsudskiego 64 B tel. 89 537–28–00 fax. 89 537–28–01 e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl strona: http://olsztyn.uppo.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ORAZ FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRYSTYNA DUDZIŃSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google