Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTO I GMINA OLKUSZ3134 osób49,3% MIASTO I GMINA BUKOWNO1095 ” ”17,2% MIASTO BUKOWNO 504” ” 7,9% GMINA BOLESŁAW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTO I GMINA OLKUSZ3134 osób49,3% MIASTO I GMINA BUKOWNO1095 ” ”17,2% MIASTO BUKOWNO 504” ” 7,9% GMINA BOLESŁAW."— Zapis prezentacji:

1

2

3 MIASTO I GMINA OLKUSZ3134 osób49,3% MIASTO I GMINA BUKOWNO1095 ” ”17,2% MIASTO BUKOWNO 504” ” 7,9% GMINA BOLESŁAW 395 ” ” 6,2% GMINA KLUCZE 979” ” 15,4% GMINA TRZYCIĄŻ 246 ” ” 3,8%

4 Na dzieńkrajwojewództwopowiat liczba bezrobotnych r r. 11,910,214, r. 12,010,414, r. 12,510,814, r. 13,011,215, r. 13,511,715, r. 13,912,116, r. 14,012,116,17609

5 POŚREDNICTWO PRACY – w tym:  bezpośredni kontakt pracownika urzędu pracy z pracodawcą w celu pozyskania oferty, przyjęcia zgłoszenia,  zgłaszanie ofert pracy bez konieczności osobistego kontaktu,  giełdy i targi pracy. PORADNICTWO ZAWODOWE - w tym:  pomoc w doborze kandydatów na zgłoszone stanowisko ORGANIZACJA SZKOLEŃ - w tym:  szkolenie na podstawie umowy trójstronnej.

6

7

8 NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTWICZNEGO:  kursy i studia podyplomowe,  egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności,kwalifikacji, uprawnień zawodowych,  badania lekarskie i psychologiczne,  ubezpieczenie od NNW.

9

10 BON STAŻOWY  na wniosek bezrobotnego,  na podstawie IPD  u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego,  na okres 6 m-cy  warunek zatrudnienia po zakończeniu przez 6 m-cy,  wypłata premii dla pracodawcy w wysokości ok.1500,-

11 BON SZKOLENIOWY  na wniosek bezrobotnego,  na podstawie IPD,  z uprawdopodobnieniem podjęcia pracy lub działalności gospodarczej przez osobę,  do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

12 BON ZATRUDNIENIOWY TO : gwarancja refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne  na wniosek bezrobotnego,  na podstawie IPD,  na okres 12 m-cy,  w wysokości zasiłku,  zobowiązanie zatrudnienia przez 6 m-cy po zakończeniu refundacji

13  refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego /tzw. prace interwencyjne/,  dofinansowanie do wynagrodzenia osoby powyżej 50 r.ż.  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  pożyczka na utworzenie stanowiska pracy, 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia stałe oprocentowanie w skali roku (0,25stopy redyskonta weksli wg.NBP) okres spłaty do 3-ch lat

14

15

16


Pobierz ppt "MIASTO I GMINA OLKUSZ3134 osób49,3% MIASTO I GMINA BUKOWNO1095 ” ”17,2% MIASTO BUKOWNO 504” ” 7,9% GMINA BOLESŁAW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google