Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, 23 maja 2014 Regionalna polityka elementem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, 23 maja 2014 Regionalna polityka elementem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, 23 maja 2014 Regionalna polityka elementem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

2  Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020;  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;  Dokumenty na poziomie krajowym mające wpływ na regionalną politykę w obszarze innowacyjności i konkurencyjności. Dokumenty określające kierunek polityki regionalnej w zakresie wsparcia innowacyjności

3 I Oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, 1.3 Regionalny system innowacji, 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. Perspektywa 2007-2013 - narzędzia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

4 267 052 187,91 euro Wartość dofinansowania EFRR (co stanowi 87% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej) 946 projektów I Oś Priorytetowa Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka RPO WP wartość podpisanych umów I Oś Priorytetowa Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka RPO WP – wartość podpisanych umów

5 Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy – 863 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 145 927 729,19 euro (612 050 081,77 PLN), Szkoły wyższe, jednostki naukowe Szkoły wyższe, jednostki naukowe - 9 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 64 361 132,74 euro (269 943 462,92 PLN), Organizacjami non profit (fundacje, stowarzyszenia) Organizacjami non profit (fundacje, stowarzyszenia) - 38 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 16 643 391,76 euro (69 805 713,72 PLN), Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego - 36 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 40 119 934,23 euro (168 271 028,14 PLN). I Oś Priorytetowa Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka RPO WP– grupy beneficjentów I Oś Priorytetowa Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka RPO WP – grupy beneficjentów

6 12 projektów realizowanych przez powiaty lub gminy, dotyczące stworzenia Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Wartość całkowita projektu 120 mln PLN Projekty kluczowe realizowane przez JST mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości Rzeszów Sanok Krosno Jasło Przemyśl Łańcut Leżajsk Tarnobrzeg Mielec Kolbuszowa Stalowa Wola Strzyżów Ropczyce

7 Budowa zakładu produkcyjnego produktów branży lotniczej (Goodrich Aeropace Poland) 135 mln PLN, dofinansowanie 27 mln PLN (PO IG)

8 A-4 S-19 Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny AEROPOLIS R o z b u d o w a PPNT 68 mln PLN, dofinansowanie 53 mln (RPW) 27 firm już funkcjonujących w Parku 900 mln PLN łączna wartość dotychczasowych inwestycji 170 ha terenów inwestycyjnych

9 Cel projektu: Zbudowanie regionalnego systemu innowacji Okres realizacji: 02.01.2008 – 31.12.2014 Wartość projektu: 19 990 723,00 zł Partnerzy projektu: Lider projektu: Województwo Podkarpackie  Politechnika Rzeszowska  Uniwersytet Rzeszowski  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  Urząd Statystyczny w Rzeszowie  Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim”

10 Strategia RIS3- definiująca inteligentne specjalizacje regionalne

11

12

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – alokacja 374 372 710 mln euro (17,7%) Perspektywa finansowa 2014-2020

14 Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR) – 100 000 000 Euro (bez ZIT i MOF) Przykładowe typy projektów:  wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, służącego działalności innowacyjnej;  projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej;  projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw. Perspektywa finansowa 2014-2020 - alokacja na cele tematyczne

15 Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (EFRR) – 227 179 996 mln Euro ( bez ZIT i MOF)  wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;  wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez m.in. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym również drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych, jako niezbędny element projektu);  promocja gospodarcza i turystyczna regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym;  działania realizowane w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu i rozwoju inicjatyw klastrowych;  wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz wsparcie kapitałowe funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Perspektywa finansowa 2014-2020 - alokacja na cele tematyczne

16 Po stronie przedsiębiorcy: Efekt finansowy wynikający z wdrożenia innowacji, wpływający na podniesienie również pozycji konkurencyjnej. Po stronie władz regionalnych: Nowe miejsca pracy, współpraca sektora nauki z biznesem (stworzenie nowych wysokotechnologicznych usług i produktów), zaangażowanie kapitału prywatnego w systemie badań i usług. Oczekiwane efekty prowadzonej polityki regionalnej w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości

17


Pobierz ppt "Rzeszów, 23 maja 2014 Regionalna polityka elementem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google