Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park technologiczny jako element systemu wsparcia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park technologiczny jako element systemu wsparcia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu."— Zapis prezentacji:

1 Park technologiczny jako element systemu wsparcia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu

2 I Geneza parków 1948r – powstanie pierwszego parku technologicznego w Menlo Park (USA) 1951r – Stanford Research Park na Uniwersytecie Stanforda – prekursor Doliny Krzemowej obecnie – ponad 800 parków we wszystkich wysoko rozwiniętych państwach.

3 Park technologiczny – to najbardziej koncepcyjnie i organizacyjnie rozwinięty ośrodek innowacji Cele- optymalizacja warunków dla transferu i komercjalizacji technologii, powstawania i rozwoju małych innowacyjnych firm, rozwoju i urynkowienia nowych produktów

4 Park Technologiczny Instytucje naukowo - badawcze Venture capital Programy wsparcia przedsiębiorczości Wysoki potencjał biznesu i przedsiębiorczości Infrastruktura i dobre otoczenie Otoczenie biznesu A czego nam potrzeba do rozwoju ?

5 Efekty I, II, III rundy aplikacyjnej (parki i inkubatory) w ramach działania 1.3 SPO WKP materiał PARP S.A

6 Struktura przemysłu Podkarpacia Przemysł spożywczy 20% Pozostały 45% Chemiczny 20% Elektromaszynowy 11% Przemysł drzewny 8% Meblowy 5%

7 Rozkład ośrodków przemysłowych w regionie

8 II Projekt PPNT ETAP I (lata 2005-2007) uzbrojenie 123 ha na odrębnych terenach oznaczonych jako S1 (~79 ha), S2 (~44 ha), S3 (~0,5 ha) gdzie wybudowany zostanie Preinkubator wraz z infrastrukturą zewnętrzną Docelowo III ETAPY ~ 360 ha terenu

9 Zadania Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego cz.1 1.1 Stymulacja rozwoju ekonomicznego Podkarpacia przez: – wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie –stymulację działań zmierzających do generowania innowacji –podejmowanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do kreowania nowych miejsc pracy

10 Zadania Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego cz.2 1.2 Stymulacja rozwoju ekonomicznego Podkarpacia przez: – transfer innowacji i nowoczesnych technologii –Wspieranie powstawania, działania i rozwoju małych i średnich firm innowacyjnych,

11 Cele szczegółowe Rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora akademickiego i badawczego Zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności

12 Cele szczegółowe Transfer technologii i pobudzanie innowacyjności Pomoc przedsiębiorcom w pozyskaniu środków finansowych, w tym pomocowych z UE Pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing

13

14 Strefa S1 Zlokalizowana wokół Lotniska Jasionka koło Rzeszowa strefa inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. rozwój zaawansowanych technik szkolenia lotniczego rozwój koncepcji Centrum Logistycznego

15 S1-Jasionka

16 C AB

17 S1 – Jasionka Zagospodarowanie

18 S2 Miłocin / Rogoźnica Zakłada funkcjonowanie: strefy w formie parku przemysłowo- technologicznego, wykorzystującego potencjał rzeszowskich uczelni inkubatora przedsiębiorczości, w którym rozwijać mają się firmy z Pre- Inkubatora Akademickiego. Potencjalny dalszy rozwój koncepcji Centrum Logistycznego - Rogoźnica

19 S3 Politechnika Rzeszowska

20 Strefa S3 Pre-Inkubator Akademicki na terenach Politechniki Rzeszowskiej. Pre-Inkubator oferować ma kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

21 Wizualizacja budynku Akademickiego Preinkubatora Przedsiębiorczości

22 III. Koncepcja Funkcjonowania 1. Odpowiedź na specyfikę i potrzeby regionu Dostępność specjalistów Kadra szkoleniowa Specyfika produkcji Otwarcie na nowe technologie Wykwalifikowana kadra pracownicza Inicjatywy regionalne

23 2. Park jako narzędzie wdrażania nowych technologii i moderator kontaktów przemysłu z nauką PrzemysłNaukaPPNT

24 3. PPNT jako forma zachęty do wejścia z potencjalnie interesującą dla regionu inwestycją

25 Dziękuję za uwagę Daniel Kozdęba dkozdeba@rarr.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Park technologiczny jako element systemu wsparcia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google