Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki i narzędzia kształtowania popytu na innowacje w perspektywie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki i narzędzia kształtowania popytu na innowacje w perspektywie"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki i narzędzia kształtowania popytu na innowacje w perspektywie 2014-2020
Leszek Grabarczyk Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 NCBR w systemie finansowania B+R
NCBR jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2007 roku do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa Od 2011 roku NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

3 Zadania NCBR Finansowanie badań stosowanych
Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników B+R do gospodarki Finansowanie międzynarodowej współpracy badawczej Wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności

4 Kształtowanie popytu na innowacje - uwarunkowania
Lekcja 1. z historii: największy wpływ na stronę popytową rynku produktów innowacyjnych ma państwo występujące jako kupujący te produkty Lekcja 2. z historii: tradycyjnie największymi kupującymi po stronie państwa są: armia i służba zdrowia

5 Kształtowanie popytu na innowacje - uwarunkowania
Dwa podstawowe poziomy kształtowania popytu na innowacje: 1) popyt na nowe produkty innowacyjne 2) popyt na nowe pomysły – produkty wymagające rozwoju zanim będą gotowe do wprowadzenia na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – zbiór narzędzi i zasobów finansowych dla kształtowania popytu na innowacje w l (w rozumieniu pkt. 2 powyżej)

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
I OŚ - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo- przemysłowe (NCBR) II OŚ - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (MG) III OŚ - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (MG) IV OŚ - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (NCBR) V OŚ - Pomoc techniczna Budżet mln EUR (EFRR, nie licząc wkładu krajowego)

7 OŚ I Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach i konsorcjach przemysłowo-naukowych Wsparcie tworzenia instalacji pilotażowych/demonstracyjnych Wsparcie prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ich wyników z udziałem funduszy kapitałowych (prywatno-publiczne instrumenty inwestycyjne) Programy sektorowe Budżet mln EUR

8 Beneficjenci Przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

9 OŚ IV Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
2. Regionalne agendy naukowo-badawcze wspólne dla kilku regionów 3. Programy badawcze wirtualnych instytutów 4. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 5. Wsparcie powstania międzynarodowych agend badawczych 6. Rozwój kadr sektora B+R Budżet 1 373 mln EUR

10 Beneficjenci Konsorcja naukowo-przemysłowe
Jednostki naukowe i ich konsorcja Naukowcy, studenci, doktoranci

11 High tech czy low tech? Narzędzia zaprojektowane w POIR podstawą do wspierania innowacyjności w sposób zrównoważony Wsparcie w POIR znajdą zarówno: 1) innowacje o charakterze przełomowym jak i 2) innowacje inkrementalne w tradycyjnych sektorach gospodarki

12 Dziękuję za uwagę! NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Kierunki i narzędzia kształtowania popytu na innowacje w perspektywie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google