Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blaski i cienie edukacji na Podkarpaciu w roku szkolnym 2013/ 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blaski i cienie edukacji na Podkarpaciu w roku szkolnym 2013/ 2014."— Zapis prezentacji:

1 Blaski i cienie edukacji na Podkarpaciu w roku szkolnym 2013/ 2014

2 Plan prezentacji: Ludzie i miejsca. Rekrutacja do szkół ponadgimn. Nasze problemy z sobą samym. Wyniki prowadzonych badań edukacyjnych: a) w sprawie nauczania religii i etyki, b) organizacji matury. Po co nam PWE? Co najlepiej działa w edukacji?

3 Łącznie 3240 szkół i placówek 1550 1406 2956 614 1857 13 271

4 Liczba szkół= 2956

5 Liczba uczniów= 360388 15207 (4%)

6 Liczba nauczycieli= 44747 2567 (4,5%)

7 PODSUMOWANIE REKRUTACJI

8 Rekrutacja 2014/2015 miastami

9 Rekrutacja 2008- 2015 miastami

10 Najpopularniejsze zawody w T4 ZawódLiczba ucz.% [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych127312 [351203] Technik informatyk118411 [311513] Technik pojazdów samochodowych8278 [331403] Technik ekonomista7858 [311204] Technik budownictwa7367 [311504] Technik mechanik6717 [422402] Technik hotelarstwa5536 [311408] Technik elektronik4465 [311410] Technik mechatronik4374 [311104] Technik geodeta3824 2012/13 2014/15

11 Najpopularniejsze zawody w ZSZ Zawód Liczba ucz.% [723103] Mechanik pojazdów samochodowych 58917 klasa wielozawodowa 51415 [512001] Kucharz 42013 [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 38712 [514101] Fryzjer 2337 [751201] Cukiernik 1735 [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1435 [711204] Murarz-tynkarz 1364 [722307] Operator obrabiarek skrawających 1354 [722204] Ślusarz 1254 2012/13 2014/15

12 Skargi, wnioski i interwencje Działania Komisji Dyscyplinarnej niewłaściwe zachowanie nauczycieli i/lub dyrektorów wobec uczniów bądź rodziców (niestosowne uwagi wobec dzieci, agresywny lub lekceważący ton wypowiedzi), nieprawidłowości dotyczące przyjmowania dzieci do szkoły (brak zgody jednego z rodziców), Bierność lub nieadekwatna reakcja nauczyciela w sytuacjach agresji fizycznej lub słownej pomiędzy uczniami, naruszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny nauki, w szczególności nieprawidłowości dotyczące postępowania powypadkowego lub jego brak, naruszanie praw pracowniczych i mobbing naruszenie prawa i dobra dziecka nieprawidłowości przy maturach pozostawanie pod wpływem alkoholu mobbing wobec pracownika

13 Czy w szkole (przedszkolu) rodzice (pełnoletni uczniowie) są zobowiązywani do składania oświadczeń w sprawie nieuczestniczenia w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii i/lub etyki? typnietaksuma Przedszkola5553108 Szkoły podstawowe474472946 Gimnazjum220252472 Szkoły ponadgimnazjalne6697163 Suma końcowa8158741689 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) § 1 ust. 2 - Życzenie [zorganizowania nauki religii] jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

14 Czy w czasie trwania lekcji religii i/lub etyki szkoła zapewnia opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii i/lub etyki w szkole? (§ 3 ust. 3 rozporządzenia) typnietak nie dotyczysuma Przedszkola13275108 Szkoły podstawowe34262650946 Gimnazjum11180281472 Szkoły ponadgimnazjalne410257163 Suma końcowa5057610631689

15 Zakres danych LO Technikum Liczba oddziałów w tych szkołach 3996 Liczba uczniów, stan na dzień klasyfikacji śródrocznej 9952026 Liczba uczniów, którzy nie ukończyli szkoły 61 (6,13%)76 (3,75%) Liczba uczniów, którzy wycofali deklaracje 75 (7,54%)269 (13,3%) Badaniem objęto 11 LO i 26 techników

16 Działania podejmowane przez szkoły, umożliwiające uczniom uzupełnienie braków LO zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, konsultacje – 16, praca z arkuszami maturalnymi- 2, wielokrotna możliwość poprawy ocen-2, próbne matury-2, potkanie ucznia z pedagogiem - 2, kurs przygotowania do matury- 2 rozmowy z rodzicami ucznia-1, modyfikowanie i wzbogacanie procesów edukacyjnych- 1, przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji- 1 program naprawczy- 1 spotkanie ucznia i rodzica z nauczycielem, wychowawcą i dyrektorem szkoły - 1. Technikum zajęcia przygotowujące do matury, wyrównawcze, konsultacje, koło przedmiotowe – 24 przeprowadzanie matur próbnych - 7 zwiększenie liczby godzin z matematyki;, spotkanie dyrektora z rodzicami i uczniami- 2 objęcie uczniów opieką pedagogiczną; realizacja projektu - 2 przeprowadzenie 3-4 prób egzaminów zewnętrznych, uwzględnienie wyniku do konstruowania edukacji szkolnej, powtórki na lekcjach; ćwiczenie czytania ze zrozumieniem; praca z tekstem; diagnoza na wejście; zamieszczenie na stronie szkoły opracowanych testów i arkuszy egzaminacyjnych do samodzielnej pracy ucznia; wielokrotna możliwość poprawy ocen po–1.

17 Najczęściej działania szkół są zatem sprowadzane do przekazywania informacji uczniowi i jego rodzicom o postępach w nauce i uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne. Są spóźnione i nieadekwatne do potrzeb. Nie mają charakteru systemowego. Konkluzja:

18 Zdanie uczniów na temat wpływu różnych przyczyn na rezygnację z matury uczniów z ich klasy.

19 Wpływ działań szkoły na rezygnację uczniów z przystępowania do egzaminu maturalnego.

20

21

22 W jakim stopniu nauczyciele pomagali słabszym uczniom w uzupełnieniu braków.

23 „ Gdybyś miał wybierać znowu szkołę, czy wybrałbyś tę którą ukończyłeś”? Liceum Ogólnokształcące Technikum

24

25 wybór obiektuanalizy wybórkolejnych lat doanalizy

26

27

28

29 Powinniśmy pytać, „Co najlepiej działa?”. Zamiast pytać „Co działa?” Potrzebujemy barometru, który powie nam, czy różne metody nauczania, reformy szkolne itp. są warte zachodu w porównaniu z możliwymi alternatywami Ponad 800 meta-analiz oznacza ponad 52 tysiące badań naukowych i blisko 150 tysięcy efektów pokazujących, jaki wpływ na osiągnięcia uczniów ma jakiś program, polityka czy innowacja pedagogiczna. Badaniami objęto około 236 milionów uczniów. [w:] Visible Learning: a synthesis of meta-analyses relating to achievement, John A.C Hattie, Routledge 2010);

30 Wybrane interwencje, których średni efekt jest wyższy niż 0.4 Te interwencje przynoszą największe rezultaty:

31 Wybrane interwencje, których średni efekt jest niższy niż 0,4 Wiele z działań, które często podejmowane są na świecie, by poprawić jakoś nauczania, według badań przynoszą bardzo małe rezultaty :

32 Badania pokazują, że większość interwencji mających wpływ na osiągnięcia uczniów zależy w dużym stopniu od nauczyciela. To on może zostać inicjatorem zmiany.

33 Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.” – Maxwell Maltz Samoocena = uogólnioną ocenę własnego Ja. Za niska rodzi problemy z przystosowaniem się do otoczenia. Ludzie z takim myśleniem postrzegają siebie jako gorszego, przez co źle się czują ze sobą i wśród innych ludzi. Za wysoka samoocena sprawia, że zachowują się arogancko, postrzegając innych ludzi jako gorszych od siebie. Zdrowa samoocena : „Znam swoje wady i akceptuję je. Znam swoje zalety i doceniam je.”

34 Samoocena (poczucie własnej wartości) W 2004 r. Thomas Scheff i David Fearon opublikowali pracę podsumowującą recenzje badań w dziedzinie poczucia własnej wartości (ok. 15 tysięcy badań). „aż do dziś prowadzone badania nie wykazały większego związku pomiędzy poczuciem wartości a skutkami, jakie wywołuje” [w:] Robert Kurzban, Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami. Ewolucja i umysł modułowy, Warszawa 2014.

35 „Hedonistyczny kierat” „Człowiek po osiągnięciu jakiegoś bardzo ważnego celu, do którego nawet długo dążył, po jakimś czasie zaczynie tęsknie spoglądać w kierunku jakiegoś kolejnego wielkiego celu” [w:] Robert Kurzban, Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami. Ewolucja i umysł modułowy, Warszawa 2014.

36 „Jeśli będziemy dzisiejszych uczniów uczyć dziś tak samo, jak robiliśmy to wczoraj, to pozbawimy ich jutra”. John Dewey

37 Dziękuję Państwu za uwagę. Marek Kondziołka mkondziolka@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Blaski i cienie edukacji na Podkarpaciu w roku szkolnym 2013/ 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google