Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe a kadra pedagogiczna Anna Dzierżan PODN Kluczbork.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe a kadra pedagogiczna Anna Dzierżan PODN Kluczbork."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe a kadra pedagogiczna Anna Dzierżan PODN Kluczbork

2 Podział zawodów (Dz.U ) Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w 79 zawodach, w tym dla 24 zawodów okres nauczania jest dwuletni, a dla 55 – trzyletni. Czteroletnie technika kształcą absolwentów gimnazjów w 87 zawodach. Trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych kształcą w 48 zawodach. Szkoły policealne kształcą w 165 zawodach, w tym 121 na poziomie technika i 44 w zawodach robotniczych.

3 Propozycje kształcenia – technikum - 12 zawodów Technik mechanik Technik budownictwa Technik elektryk Technik informatyk Technik pojazdów samochodowych Technik handlowiec Technik ekonomista Technik żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz Kelner Technik prac biurowych Technik usług pocztowych i finansowych

4 Zasadnicza szkoła zawodowa – 22 zawody Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Piekarz Cukiernik Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Operator obrabiarek skrawających Murarz

5 ZSZ - klasy wielozawodowe Stolarz Tapicer Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Cieśla Fryzjer Krawiec Złotnik-jubiler Zegarmistrz Obuwnik Rzeźnik-wędliniarz Elektryk Malarz-tapeciarz

6 ZSZ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Szkoła przysposabiająca do pracy Ogrodnik z elementami gospodarstwa domowego i przetwórstwa spożywczego

7 Nauczyciele przedmiotów zawodowych Branża ekonomiczna Branża mechaniczna* Branża elektryczno-elektroniczna* Branża drzewna* Branża budowlana* Informatyka* Branża rolnicza (z oligofrenopedagogiką)* Branża usługowa - hotelarska (z oligo…)* Branża gastronomiczno-spożywcza (w tym z oligofrenopedagogiką)*

8 Praca n-li przedmiotów zawodowych Prowadzenie teoretycznych przedmiotów zawodowych Prowadzenie praktycznej nauki zawodu w formie: Zajęć praktycznych, które organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie Praktyk zawodowych organizowanych dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

9 Zdawalność egzaminów p.k.z. ZSZ Kraj: 81,3% Okręg: 70,1% Powiat: 78,6% Technikum Kraj: 50,9% Okręg: 51,2% Powiat: 51,7% Razem Kraj: 56,4% Okręg: 55,5% Powiat: 59,2%

10 Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych Kompetencje egzaminatora Umiejętności dydaktyczne i wychowawcze Staże u pracodawców Stały dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych Opracowywanie programów nauczania w ścisłej współpracy z zakładem pracy

11 Kształcenie modułowe (zadaniowe) Oparte na modułowych programach nauczania Organizacja aktywnego uczenia się Integracja kształcenia praktycznego i teoretycznego Wyższy poziom efektywności kształcenia zawodowego

12 Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, to nowe klucze do przyszłości. (Raport Scans What Work Requires of Schools)


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe a kadra pedagogiczna Anna Dzierżan PODN Kluczbork."

Podobne prezentacje


Reklamy Google