Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Rzeszów, sierpień 2012 r. Edukacja na Podkarpaciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Rzeszów, sierpień 2012 r. Edukacja na Podkarpaciu."— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Rzeszów, sierpień 2012 r. Edukacja na Podkarpaciu

2 3306

3 2626

4 353 75 7

5 46 508 47 314; 47 249

6 27 122

7 200420082012 LO142081333412589 LP46588680 T4110171066311054 ZSZ561761653479 Suma355003103027122

8 Rok 2012/13 Zawód Liczba ucz.% 312[01] Technik informatyk11821 341[02] Technik ekonomista1041 1010 311[20] Technik mechanik8608 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego8148 311[04] Technik budownictwa7967 311[52] Technik pojazdów samochodowych6486 341[04] Technik hotelarstwa5115 311[07] Technik elektronik4444 514[02] Technik usług fryzjerskich4354 341[03] Technik handlowiec4324 Rok 2008/2009 Zawód Liczba ucz.% [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych127312 [351203] Technik informatyk118411 [311513] Technik pojazdów samochodowych8278 [331403] Technik ekonomista7858 [311204] Technik budownictwa7367 [311504] Technik mechanik6717 [422402] Technik hotelarstwa5536 [311408] Technik elektronik4465 [311410] Technik mechatronik4374 [311104] Technik geodeta3824

9 Zawód Licz ba ucz.% [723103] Mechanik pojazdów samochodowych58917 klasa wielozawodowa51415 [512001] Kucharz42013 [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie38712 [514101] Fryzjer2337 [751201] Cukiernik1735 [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych1435 [711204] Murarz-tynkarz1364 [722307] Operator obrabiarek skrawających1354 [722204] Ślusarz1254 Rok 2012/13 Rok 2008/2009 Zawód Liczba ucz.% 512[05] Kucharz małej gastronomii90415 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych86214 klasa wielozawodowa79513 713[05] Posadzkarz3416 722[03] Ślusarz3375 522[01] Sprzedawca3145 514[01] Fryzjer2955 712[06] Murarz2774 722[02] Operator obrabiarek skrawających2774 741[01] Cukiernik2264

10 [ 311210] Technik renowacji elementów architektury [311307] Technik energetyk [311603] Technik technologii chemicznej [311702] Technik górnictwa otworowego [311911] Technik cyfrowych procesów graficznych [311913] Technik gazownictwa [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [333906] Technik organizacji reklamy [343104] Fototechnik

11 upowszechnienie edukacji przedszkolnej na przestrzeni sześciu ostatnich lat wzrosło o ponad 27 %. w minionym roku szkolnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego uczęszczało około 1,2 miliona dzieci czyli o 300 tysięcy więcej niż w roku 2006.

12

13

14

15 Jednak nadal są gminy w województwie podkarpackim, w których nie ma przedszkoli. Dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania w oddziałach przy szkołach podstawowych.

16 Rzeszów-143, Stalowa Wola- 123, Przemyśl- 111, Krosno -74, Dębica-73, Sanok– 72, Nisko- -72, Jasło- 60, Sędziszów-52, Tarnobrzeg-52, Jarosław-50, Tarnowiec-32, Świlcza-33, Nozdrzec-31, Rymanów-30, Dydnia-25, Bircza-23, Przecław – 20, Zaleszany -22, Żurawica-19, Wiśniowa-19, Zarszyn-19, Cmolas-19, Dynów-17, Skołyszyn-17

17 Sale lekcyjne wyposażone są w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zdolności i umiejętności dzieci. Tylko w dwóch przypadkach nie stworzono takich warunków. Tak 99, 6 %Nie 0,3 %

18 W salach lekcyjnych utworzono kąciki do wypoczynku, które są dostosowane do potrzeb dzieci i wyposażone je głównie w akcesoria sportowe, zabawki i pomoce dydaktyczne (zgodne z zaleceniami MEN). Przy tworzeniu tych kącików, bardzo często dyrektorzy szkoły korzystali z Rządowego program Radosna Szkoła Tak 84, 2 %Nie 15,7%

19 Krzesełka i stoliki w klasie są dostosowane do wzrostu dzieci. Tak 99, 8 %Nie 0,1% Sanitariaty i umywalki w łazienkach szkolnych muszą być dostosowane do wzrostu dzieci Tak 80 %Nie 20%

20 Funkcjonują świetlice, w których nauczyciele zapewniają opiekę i pomoc w odrabianiu zadań domowych. Organizują zajęcia rozwijające zainteresowania, zawody sportowe i zabawy ruchowe Tak 66,6%Nie 33,3% Stworzono dzieciom możliwości korzystania z posiłków na świetlicy szkolnej Tak 71,6% Nie 28,3%

21 Dyrektorzy podejmują wiele działań mających na celu stworzenie warunków do łagodnego przejścia dzieci z przedszkola lub oddziału przedszkolnego do klasy pierwszej. Do najczęściej stosownych działań należą: spotkania nauczycieli klasy I z dziećmi i rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego.) Tak 93%Nie 6,9% rozdawanie i publikowanie: plakatów, informatorów, itd.- zachęcających rodziców do wcześniejszych kontaktów ze szkołą i nauczycielami, Tak 65,9%Nie 34%

22 publikowanie informacji na stronach WWW szkoły i w prasie lokalnej o ofercie edukacyjnej szkoły, Tak 50,4%Nie 49,5% nauczyciele uzyskują informacje nt. dzieci 6 letnich od nauczycieli wychowania przedszkolnego Tak 98,4%Nie 1,5%

23 nauczyciele przeprowadzili analizę wiadomości i umiejętności dzieci 6 letnich na początku roku szkolnego w celu poznania ich zakresu wiadomości i umiejętności, zainteresowań i zdolności Tak 99,5%Nie 0,4% dzieci 6 letnie traktowane są indywidualnie. Tak 93,1%Nie 6,8%

24 dzieci 6 letnie mają wydłużony czas na wykonywanie zadań Tak 99,6%Nie 0,3% dzieci 6 letnie powinny mieć możliwość krótkiego wypoczynku i relaksu podczas lekcji. Tak 95,7%Nie 4,2% dzieci 6 letnie mają trudności w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej Tak 13,4%Nie 86,5%

25 1) W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 2) We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów

26

27 W 2035 r. liczba dzieci i młodzieży spadnie: w wieku 0- 2 lat spadnie o 1/3 w wieku 3- 5 lat o 1/4 w grupie 6-14 lat o około 15-16% liczba studentów będzie mniejsza o 1/3 niż obecnie

28 W ciągu ostatniej dekady liczba dzieci i młodzieży zmalała o ¼ z 501 tys. w 2000 r. do 354 tys. w 2011 r. Po 2020 r. zjawisko to jeszcze się pogłębi. Będzie dotyczyło głównie miast z powodu mniejszej dzietności niż na wsi oraz wskutek przemieszczania się części ludności miejskiej na tereny wiejskie na obrzeżach miast.

29

30 Na początku XXI wieku spotkały się trzy pokolenia:

31 Weekendowe wydanie New York Timesa zawiera tyle informacji, z iloma w XVII w. Anglii przeciętna osoba spotykała się przez całe życie. Co 10 lat ilość wiedzy ulega podwojeniu W ciągu ostatnich 30 lat pojawiło się więcej nowych informacji niż przez poprzednie 5 tys. lat. Rocznie przesyłanych jest 610 miliardów e- maili

32 Średni czas jaki przeciętna rodzina poświęca mediom (telewizji, radiu, gazetom, książkom, czasopismom, wideo, grom komputerowym i Internetowi wzrósł między 1992 a 2000 r. tylko o 1,7% i oscyluje w granicach 3300 godzin na rok.

33

34

35

36 Jedyną stałą rzeczą jest zmiana Heraklit z Efezu

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marek Kondziołka mkondziolka@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Rzeszów, sierpień 2012 r. Edukacja na Podkarpaciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google