Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość Justyna Majewska, Paulina Maćkowiak, Natalia Sawicka SKN Metodyki WF, AWF Poznań Opiekun Koła Naukowego:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość Justyna Majewska, Paulina Maćkowiak, Natalia Sawicka SKN Metodyki WF, AWF Poznań Opiekun Koła Naukowego:"— Zapis prezentacji:

1 Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość Justyna Majewska, Paulina Maćkowiak, Natalia Sawicka SKN Metodyki WF, AWF Poznań Opiekun Koła Naukowego: prof. AWF dr hab. M. Bronikowski

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SPI Gimnazjum 2010/2011IISPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IV SPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III LIII TIIIZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU SP –szkoła podst., L- liceum, T – technikum, ZSZ- zasadnicza szkoła zawodowa, Tu – technikum uzupełniające

3 Liczba godzin wychowania fizycznego na poszczególnych etapach edukacji:

4 Raport NIK: Wychowanie fizyczne w szkołach Kontrola wychowania fizycznego w szkołach publicznych - raport z 2010r. Program wychowania fizycznego jest nie dostosowany do infrastruktury sportowej szkół, do możliwości zdrowotnych i zainteresowań uczniów W co 5 szkole nie wprowadzono nowej podstawy programowej Nauczyciele nie przeprowadzają kontroli osiągnięć uczniów Brak organizacji zawodów i zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy

5 Raport NIK: Wychowanie fizyczne w szkołach

6 Czy lekcje wf są ciekawe?

7 Opinie uczniów o wychowaniu fizycznym

8 Opinie jakościowe uczniów Badani przez Supińską i współ. [2001] uczniowie twierdzili, że nauczyciel wychowania fizycznego ma dużą wiedzę o przedmiocie (chociaż czasami jest słabo przygotowany metodycznie do pojedynczych zajęć i szuka tylko braków w naszych umiejętnościach), i mimo, że stosuje różne środki dydaktyczne (czasami lekcje nie są ciekawe). Największe rozbieżności pomiędzy pożądanym a rzeczywistym obrazem nauczyciela uczniowie badani przez U.Supińską i współ. [2001] zaobserwowali w zakresie umiejętności wychowawczych, w których nie dostrzegali w nauczycielu wychowania fizycznego osoby potrafiącej wczuć się w problemy ucznia. Zdaniem uczniów nauczyciel to osoba, która traktuje ucznia przedmiotowo, często nie dotrzymuje obietnic i w związku z tym cieszy się umiarkowanym autorytetem wśród uczniów. Zdaniem uczniów nauczyciel często też nie zwraca uwagi na aspekty wychowawcze na lekcji i poza nią. Z tej surowej oceny uczniów musimy spróbować wyciągnąć wnioski.

9 BADANIU PODDANO DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I LICEÓW. METODA – SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY TECHNIKA – ANKIETA DLA DYREKTORA: 4 PYTANIA (3 OTWARTE,1ZAMKNIĘTE) DLA NAUCZYCIELA: 11 PYTAŃ (8 ZAMKNIĘTYCH,3 OTWARTE) DLA UCZNIÓW: 9 PYTAŃ (9 ZAMKNIĘTYCH) Materiał i metoda badań:

10 Wyniki : Dyrektorzy Wady reformy w opinii Dyrektorów: Brak w pobliżu klubów oferujących współpracę, wyprowadzenie wychowania fizycznego ze szkół Za dużo pracy papierkowej, zabierającej nauczycielowi godziny przeznaczone na wszechstronny rozwój podczas normalnej lekcji Trudno o nowe formy zajęć fakultatywnych

11 Wyniki: Nauczyciele

12 Wyniki: Uczniowie

13 Wnioski: Z badań wynika że: W opinii dyrektorów i nauczycieli wf nowa podstawa programowa ma więcej wad niż zalet. Większość badanych szkół ma problem z wprowadzeniem reformy lub w ogóle jej nie wprowadziła. Nauczyciele wf nie mają możliwości i kwalifikacji do prowadzenia niektórych form fakultetów wybieranych przez uczniów.

14 Wnioski z badań Najwyższej Izby Kontroli: Negatywna ocena kształcenia w skontrolowanych szkołach w zakresie wychowania fizycznego i zapewnienia warunków do uprawiania sportu szkolnego. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół nad organizacją zajęć wychowania fizycznego jest nieskuteczny. Niezapewnienie nauczycielom wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej odpowiedniego do potrzeb doskonalenia zawodowego. Nie zapewnienie uczniom w pełni bezpiecznych warunków odbywania zajęć z wychowania fizycznego.

15 Dziękuję za uwagę i zachęcam do ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego Chętnie pomożemy Dziękuję za uwagę i zachęcam do ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego Chętnie pomożemy


Pobierz ppt "Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość Justyna Majewska, Paulina Maćkowiak, Natalia Sawicka SKN Metodyki WF, AWF Poznań Opiekun Koła Naukowego:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google