Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość"— Zapis prezentacji:

1 Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość
Justyna Majewska, Paulina Maćkowiak, Natalia Sawicka SKN Metodyki WF, AWF Poznań Opiekun Koła Naukowego: prof. AWF dr hab. M. Bronikowski

2 sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 IISP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 IV SP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L III T IIIZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU SP –szkoła podst., L- liceum, T – technikum, ZSZ- zasadnicza szkoła zawodowa, Tu – technikum uzupełniające

3 Liczba godzin wychowania fizycznego na poszczególnych etapach edukacji:

4 Raport NIK: Wychowanie fizyczne w szkołach
Kontrola wychowania fizycznego w szkołach publicznych - raport z 2010r. Program wychowania fizycznego jest nie dostosowany do infrastruktury sportowej szkół , do możliwości zdrowotnych i zainteresowań uczniów W co 5 szkole nie wprowadzono nowej podstawy programowej Nauczyciele nie przeprowadzają kontroli osiągnięć uczniów Brak organizacji zawodów i zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy

5 Raport NIK: Wychowanie fizyczne w szkołach

6 Czy lekcje wf są ciekawe?

7 Opinie uczniów o wychowaniu fizycznym

8 Opinie jakościowe uczniów
Badani przez Supińską i współ. [2001] uczniowie twierdzili, że nauczyciel wychowania fizycznego ma dużą wiedzę o przedmiocie („chociaż czasami jest słabo przygotowany metodycznie do pojedynczych zajęć” i „szuka tylko braków w naszych umiejętnościach”), i mimo, że stosuje różne środki dydaktyczne („czasami lekcje nie są ciekawe”). Największe rozbieżności pomiędzy pożądanym a rzeczywistym obrazem nauczyciela uczniowie badani przez U.Supińską i współ. [2001] zaobserwowali w zakresie umiejętności wychowawczych, w których nie dostrzegali w nauczycielu wychowania fizycznego osoby potrafiącej wczuć się w problemy ucznia. Zdaniem uczniów nauczyciel to osoba, która traktuje ucznia przedmiotowo, często nie dotrzymuje obietnic i w związku z tym cieszy się umiarkowanym autorytetem wśród uczniów. Zdaniem uczniów nauczyciel często też nie zwraca uwagi na aspekty wychowawcze na lekcji i poza nią. Z tej surowej oceny uczniów musimy spróbować wyciągnąć wnioski.

9 Materiał i metoda badań:
Badaniu poddano dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Metoda – sondaż diagnostyczny Technika – ankieta Dla dyrektora: 4 pytania (3 otwarte,1zamknięte) Dla nauczyciela: 11 pytań (8 zamkniętych,3 otwarte) Dla uczniów: 9 pytań (9 zamkniętych)

10 Wyniki: Dyrektorzy Wady reformy w opinii Dyrektorów:
Brak w pobliżu klubów oferujących współpracę, wyprowadzenie wychowania fizycznego ze szkół Za dużo pracy papierkowej, zabierającej nauczycielowi godziny przeznaczone na wszechstronny rozwój podczas normalnej lekcji Trudno o nowe formy zajęć fakultatywnych

11 Wyniki: Nauczyciele

12 Wyniki: Uczniowie

13 Wnioski: Z badań wynika że:
W opinii dyrektorów i nauczycieli wf nowa podstawa programowa ma więcej wad niż zalet. Większość badanych szkół ma problem z wprowadzeniem reformy lub w ogóle jej nie wprowadziła. Nauczyciele wf nie mają możliwości i kwalifikacji do prowadzenia niektórych form fakultetów wybieranych przez uczniów.

14 Wnioski z badań Najwyższej Izby Kontroli:
Negatywna ocena kształcenia w skontrolowanych szkołach w zakresie wychowania fizycznego i zapewnienia warunków do uprawiania sportu szkolnego. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół nad organizacją zajęć wychowania fizycznego jest nieskuteczny. Niezapewnienie nauczycielom wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej odpowiedniego do potrzeb doskonalenia zawodowego. Nie zapewnienie uczniom w pełni bezpiecznych warunków odbywania zajęć z wychowania fizycznego.

15 Dziękuję za uwagę i zachęcam do ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego Chętnie pomożemy 


Pobierz ppt "Reforma wychowania fizycznego – mity a rzeczywistość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google