Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r.

2 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012 L.p.Temat kontroliLiczba kontroli Liczba wydanych zaleceń 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 24613 2. Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 14023 3. Wybór podręczników szkolnych 3057 razem

3 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012 L.p.Temat kontroliLiczba kontroli Liczba wydanych zaleceń 4. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 17831 5. Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych 156254

4 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012 L.p.Temat kontroli Liczba kontroliLiczba wydanych zaleceń 6. Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży 145 7. Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa 362

5 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012 L.p.Temat kontroli Liczba kontroliLiczba wydanych zaleceń 8. Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych 33378 razem

6 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012 L.p.Temat kontroli Liczba kontroliLiczba wydanych zaleceń 9 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa 33 175 razem

7 Realizacja kontroli planowych Lp.DELEGATURA/WYDZIAŁ Liczba kontroli 1. DELEGATURA W CIECHANOWIE 124 2. DELEGATURA W PŁOCKU 99 3. DELEGATURA W RADOMIU 219 4. DELEGATURA W SIEDLCACH 189 5. DELEGATURA W OSTROŁĘCE 188 6. WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 322 7. WYDZIAŁ ZWIĘKSZANIA SZNS EDUKACYJNYCH 85 8. WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO I USTAWICZNEGO 215 Łącznie 1441

8 Zakres tematyczny Liczba skarg złożonychzasadnych Sprawy wychowawcze199 Zarządzanie szkołą/placówką135 Postawa etyczna nauczycieli122 Inne, w tym przyjęcia do szkół/placówek, organizacja nauczania, stosunki międzyludzkie, atmosfera w pracy, sprawy finansowo-gospodarcze 155 Łącznie5921 Skargi

9 Rejon Awans zawodowy Liczba nauczycieli którzy : złożyli wniosek o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymali stopień nauczyciela dyplomowanego nie uzyskali akceptacji komisji kwalifikacyjnej nie uzupełnili wniosku w terminie, wycofali wniosek Warszawa 938865934 Ciechanów 13413130 Ostrołęka 72 00 Płock 848301 Radom 16916612 Siedlce 1009820 Razem 149714151537

10 Awans zawodowy - najczęściej występujące nieprawidłowości zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji, rozpoczęcie stażu bez przepracowania wymaganego okresu (odpowiednio roku lub dwóch lat), złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia stażu.

11 Awans zawodowy – ważne informacje plan rozwoju zawodowego uwzględnia specyfikę szkoły, ocena dorobku zawodowego określa stopień realizacji planu, w arkuszu organizacyjnym szkoły dyrektor wskazuje liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w danym roku szkolnym.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 41 ust. 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

13

14

15

16 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w latach 2002-2013


Pobierz ppt "REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google