Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Młodych Odkrywców Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Młodych Odkrywców Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Młodych Odkrywców Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015 http://www.uniwersytet.mikolow.eu/

2 O projekcie  Całkowity koszt projektu: 1 456 389,83 zł  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Finansowanie: 1 456 389,83 zł, w tym: Europejski Fundusz Społeczny: 1 237 931,36 zł Dotacja celowa z budżetu krajowego: 43 691,69 zł Wkład własny Gminy: 174 766,78 zł - w tym wkład niepieniężny: 139 200,00 zł (udostępnienie sal) oraz pieniężny: 35 566,78 zł

3 O projekcie  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie VI.2014 do VI.2015.  Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyczno- informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych.  Ponadto w celu wzbogacenia programu zajęć uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

4 O projekcie Projekt będzie realizowany w następujących Szkołach:  Szkoła Podstawowa nr 3 ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 2 ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów  Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół nr 3 ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów Bujaków

5 Program Rozwojowy Szkoły Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015 http://www.uniwersytet.mikolow.eu/

6 Realizacja programu  Program przybierze formę: zajęć pozalekcyjnych w ramach 6 wydziałów oraz zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów/wizyt studyjnych.  Cele wydziałów są wspólne dla wszystkich szkół, jednak ich ilość czy rodzaj zależą od zdiagnozowanych potrzeb i uwzględniają ilość uczniów w danej szkole.  Zajęcia w formie warsztatów mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

7 Wydziały W ramach projektu w szkołach powstaną następujące wydziały:  Wydział matematyczno-informatyczny CEL: przyswojenie umiejętności matematycznych, informatycznych, statystycznych, wykorzystując sprzęt ICT oraz w formie gier logicznych (np. szachów), poznanie zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.  Wydział geograficzno-przyrodniczy CEL: kształtowanie umiejętności obserwacji otaczających nas zjawisk oraz dbałości o środowisko.  Wydział humanistyczny CEL: kształtowanie umiejętności porozumiewania się językiem ojczystym, współpraca ze społecznością lokalną i NGO, zajęcia z uwzględnieniem zagadnień historycznych.

8 Wydziały c.d.  Wydział lingwistyczny CEL: kształtowanie umiejętności porozumiewania się językami obcymi, umożliwiającymi kontakt z rówieśnikami z zagranicy.  Wydział ekspresji kulturalnej CEL: rozwój i kształtowanie umiejętności artystycznych poprzez zapoznanie z tematyką teatru, muzyki czy plastyki.  Wydział nauk różnych CEL: odpowiedź na problemy z przyswajaniem wiedzy, wykorzystywane będą metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania.

9 Kadra projektu Osoby zaangażowane w realizację projektu:  Koordynator projektu – mgr Justyna Rudner (UM)  Asystent koordynatora – mgr Aleksandra Pawłowska (UM)  Specjalista ds. programu rozwojowego – mgr Krystyna Kołodziej (UM/SP 8)  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 – mgr Janina Szołtysek (SP 8)  Prowadzący zajęcia – rekrutacja w toku (SP 8/UM)

10 Szkoła Podstawowa Nr 8 Wydział Ilość grup Ilość uczniów w grupie Łączna ilość uczniów Ilość uczniów K/M Ilość godzin zajęć w grupie Łączna ilość godzin zajęć WYDZIAŁ MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNY 110 4/660h WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO- PRZYRODNICZY 110 6/460h WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 110 5/560h WYDZIAŁ LINGWISTYCZNY 2102012/860h120h WYDZIAŁ EKSPRESJI KULTURALNEJ 210 10/1060h120h WYDZIAŁ NAUK RÓŻNYCH 110 5/560h RAZEM:8 grup80 uczniów480 h zajęć

11 Wyjazdy edukacyjne W projekcie planuje się zorganizowanie dla każdej grupy trzech wyjazdów edukacyjnych (jeden w I semestrze, dwa w II semestrze). Będą to wyjazdy między innymi do: - Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach - Planetarium w Chorzowie, - Parku Leśnych Niespodzianek, - Radia Katowice, - Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej i wiele innych ( w sumie zaplanowano 24 wyjazdy).

12 Rekrutacja

13 Kolejne etapy rekrutacji Rozdanie formularzy zgłoszeniowych w których rodzice uczniów/uczennic wyrażą chęć udziału dzieci w zajęciach, UWAGA! W przypadku zaznaczenia większej liczby wydziałów prosimy o dopisanie numeru, wskazującego na „siłę zainteresowania” danym wydziałem, np. „x 1” (oznacza największe zainteresowanie) itd. aż do „x 6” (najmniejsze zainteresowanie).

14 Kolejne etapy rekrutacji zebranie formularzy zgłoszeniowych następnego dnia, wytypowanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w składzie: Dyrektor szkoły, specjalista ds. programu rozwojowego oraz wychowawca klasy, uczniów/uczennic zgodnie z założeniami projektu, oraz utworzenie listy rezerwowej, która zapewniać będzie ciągłość projektu oraz minimalizację „luki osobowej”, podpisanie deklaracji uczestnictwa (umowy) z rodzicami, potwierdzającej wyrażenie zgody na udział dziecka w projekcie.

15 Kontakt Informacje o projekcie: Strona www projektu: http://www.uniwersytet.mikolow.eu/ Szkolna strona www: http://www.sp8mikolow.pl/page24.php Ścienna gazetka na szkolnym korytarzu

16 Osoby do kontaktu Kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację projektu: Koordynator projektu – mgr Justyna Rudner (UM) Asystent koordynatora – mgr Aleksandra Pawłowska (UM) Tel. 32 324 84 67 Specjalista ds. programu rozwojowego – mgr Krystyna Kołodziej (SP 8) Tel. 600 379 908 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 – mgr Janina Szołtysek (SP 8) Prowadzący zajęcia – rekrutacja w toku (SP 8) Tel. 32 226 13 28

17 Dziękuję za uwagę Krystyna Kołodziej Specjalista ds. programu rozwojowego


Pobierz ppt "Uniwersytet Młodych Odkrywców Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google