Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

2 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to: r. Czas trwania: 2 tygodnie Planowany termin zakończenia rekrutacji to: r.

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) Zgodna na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) Zgodna na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4) Karta kwalifikująca do projektu dla uczniów z problemami w nauce (załącznik 5a) Karta kwalifikująca do projektu dla uczniów zdolnych (załącznik 5b) Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Miejsce pobierania dokumentów: Sekretariaty Szkół Strony Internetowe Szkół Strona Internetowa Urzędu Miejskiego

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Rekrutacja ETAP I Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Szkół 1.Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Rekrutacja ETAP II KOMISJA REKRUTACYJNA (od r. – r.) 1.Skład: co najmniej 3 nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły 2.Dyrektor Szkoły wyznacza Przewodniczącego Komisji 3.Praca Komisji udokumentowana Protokołem 4.Komisja wypełnia: Karty kwalifikujące do projektu (załącznik 5a i 5b) 5.Praca Komisji kończy się podpisaniem listy uczestników i listy rezerwowej 6.Po zakończeniu rekrutacji następuje rozwiązanie Komisji

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Rekrutacja ETAP III 1.Osoby znajdujące się na listach uczestnictwa zobowiązane są w terminie do 3 dni od dnia poinformowania dostarczenia do sekretariatów szkół następujących dokumentów: - deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2) - zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4) 2. Za poinformowanie o zakwalifikowaniu do projektu odpowiedzialni są Szkolni Opiekunowie Projektu

8 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) Rekrutacja ETAP IV Jeśli w szkole są przewidziane dwie i więcej grup z danego rodzaju zajęć, Wykonawca przeprowadza testy wiedzy/umiejętności w celu przydzielenia ucznia do danej grupy stosując kryterium poziomu umiejętności, zdiagnozowanych deficytów oraz wieku BO.


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google