Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn"— Zapis prezentacji:

1 „ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM” REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

2 Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to: 29.09.2011 r.
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to: r. Czas trwania: 2 tygodnie Planowany termin zakończenia rekrutacji to: r. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

3 Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) Zgodna na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) Zgodna na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4) Karta kwalifikująca do projektu dla uczniów z problemami w nauce (załącznik 5a) Karta kwalifikująca do projektu dla uczniów zdolnych (załącznik 5b) Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

4 „ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce pobierania dokumentów: Sekretariaty Szkół Strony Internetowe Szkół Strona Internetowa Urzędu Miejskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

5 Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Szkół
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ETAP I Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Szkół Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

6 KOMISJA REKRUTACYJNA (od 13.10.2011 r. – 19.10.201 r.)
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ETAP II KOMISJA REKRUTACYJNA (od r. – r.) Skład: co najmniej 3 nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły Dyrektor Szkoły wyznacza Przewodniczącego Komisji Praca Komisji udokumentowana Protokołem Komisja wypełnia: Karty kwalifikujące do projektu (załącznik 5a i 5b) Praca Komisji kończy się podpisaniem listy uczestników i listy rezerwowej Po zakończeniu rekrutacji następuje rozwiązanie Komisji Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

7 „ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ETAP III Osoby znajdujące się na listach uczestnictwa zobowiązane są w terminie do 3 dni od dnia poinformowania dostarczenia do sekretariatów szkół następujących dokumentów: - deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2) - zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4) 2. Za poinformowanie o zakwalifikowaniu do projektu odpowiedzialni są Szkolni Opiekunowie Projektu Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)

8 „ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn
„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ETAP IV Jeśli w szkole są przewidziane dwie i więcej grup z danego rodzaju zajęć, Wykonawca przeprowadza testy wiedzy/umiejętności w celu przydzielenia ucznia do danej grupy stosując kryterium poziomu umiejętności, zdiagnozowanych deficytów oraz wieku BO. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091)


Pobierz ppt "„ Człowiek – najlepsza inwestycja” Projekt pn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google