Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dr inż. Bogusław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dr inż. Bogusław."— Zapis prezentacji:

1

2 Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

3 zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków Podstawowe zadania PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

4 minimalizowanie wpływu na środowisko wdrażanie technologii przyjaznych środowisku rozwój kadry i edukacja inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Odpowiedzialność za środowisko

5 Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających i oczyszczonych Minimalizowanie wpływu na środowisko 2006r. modernizacja w latach 1995-1997 POZWOLENIE wodno-prawne z 2001r. 2013r. modernizacja w latach 2006-2007 POZWOLENIE wodno-prawne z 2007r. dopływodpływODPŁYWdopływodpływODPŁYW ChZT stężenie (mgO 2 /dm 3 ) 99061150107345,5125 BZT 5 stężenie (mgO 2 /dm 3 ) 6199,5154194,115 zawiesina ogólna stężenie (mg/dm 3 ) 47820,7505107,535 azot ogólny stężenie (mgN/dm 3 ) 82,314,83096,87,8810 fosfor ogólny stężenie (mgP/dm 3 ) 13,51,11,512,10,321,0

6 Minimalizowanie wpływu na środowisko GOSPODARKA OSADAMI Produkcja: 12.500 ton rocznie Koszt utylizacji: 1.200.000 zł rocznie

7 Technologie przyjazne środowisku KOGENERATOR

8 Technologie przyjazne środowisku KOGENERATOR Roczna produkcja energii elektrycznej w 2013r. przez kogenerator 1.543 MWh. 14 % rocznego zapotrzebowania całego przedsiębiorstwa. Oszczędność przedsiębiorstwa to 573.996 zł.

9 Technologie przyjazne środowisku W ramach OZE PWiK planuje budowę na terenie SUW „Siedlice” instalacji fotowoltaicznej o mocy 767 kWp. FOTOWOLTAIKA

10 Technologie przyjazne środowisku 3068 paneli fotowoltaicznych na powierzchni 2,36 ha. Planowana produkcja energii elektrycznej 770 MWh rocznie. FOTOWOLTAIKA

11 Na seminaria, konferencje i szkolenia pracowników PWiK przeznaczamy rocznie 70 000 zł. Rozwój kadry i edukacja

12 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Wartość projektu: z Unii Europejskiej: PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 221 663 215 PLN 113 227 413 PLN Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6

13 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Budowa 150km i renowacja 15 km sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa 64 km, wymiana i renowacja 8 km sieci wodociągowej. Rozbudowa i modernizacja obiektów kubaturowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni. Zakres Inwestycji

14 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Budowa i renowacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

15 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Modernizacja stacji uzdatniania wody

16 Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych

17 Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych

18 Modernizacja przepompowni ścieków „Piaski” i „Kasprzaka” w Gorzowie Wlkp. Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Beneficjent: Wartość projektu: z Unii Europejskiej: PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 32 106 198,00 PLN 20 185 923,65 PLN

20 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Zakres Inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Zatorza. Wymiana sieci zawierającej azbest w Gorzowie Wielkopolskim. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej.

21 Dziękuję za uwagę Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

22


Pobierz ppt "Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dr inż. Bogusław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google