Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej"— Zapis prezentacji:

1

2 Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

3 Podstawowe zadania PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków

4 Odpowiedzialność za środowisko
minimalizowanie wpływu na środowisko wdrażanie technologii przyjaznych środowisku rozwój kadry i edukacja inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych

5 Minimalizowanie wpływu na środowisko
Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających i oczyszczonych 2006r. modernizacja w latach POZWOLENIE wodno-prawne z 2001r. 2013r. w latach z 2007r. dopływ odpływ ODPŁYW ChZT stężenie (mgO2/dm3) 990 61 150 1073 45,5 125 BZT5 619 9,5 15 419 4,1 zawiesina ogólna stężenie (mg/dm3) 478 20,7 50 510 7,5 35 azot ogólny stężenie (mgN/dm3) 82,3 14,8 30 96,8 7,88 10 fosfor ogólny stężenie (mgP/dm3) 13,5 1,1 1,5 12,1 0,32 1,0

6 Minimalizowanie wpływu na środowisko
GOSPODARKA OSADAMI Produkcja: ton rocznie Koszt utylizacji: zł rocznie

7 Technologie przyjazne środowisku
KOGENERATOR

8 Technologie przyjazne środowisku
KOGENERATOR Roczna produkcja energii elektrycznej w 2013r. przez kogenerator MWh. 14 % rocznego zapotrzebowania całego przedsiębiorstwa. Oszczędność przedsiębiorstwa to zł.

9 Technologie przyjazne środowisku
FOTOWOLTAIKA W ramach OZE PWiK planuje budowę na terenie SUW „Siedlice” instalacji fotowoltaicznej o mocy 767 kWp.

10 Technologie przyjazne środowisku
FOTOWOLTAIKA 3068 paneli fotowoltaicznych na powierzchni 2,36 ha. Planowana produkcja energii elektrycznej 770 MWh rocznie.

11 Rozwój kadry i edukacja
Na seminaria, konferencje i szkolenia pracowników PWiK przeznaczamy rocznie zł.

12 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6 Beneficjent: Wartość projektu: z Unii Europejskiej: PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. PLN PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

13 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Zakres Inwestycji Budowa 150km i renowacja 15 km sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa 64 km, wymiana i renowacja 8 km sieci wodociągowej. Rozbudowa i modernizacja obiektów kubaturowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni.

14 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Budowa i renowacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

15 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Modernizacja stacji uzdatniania wody

16 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków

17 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków

18 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Modernizacja przepompowni ścieków „Piaski” i „Kasprzaka” w Gorzowie Wlkp.

19 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Beneficjent: Wartość projektu: z Unii Europejskiej: PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ,00 PLN ,65 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

20 Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
Zakres Inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Zatorza. Wymiana sieci zawierającej azbest w Gorzowie Wielkopolskim. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej.

21 Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Dziękuję za uwagę dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

22


Pobierz ppt "Środowiskowa odpowiedzialność w polityce inwestycyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google